สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3327 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ขยายเวลารับสมัคร โครงการพัฒนานายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบ 2561 ถึงวันที่ 17 ก.พ.61สพม. เขต 23 ขยายเวลา รับสมัครนายหมู่ลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่อบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร .....

โรงเรียนในสังกัด สามารถส่งนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมอบรมได้โรงเรียนละ 3 คน โดยให้แจ้งชื่อทาง google form ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/tUvoYOer0g8mzGT92 และให้ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเดินทางไปรายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 – 08.00 น. ณ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

โพสโดย : นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2561 เปิดอ่าน : 254
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com