สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Form M.3 M.6
student data


.....

ด้วย ศธจ.สน. จะจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาต่อไป สพม. เขต 23 ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้ส่งข้อมูลมายัง สพม.เขต 23 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และนำส่งไปยัง ศธจ.สน. ต่อไป ดูข้อมูลการรายงานจากโรงเรียนที่ส่งเข้ามาแล้วจากไฟล์ excel ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อรายงานได้จากไฟล์ที่แนบ และส่งเข้ามาที่ promotedu23@gmail.com

โพสโดย : นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2561 เปิดอ่าน : 225
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com