สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3410 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

ans form
name list May24_2018


ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING).....

ตามที่ สพม เขต 23 กำหนดจัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) จำนวน 3 รุ่น ตามกำหนดการ ดังนี้ - รุ่นที่ 1 รับนักเรียน 65 คน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พ.ค. 61 - รุ่นที่ 2 รับนักเรียน 65 คน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิ.ย. 61 - รุ่นที่ 3 รับนักเรียน 70 คน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิ.ย. 61 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เต็มตามจำนวนที่รับอบรมในแต่ละรุ่น จึงขอขยายเวลาการรับสมัครอบรมจนกว่าผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นจะครบตามโควตา โดยมีช่องทางการรับสมัคร ดังนี้ 1. โทรแจ้งรายชื่อได้ที่ สุรีรัตน์ 061-0455129 2. ส่งไปยังอีเมล promotedu23@gmail.com 2. ส่งทางโทรสารหมายเลข 042 728119 3. สมัครโดยกรอกรายละเอียดทาง google form ตามลิ้งค์ https://goo.gl/forms/QVkOOpSO26H94Z4H2 หรือสแกนเพื่อลงชื่อสมัครทาง QR code ที่ภาพประกอบข้างล่างนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ณ วันที่ 24 พ.ค.61 ได้จากไฟล์ excel ข้างต้น หมายเหตุ: เมื่อจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่รับแล้ว จะขอแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ หรือ โทร.ถามได้ที่ 061-0455129

โพสโดย : นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษา เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2561 เปิดอ่าน : 180
ภาพประกอบ
คลิกเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น
qr swimmimg
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com