สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3447 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปี 2561.....

ตามที่ สพม.เขต 23 ได้แจ้งให้กรอกข้อมูล ความต้องการอัตรากำลังครู ปี 2561 หนังสือ สพม.เขต 23 ที่ ศธ 04253/2695 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และให้ส่ง สพม.เขต 23 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2561 นั้นบัดนี้ได้ล่วงเลยเวลาส่งนานแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลอัตารากำลังเป็นหนังสือ และจัดส่งเป็นไฟล์ Excle ทางอีเมล์ jongjai_t@hotmail.com อนึ่งมีบางโรงเรียนที่ส่งเฉพาะเอกสารเป็นหนังสือ รบกวนส่งไฟล์ Excle เข้าอีเมล์ดังกล่าวข้างต้น โดยด่วนด้วย เพื่อประกอบการทำข้อมูลอัตรากำลัง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2561 ที่ สพฐ ต่อไป

โพสโดย : จงใจ ต้นโพธิ์ เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2561 เปิดอ่าน : 296
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com