สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3536 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารงบประมาณ และการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารรูปเล่ม
เอกสารบรรยาย ไฟล์ ppt
เงื่อนไข
ปฏิทินการส่ง
วิธีการคำนวณความขาดแคลน
จารุวรรณนำเสนอ


เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระธาตุดุุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา.....

เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระธาตุดุุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2561 เปิดอ่าน : 670
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com