สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือราชการ
รายชื่อโรงเรียนที่ต้องดำเนินการ
คู่มือการรายงาน


ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายชื่อที่แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้อ (ขณะนี้ระบบ Amss++ ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอแจ้งหนังสือราชการทางนี้แทน).....

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าสำนักงบประมาณมีความประสงค์สำรวจผลการดำเนินการจัดจ้าง ของรายการก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมที่โรงเรียนได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้รายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th หัวข้อ“สำหรับสถานศึกษา” รายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน ที่ส่งมาด้วยนี้ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงขอให้ท่านดำเนินการรายงานผล-การดำเนินงานจัดจ้าง ของรายการที่ท่านได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จะได้ประมวลผลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในกำหนดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป พบปัญหาในการรายงานข้อมูลกรุณาต่อ จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช นักวิเคราะห์นโยบายและแยน สพม.23 โทรศัพท์ 08-0953-9371

โพสโดย : จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2561 เปิดอ่าน : 865
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com