สกลราชวิทยานุกูล
 สกลนครพัฒนศึกษา
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ดงมะไฟวิทยา
 ท่าแร่ศึกษา
 เฉลิมพระเกียรติฯ
 กุสุมาลย์วิทยาคม
 โพธิแสนวิทยา
 เต่างอยพัฒนศึกษา
 ร่มเกล้า
 ด่านม่วงคำพิทยาคม
 โพนพิทยาคม
 คำเพิ่มพิทยา
 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 มัธยมวานรนิวาส
 กุดเรือคำพิทยาคาร
 หนองแวงวิทยา
 อากาศอำนวยศึกษา
 โพนงามศึกษา
 ท่าสงครามวิทยา
 บ้านม่วงพิทยาคม
 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
 ศึกษาประชาสามัคคี
 เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"
 เตรียมอุดมศึกษาฯ
 สว่างแดนดิน
 แวงพิทยาคม
 หนองหลวงศึกษา
 โคกสีวิทยาสรรค์
 บงเหนือวิทยาคม
 พรรณาวุฒาจารย์
 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
 เทพสวัสดิ์วิทยา
 ภูริทัตต์วิทยา
 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
 บะฮีวิทยาคม
 พังโคนวิทยาคม
 ลำปลาหางวิทยา
 มัธยมวาริชภูมิ
 ธรรมบวรวิทยา
 วาริชวิทยา
 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
 ส่องดาววิทยาคม
 กุดบากพัฒนาศึกษา
 
select * from article_data where article_id=3590 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 :: www.sesarea23.go.th

อส่งไฟล์ข้อสอบวินิจฉัย เฉลย และโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ ตามหนังสือ สพม.23 ที่ ศธ.04253/235 ลว.15 มค. 62.....

           ขอส่งไฟล์ข้อสอบวินิจฉัย เฉลย และโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ ตามหนังสือ  สพม.23 ที่ ศธ.04253/235 ลว.15  มค.  62 ที่ให้โรงเรียนดาวน์โหลดจากข่าวกลุ่มนิเทศ เว็บไซด์ สพม. 23 แต่เนื่องจากเกิดการขัดข้องไม่สามารถส่งข้อมูลได้ จึงขอส่งทางช่องทางนี้เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปเตรียมตัวสอบ o-net ม.3 ต่อไป >>>>CLICK<<<<

โพสโดย : อุษณีย์ ราชพิลา เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2562 เปิดอ่าน : 138
ภาพประกอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0- 4271- 4453 โทรสาร 0- 4271- 2814 E-mail : mattayomsakon@gmail.com