สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
W3.CSS

 แนวทางกาารบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงกรรมการ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:11:48
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 28 ตุลาคม 2565    เวลา 16:39:41

เพิ่มเติม...

 

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สพม.สกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:32:57

เพิ่มเติม...

 

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 28 ตุลาคม 2565    เวลา 16:38:59

เพิ่มเติม...

 


ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 ก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 15:55:56
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:02:51

เพิ่มเติม...

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 27 กันยายน 2565    เวลา 14:45:01
สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54
R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

เพิ่มเติม...

 

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สพม.สน กลุ่มคัดเลือกที่ 3 ฉบับที่ 416/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:27:20
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 415/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:22:20
วารสารข่าวฉบับที่ 19 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:56
วารสารข่าวฉบับที่ 18 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:28
วารสารข่าวฉบับที่ 17 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:08
วารสารข่าวฉบับที่ 16 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:30:22
วารสารข่าวฉบับที่ 15 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:29:59
วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:29:29
วารสารข่าวฉบับที่ 13 MOU
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:28:34
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่2ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 11:52:36

เพิ่มเติม...

 


สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.