สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ
คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด
6 มาตรการเสริม

ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่
ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย
อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 
School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85 %

 

 


เพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Yalk for OBEC
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 16:23:08

เพิ่มเติม...

 

เพิ่มเติม...

 


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:14:30

เพิ่มเติม...

 

สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54
R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

เพิ่มเติม...

 

วารสารฉบับที่ 33 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต"กตัญญุตาคารวะ" ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 22 กันยายน 2565    เวลา 10:12:23
กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 21 กันยายน 2565    เวลา 11:37:17
เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 20 กันยายน 2565    เวลา 10:08:27
วารสารฉบับที่ 31 วันพุธที่ 15 กันยายน 2565 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 15:17:31
จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 08:33:35
จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 08:31:47
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 13 กันยายน 2565    เวลา 12:40:23
วารสารฉบับที่ 30 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 13:03:36
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา
วันที่ 8 กันยายน 2565    เวลา 17:21:36
ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินบริจาคให้กับผู้ปกครองนักเรียน นางสาววนิชญา ไกรธิราช นักเรียน ชั้น ม.5/พิเศษ เนื่องด้วยประสบอัคคีภัย 329/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วันที่ 7 กันยายน 2565    เวลา 07:58:49
วารสารฉบับที่ 29 กิจกรรมมอบทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
วันที่ 6 กันยายน 2565    เวลา 13:32:54
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 51 ฉบับที่ 328/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 09:27:55

เพิ่มเติม...

 สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.