สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 

W3.CSS

 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:03:17
จดหมายข่าว หน่วยตรสจสอบภายใน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:28:53
การประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครุและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศเพิ่มเติม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:49:13

เพิ่มเติม...

 

เพิ่มเติม...

 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:58:16
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 16:59:30
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 31 มกราคม 2566    เวลา 09:26:36

เพิ่มเติม...

 


ประกาศประกวดราซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฺe-bidding)
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:05:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน 216 ก ของโรงเรียนพพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2565    เวลา 14:28:33
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 ก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 15:55:56
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:02:51

เพิ่มเติม...

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 27 กันยายน 2565    เวลา 14:45:01
สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54
R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

เพิ่มเติม...

 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
วันที่ 13 มีนาคม 2566    เวลา 13:11:18
จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)
วันที่ 13 มีนาคม 2566    เวลา 12:52:09
จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)
วันที่ 8 มีนาคม 2566    เวลา 14:40:29
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 8 มีนาคม 2566    เวลา 09:05:26
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
วันที่ 7 มีนาคม 2566    เวลา 14:29:30
ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 3 มีนาคม 2566    เวลา 12:08:46
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 12:16:55
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 12:00:56
เข้ารับการมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย และ อย.น้อย PLUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 11:56:39
จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:19:15

เพิ่มเติม...

 


สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.