สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
W3.CSS

 จดหมายข่าว หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 08:51:31
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 31 มกราคม 2566    เวลา 09:29:22

เพิ่มเติม...

 

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:38:34
นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:33:27
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 08:51:38

เพิ่มเติม...

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 31 มกราคม 2566    เวลา 09:26:36

เพิ่มเติม...

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน 216 ก ของโรงเรียนพพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2565    เวลา 14:28:33
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 ก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 15:55:56
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:02:51

เพิ่มเติม...

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 27 กันยายน 2565    เวลา 14:45:01
สพม.สน. ได้รับรางวัล 2020 PLC Regional Award จากคุรุสภา
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 22:18:54
R-PAR Model โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ผู้โพสท์ - Dr.ไพบูรณ์ เกตวงษา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 08:35:34

เพิ่มเติม...

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน”วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 18:13:33
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:03:09
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 10:32:07
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:09:05
รร.ดงมะไฟวิทยา : ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับทุนฯเรียนต่อ ป.ตรี ณ ประเทศจีน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 19:03:21
รร.ดงมะไฟวิทยา : สัปดาห์วันห้องสมุดและรักการอ่าน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:27:39
รร.ดงมะไฟวิทยา : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:26:20
รร.ดงมะไฟวิทยา : ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคฯ ครั้งที่ 70
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:24:54
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่3กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:51:06
จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:50:30

เพิ่มเติม...

 


สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.