ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โพสท์

เรื่อง
การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2565 ฉบับที่ 256/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:48:54

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายนชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายพนมพันธ์ ไชยเพชร อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายสมใจ อินทร์เสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ (กสม.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ฉบับที่ 255/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:36:56

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์. พร้อมด้วยนายกัมพล สายเงิน ผกท.นศท.รร.ครส.นำ นศท.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (กสม.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้อง  ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 5 กรกฎาคม 2565    เวลา 10:04:40

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับโรวเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแกนนำ ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:03:33

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางยุวรรณ  สาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:02:16

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. รุ่น 9) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและเครื่องดนตรี จ านวน 50,000 บาท ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี จังหวัดสกลนคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลยอดนักอ่าน ปี 2564
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:57:40

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลยอดนักอ่าน ปี 2564  ... >> อ่านต่อ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:25:18

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:28:29

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:27:16

   ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร ๑ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:24:40

  วันที่ ๑ กรกฎาคม 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาได้จัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 26/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:45:38

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 งานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณแลพสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565   ... >> อ่านต่อ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:29:55

ท่านผู้อำนวยการ อาทิตย์ ขูรีรัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:51:15

ในวันที่ 1 ก.ค. 2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ... >> อ่านต่อ

ข่าว โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงเรียนบ้านห้วยบาง ร่วมเดินขบวนเนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:01:50

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงเรียนบ้านห้วยบาง ร่วมเดินขบวนเนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ณ โรงเรียนวาริชวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่1กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:37:39

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นายพิชิต  อุดมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากรต้อนรับ คณะนิเทศติดตามงานระบบ School health hero จากศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8 สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:59:11

การแข่งขันกีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าสงครามวิทยา    ... >> อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย และปุ๋ยมูลไส้เดือน
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:57:45

ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย และปุ๋ยมูลไส้เดือน จากโครงการพระราชทานอายเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.) ฐานการเรียนรู้ท่าสูตรอินทรีย์ โดยนางสาวนิภา ชูรัตน์ และนายชัยมงคล คุณบุราญ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๒๙ ถุง   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประเมินฯ OBECQA
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:43:32

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำโดยผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมแบะประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ(OBECQA) โดยมีประธานคณะกรรมการคือผอ.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และคณะเข้าประเมินพร้อมให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล.  ... >> อ่านต่อ

ศึกษาดูงานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 20:49:58

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมิถุนายน  2565  ผู้บริหาร  ครู  สภานักเรียนและนักเรียนชมรม to be number one โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ สภานักเรียน และ กิจกรรม to be number one พร้อมทั้งลงนาม MOU กับโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 15:02:13

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาภูพานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อนุเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ มาให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 52 คน โดยทาง ดร.ศรีทัศน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ และสนับสนุนในการอบรมในครั้งนี้ และมอบหมาย นายพิชิต อุดมมา,นางยุวรรณ สาขา รองฯผอ. ดูแลการอบรมในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายจีน) และคณะ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 14:27:53

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ต้อนรับ Mr.Nicklas Timme นักเรียนแลกเปลี่ยนYFU ชาวเยอรมัน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 14:22:58

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 10:13:16

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมเพื่อรำลึก เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของพระสุนทรโวหาร(ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การแสดงของนักเรียน ของครู ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม โดย ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองฯฝ่ายวิชาการ นางยุวรรณ สาขาเป็นประธานในงาน และมีรองฯฝ่ายบริหารทั่วไป นายวิชิต  อุดมมา เป็นผู้กล่าวรายงาน ของกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ศึกษาดูงาน Obec QA
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:54:18

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:52:52

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ทำบุญเนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:51:08

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : Big Cleaning Day ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:49:00

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ออกขอบคุณสถานศึกษาและชุมชน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:47:01

  ... >> อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาร่วมบริจาคโลหิต
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 14:12:58

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสกลนคร โดยมี นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ให้กำลังใจในครั้งนี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว ร่วมให้กำลังใจ    ... >> อ่านต่อ

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 13:27:20

โรงเรียนลำปลาหางวิทยาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร แก่นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:53:06

โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดเทพสวัสดิ์ โดยได้รับความเมตตาและอนุเคราะห์จาก พระครูสุเทพสันติคุณ เจ้าอาวาสสวัสดิ์เทพสวัสดิ์ เจ้าคณะตำบลนาใน และทีมงานวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ตามนโยบาย ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดเทพสวัสดิ์วิทยา  ... >> อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:50:41

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ เปตอง ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน 2. การประกวดเต้นแอโรบิก 3. การอบรม TO BE NUMBER ONE 4. การประกวดร้องเพลง  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:37:06

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 25/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:35:18

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่28มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:30:43

ในวันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้เข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยให้โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คู่จังหวัด สกลนคร-นครพนม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 24/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 28 มิถุนายน 2565    เวลา 14:51:26

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำเนินการทดสอบ Pre Test การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่11ม อบหมายให้ นายชลาวุธ ส
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 มิถุนายน 2565    เวลา 09:57:40

วันอังคารที่  28มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์   ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่11ม อบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง สพม.สน.พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 16:19:10

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 14 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 16:18:12

วารสารข่าวฉบับที่ 14 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 23/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 16:01:11

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย และกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารจิกมุจรินทร์  โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยมีนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 15:21:10

  ... >> อ่านต่อ

วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 ม อบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพช
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 14:53:26

วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์   ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 ม อบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร และนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง สพม.สน.พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 13:47:52

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาราะการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการประกอบพิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ระลึกถึงและสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในด้านภาษาไทยและวรรณกรรมของไทย กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนวรรณกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 13:45:08

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาราะการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการประกอบพิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ระลึกถึงและสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในด้านภาษาไทยและวรรณกรรมของไทย กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนวรรณกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่27มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 10:49:27

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาหุ่นยนต์ AI ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ4/1 ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม ดูแล โดยมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 09:57:57

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 09:56:33

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565  ... >> อ่านต่อ

ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เครือข่ายอากาศเบญรักษ์ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 254/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 23:25:20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้กลุ่มกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน และงานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เครือข่ายอากาศเบญรักษ์ ครั้งที่ 1 (โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนโพนงามศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา และโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับแกนนำครูและนักเรียนในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพี่สอนน้อง ทุกวันศุกร์เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 14:40:39

24 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพี่สอนน้อง ทุกวันศุกร์เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา  โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมติวในครั้งนี้ด้วย    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 14:00:56

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565  โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนหนองแวงวิทยากิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 12:09:35

โรงเรียนหนองแวงวิทยากิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 253/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 23:42:04

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้กับกวีเอกของโลก ท่านสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของชาติไทย เพื่อเป้นแหล่งการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยและแขนงอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์เรื่องกาพย์กลอนในจิตของเยาวชนและผู้สนใจ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs” ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 252/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 23:36:01

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน นักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกันจัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ประชาชนในพื้นที่บริการ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 12:44:34

สภานักเรียนนักเรียนและนักเรียนชมรม to be number one โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. และชาวบ้านในเขตตำบลเชิงชุม  ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม      ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 11:21:33

   ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 10:24:31

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2565  ... >> อ่านต่อ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 15:55:32

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 15:54:45

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 15:53:45

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 14:27:44

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 65 สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า มอบรถยนต์
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 14:25:48

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 65 การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 14:24:25

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา รับเกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 11:51:59

นายสราวุธ วิเชียรลม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา รับเกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

นายสราวุธ  วิเชียรลม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบถุงปันสุข
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 09:07:12

นายสราวุธ  วิเชียรลม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบถุงปันสุข ให้แก่นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างกักตัวและรักษาอาการ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ฉบับที่ 251/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 22:14:40

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.สกลนคร และนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รับมอบนโยบาย กำกับ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 250/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 22:12:16

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย วรรณคดีไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีให  ... >> อ่านต่อ

โครงการป้องกันควมคุมโรคโควิด-19 และความปลอดภัยในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวปวีณา บุญเกิด : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 16:20:57

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 และความปลอดภัยในสถานศึกษา  โดยมี  นายชัยณรงค์  ศรีสถาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  และโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จาก สภ.บ้านม่วง  และ  รพ.สต บ้านมาย  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  มาให้ความรู้  คำแนะนำ  การด  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 14:35:10

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 45 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย    และศึกษานนิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  ... >> อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมพร้อมความดีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 14:29:24

โครงการส่งเสริมคุณธรรมพร้อมความดีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ทุกวันศุกร์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 41 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:55:27

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 41 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 40 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:53:44

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 40 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 39 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:52:00

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 39 / 2565     ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 38 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:45:57

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 38 / 2565     ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 37 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:41:58

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 37 / 2565  ... >> อ่านต่อ

สิบเอกชัยวัน ราชชมภูมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนวาริชวิทยา 500 ขิ้น
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 09:42:01

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน  รับมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนวาริชวิทยา  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ สิบเอกชัยวัน ราชชมภู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียน500 ชิ้น      ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยามอบเกียรติบัตรจัดพานสวยงาม กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 09:14:31

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู  และมอบเกียรติบัตรจัดพานสวยงาม ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.ครส. ฉบับที่ 249/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:26:28

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.40 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอบนโยบาย กำกับติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ เน้นการพัฒนาผู้เ  ... >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 248/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:23:50

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย วรรณคดีไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถี  ... >> อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน ฉบับที่ 247/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:20:55

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอนามัยในสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมถอดบทเรียน TSY เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับแกนนำนักเรียนในเรื่องทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ ขยายผลสู่ผู้เรียนต่อไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 11:03:04

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน โดยการนำเศษใบไม้แห้งหรือวัสดุย่อยสลายได้มาจัดทำเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อาทิเช่น การทำกระถางต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ ซึ่  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 11:01:01

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน โดยการนำเศษใบไม้แห้งหรือวัสดุย่อยสลายได้มาจัดทำเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อาทิเช่น การทำกระถางต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ ซึ่  ... >> อ่านต่อ

ประกาศเจตนารมณ์
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 10:45:24

   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 มิถุนายน 2565    เวลา 11:18:43

วันจันทร์ที่ 20  มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่20 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 พร้อมคณะกรรมการติดตามต
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 มิถุนายน 2565    เวลา 11:17:01

วันจันทร์ทที่ 20 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์   ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่3 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาค  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 20 มิถุนายน 2565    เวลา 09:36:01

เลือกตั้งสภานักเรียน  ... >> อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญ อำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 246/2565 รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:30:28

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป  ให้บริการสถานที่  จัดประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญ อำเภอคำตากล้า โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครส เพื่อให้บริการข้าราชการบำนาญ สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์กับองค์กรในเขตพื้นที่บริการ  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 245/2665
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:27:49

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย วรรณคดีไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา  ... >> อ่านต่อ

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Sakonnakhon Student League ปี 2565 ฉบับที่ 244/2565 รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:24:47

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Sakonnakhon Student League ปี 2565 สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยแบ่งเป็น 2 ลีก คือ ลีก 1 จำนวน 18 ทีม  และลีก 2 จำนวน 10 ทีม รวมทั้งหมด 198 แมตซ์การแข่งขัน เพื่อส่งเสริมสนับส  ... >> อ่านต่อ

พิธีครอบครู รร.ครส. ฉบับที่ 243/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:22:30

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม พิธีครอบครู  เพื่อจัดพิธีการยกย่องและอนุรักษ์ไว้เพราะครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ความเฉลียวฉลาดในด้านศิลปวิทยาแก่ศิษย์ ครูซึ่งเป็นผู้ควรแก่การคารวะบูชา พิธีไหว้ครูได้ถูกกำหนดระเบียบและบัญญัติวิธีไว้ให้ปฏิบัติกันมา ด้วยหลักเกณฑ์อันดี เพื่อก่อให้เกิดศิริมงคลแก่ผู้เรียน ความกตัญญูกตเวที สนองนโ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.ครส. ฉบับที่ 242/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:19:30

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต  ... >> อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรักการอ่านให้กับผู้เรียน ฉบับที่ 241/2565 รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:16:36

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.05 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องสมุด กลุ่มงานวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรส่งเสริมรักการอ่านให้กับผู้เรียน ตามยุทธศาสตร์ในกาาดําเนินงานด้ํานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดกาาศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจน สนับสนุนการผลิต จัดหา และการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  ... >> อ่านต่อ

รร. ดงมะไฟวิทยา : เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 13:31:35

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 14:42:51

  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 14:25:19

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน  ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 10:11:23

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 09:34:01

วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 14:04:22

โรงเรียนเตรียมอุดม สุวินทวงค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565.  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 11:32:40

วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมทำบัญใส่บาตร ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:59:52

วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจราย์    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม พันธุ์ไทยพื้นบ้าน ระดับประเทศ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:04:38

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้นำนักเรียน คือ เด็กหญิงนภารัตน์ ฉัตรเกษ และนางสาวชลดา สอนเคน เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม พันธุ์ไทยพื้นบ้าน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ริมฝั่งหนองหาร) จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมคัพเค้ก)
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:03:02

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมคัพเค้ก) จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ เสริมศักยภาพด้านอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ต่อไป     ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเลือกสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:31:50

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยรองผู้อำนวยการเกษมสุข  อันตระโลก  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และสร้างภาวะการเป็นผู้นำ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้นักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:26:22

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติขึ้น  ได้นำกล้าไม้  จำนวน 100 ต้น  มาปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน์ให้กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:17:39

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน์ให้กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเกียรติสิริมงคล  และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน   ได้ตระหนักในความเป็น "ดาราพัฒน์" ณ หอประชุมปัญญพัฒน์นุสรณ์  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:11:16

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน   ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและ อยู่คู่สถานศึกษาของไทยมาอย่างยาวนาน  เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงตวามเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนา ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  และทำบุญหอประชุม
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:04:06

[1 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนา ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  และทำบุญหอประชุม "ปัญญพัฒน์นุสรณ์"  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวดาราพัฒน์  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 14:15:24

 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 คนละ 500 บาท พร้อมมอลเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นด้วย  ... >> อ่านต่อ

โครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 09:53:07

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมตามโครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 09:46:22

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 09:23:38

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนแวงพิทยาคม ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

พลตรีณรงค์​ สวนแก้ว​​ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์​มนตรี​ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 14 มิถุนายน 2565    เวลา 09:59:42

วันจันทร์ที่​ ๑๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๕​ พลตรีณรงค์​ สวนแก้ว​ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์​มนตรี​ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ ๒​ ส่วนแยก​ ๑​ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์โดยมีผู้อำนวยการ​ ดร.สมใจ อุดมศรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนรับมอบ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร​ เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ ซึ่งจะมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครวันที่​ ๑๕​ มิถุนายน​ ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 14 มิถุนายน 2565    เวลา 09:56:28

วันจันทร์ที่​ ๑๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๕​ พลตรีณรงค์​ สวนแก้ว​ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์​มนตรี​ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ ๒​ ส่วนแยก​ ๑​ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์โดยมีผู้อำนวยการ​ ดร.สมใจ อุดมศรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนรับมอบ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร​ เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ ซึ่งจะมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครวันที่​ ๑๕​ มิถุนายน​ ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำวันที่ 13 มิุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 13 มิถุนายน 2565    เวลา 16:27:02

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำวันที่ 13 มิุนายน 2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 22/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 มิถุนายน 2565    เวลา 13:42:27

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยนำนักเรียนฝึกว่ายน้ำและเรียนรู้วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

พิธีย้ายแม่ธรณี สวดเจริญพุทธมนต์ ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม รร.ครส. ฉบับที่ 240/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2565    เวลา 14:08:42

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสมาคมครูและผู้ปกครอง ดำเนินการจัดพิธีย้ายแม่ธรณี สวดเจริญพุทธมนต์ ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตามวิถีจารีตประเพณี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผลจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอลถ  ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมกรอกข้อมูลแบบประเมิน SDQ รร.ครส. ฉบับที่ 239/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2565    เวลา 13:49:17

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมกรอกข้อมูลแบบประเมิน SDQ ให้กับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อขยายผลสู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบสารเทศของผู้เรียน คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล  วางแผนใ  ... >> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ฉบับที่ 238/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2565    เวลา 07:43:35

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานวันสำคัญในสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยระดมทุนทรัพย์จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประกอบด้วย  1)ทุนเรียนดี จำนวน 36 ทุน 2)ทุนกิจกรรมดี 90 ทุน 3)ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 49 ทุน &  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 11/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 17:53:32

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 11/2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 21/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 16:11:58

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำนักเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม   ... >> อ่านต่อ

วิธีการลงทะเบียนขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเอง ผ่านระบบ e – filing
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 16:07:14

ตามไฟล์แนบ  ... >> อ่านต่อ

คู่มือการยื่นแบบขอรับบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพด้วยตัวเองผ่านระบบ e - filing
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 16:03:14

ตามไฟล์แนบ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 12:18:31

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565  ผู้บริหารคณะครู นักเรียนและนักการภารโรง  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้ร่วมมือจัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล  เฉลิมพระพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565     ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 11:56:28

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่10มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 11:46:18

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร  ได้มอบหมายให้ ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผู้อำนวยการ สพม.สกลนคร ที่ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนพักนอน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร โดยมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:24:26

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองแวงวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 20/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:10:08

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารจิกมุจรินทร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 19/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:07:32

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 18/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:04:57

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารจิกมุจรินทร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 17/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:01:20

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ในโรงเรียนตามมาตรการ 6-6-7 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 09:37:31

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 09:33:14

ประชุมผู้ปกครอง 1/2565  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 20:03:53

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมี ผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกอบพิธีไหว้ครู การเจิมหนังสือ การมอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลการประกวดแข่งขันพานไหว้ครูและการมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ.  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 20:02:25

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมี ผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกอบพิธีไหว้ครู การเจิมหนังสือ การมอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลการประกวดแข่งขันพานไหว้ครูและการมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 16:00:17

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง เป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในการนี้มีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย    ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 10/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 14:55:32

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 10/2565  ... >> อ่านต่อ

วันนี้เวลา 14:00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรอ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 14:22:44

วันนี้เวลา 14:00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อประกอบพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่9มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 14:21:03

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดความเคารพรัก กตัญญูต่อคุณครู บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์    ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: โครงการจัดอบรมอาสาจราจร
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 13:15:00

  ... >> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 13:00:36

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  โดย นางวริสรา  ชินวงษ์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์   จากนั้นผู้เรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตนประธานเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัวร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 11:23:00

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน  2565  ... >> อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สพฐ.จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom สพม.สกลนคร มีผู้เข้าประชุมนำโดย ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร, นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.ส
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 11:14:14

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สพฐ.จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบ  Zoom  สพม.สกลนคร มีผู้เข้าประชุมนำโดย ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผอ.สพม.สกลนคร นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์  รอง ผอ.สพม.สกลนคร, จนท.SC safety Center สพม.สกลนคร  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากนายแพทย์วรชัย ตัวแทนพระอาจารย์เจษฎา(พระอาจารย์แว่น)เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 09:03:50

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากนายแพทย์วรชัย ตัวแทนพระอาจารย์เจษฎา(พระอาจารย์แว่น)เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์และคณะญาติธรรม.. คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวาริชวิทยา ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ  ... >> อ่านต่อ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 16:36:05

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1)นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ประธาน 2  ... >> อ่านต่อ

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนว สสวท. ปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 14:55:42

8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนว สสวท. ปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก  จำนวน 4  ทุนดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 2 ทุน 1) เด็กหญิงวิภาวินี หมื่นชนะ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 12:13:05

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 12:09:56

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 12:09:33

   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 9/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 11:18:39

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 9/2565  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 11:13:37

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และนางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนร่มเกล้า ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 8/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 10:53:36

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 8/2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 7/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 10:52:45

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 7/2565  ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 10:18:07

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 10:17:04

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 10:16:16

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกาษาตอนปลาย
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 09:29:42

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกาษาตอนปลาย เพื่อร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองนโยบายและจุด เน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึ  ... >> อ่านต่อ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:44:06

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ในชั่วโมงเสริมทักษะและกิจกรรมชุมนุม    ... >> อ่านต่อ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภาพบรรยากาศการเดินทางมาถึงโรงเรียนของนักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูเวรประจำวัน
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:42:23

ภาพบรรยากาศการเดินทางมาถึงโรงเรียนของนักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูเวรประจำวัน  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การเปิดภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:40:48

  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ผู้บริหารและคณะครูได้พบกับนักเรียนและชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ ของการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ โดยยึดแนวปฏิบัติมาตรการจาก ศบค. พร้อมทั้งมีการแนะนำคุณครูที่ย้ายมาใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้วย    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:39:13

    วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และชี้แจ้งระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย เพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 15:01:13

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย เพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ 2565 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2565 วาระจังหวัดสกลนคร “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” แนวการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการปรับพฤติกรรม &ldquo  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 13:36:11

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 16 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 10:02:59

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 16 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ   วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน  ร่วมพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 15 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 10:02:20

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 15 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี     วันที่  3 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 14 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 10:01:35

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 14 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี     วันที่ 2 มิถุนายน 2565  ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2565    เวลา 14:54:35

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ประกอบด้วย นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสหอากาศเบญจรักษ์ นายธนกร แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 65 กิจกรรมอบรมให้ความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 6 มิถุนายน 2565    เวลา 10:11:53

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 6 มิถุนายน 2565    เวลา 10:11:00

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 65 ครู จ.ศ. รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 6 มิถุนายน 2565    เวลา 10:08:35

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 6 มิถุนายน 2565    เวลา 09:54:05

คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวาริชวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565    เวลา 23:31:09

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 256 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม ได้ประสานผู้รับเหมาที่ผ่านการประมูล ทำสัญญาจ้างสร้างตามแบบแปลน เพื่อบริหารตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สนับสนุนงบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผลจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565    เวลา 10:41:52

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565    เวลา 10:37:57

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2565    เวลา 12:10:12

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เพื่อสร้าง  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 16:25:26

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวันสำคัญ นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน แสดงความจงรัก  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: เข้าร่วมงานพระราชเพลิงศพ พระครู สิริทัศนานุรักษ์ (จันที กิตติโสภโณ)
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 16:04:08

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 16:01:56

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: ร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งบริหารใหม่
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 16:00:40

  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 14:25:13

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมหนองหาร สพม.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

เข้าค่ายธรรมะ
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 10:59:59

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ได้จัดโครงการเข้าค่ายธรรมะ  โดย พระปลัดณภสิช  ยสินฺธโร เจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม(ดานสาวคอย)นาแก จังหวัดนครพนม และคณะเป็นวิทยากร  เพื่ออบรมและขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงการฝึกสมาธิ เกิดสติปัญญา มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง   โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน  2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 33 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 10:19:21

  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 10:03:16

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน  2565  เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ  เกษเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำน  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความเสียใจ ไว้อาลัย กับการจากไปของผู้ปกครอง เด็กหญิงสุกฤตา เจริญบุญ นักเรียนชั้นม. 1/2
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 15:17:28

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจ ไว้อาลัย  กับการจากไปของผู้ปกครอง เด็กหญิงสุกฤตา เจริญบุญ นักเรียนชั้นม. 1/2  โดยในขั้นต้นได้มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ รวมจำนวนเงิน 4,220 บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคปัจจัย เพื่อ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 14:22:25

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมชาย ระเริงจิตร นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 14:19:13

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมชาย ระเริงจิตร นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 14:17:56

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เป็นประธานมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการทำความสะอาดแและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยโรงเรียนได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:58:46

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปีการศึกษา  25๖๕   เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:51:06

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปีการศึกษา  25๖๕   เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:41:59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:40:57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:39:32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก รร.ครส.2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:38:02

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานป้องกันยาเสพติดในถานศึกษา งานอนามัยในสถานศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องด้วย 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในปี 2565 นี้ ป  ... >> อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผอ.สพม.สน เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมท่าสงค
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:29:00

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผอ.สพม.สน เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมท่าสงคราม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 09:58:59

นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาและนางอรวรรณ ไชยสุระ พร้อมคณะครู นักเรียน  ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน จิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้ พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565    ... >> อ่านต่อ

เดินรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 09:44:45

นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางอรวรรณ ไชยสุระ พร้อมคณะครู นักเรียนเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง ชุมชนบ้านดงศรีชมพู บ้านห้วยบาง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อันตรายจากภัยของยาเสพติด    ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 05:08:31

24  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมีนายประยูร  จรรยาเพศ  เป็นประธานการประชุม   เพื่อปรึกษาหารือในการขัดการเรียนการสอน  การดำเนินงานของโรงเรียน  ประจำปี 2565  และรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564  ที่ผ่านมา  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:46:11

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) โดยมีนายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมประชุมรับนโยบาย เน้นมีเอกภาพทางนโยบายวางแนวปฏิบัติร่วมกัน รายงานการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายทาง  ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 กล้า
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:43:46

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย กล้ายางนา จำนวน 50 กล้า กล้าตะเคียนทอง จำนวน 50 กล้า และกล  ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:40:08

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทุนเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ บริการผู้เรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:36:12

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ดำเดินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” โดยมีนักเรียน ชุมนุมสวดมนต์สรภัญญะ เป็นแกนนำ “ก่อการดี” ณ  ... >> อ่านต่อ

รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:32:00

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนวิชา IS และโครงงาน “CAKES MODEL” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนงานอนามัยในสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคต  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:22:57

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น  ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:18:21

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน เพื่อทราบ  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:13:56

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องเรียนพิเศษ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-24 พ.ค.2565 ณ รร.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ นักเรียนประสงค์สมัครเข้าร่วม จำนวน 13 คน  โดยได้รับจากเอื้อเฟื้อสถานที่จาก นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเร  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:52:16

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานวิชาชีพวิชาชีพครู โดยอยู่ในความดูแลของบุคลากรในโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษ  ... >> อ่านต่อ

ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท เพื่อสมบททุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง ในการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ (ปางนาคปรก 9 เศียร) ณ วัดศรัทธาราม
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:47:44

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท เพื่อสมบททุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง ในการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ (ปางนาคปรก 9 เศียร) ณ วัดศรัทธาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:42:39

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร ,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อปฐมนิเทศรับนักเรียน ให้โอวาส มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา แนวปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปฏิบัติตามมาต  ... >> อ่านต่อ

ครูบุญรัตน์ สุนันธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:12:36

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายบุญรัตน์ สุนันธรรม ครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม จามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้ งที่ 1
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:10:46

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้ งที่ 1 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม แจกสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่นักเรียนและครู
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:08:42

วันที่  31 พฤษภาคม 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนบะฮีวิทยาคม   ... >> อ่านต่อ

วันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:41:24

วันงดสูบบุหรี่โลก   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:09:00

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณรอบสระน้ำข้างหอประชุมโรงเรียน.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:05:08

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,3,5และ6 พร้อมกันนี้ยังได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กับผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:03:10

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,3,5และ6 พร้อมกันนี้ยังได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กับผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:01:40

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณรอบสระน้ำข้างหอประชุมโรงเรียน.  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:37:18

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565   วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกม Rescue Line ทีมโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้อันดับที่ 9 จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ 44 ทีม วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:33:03

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ประจำปีการศึกษา 2565          วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมกับโรงเรียนสว่างแดนดิน นำโดย นายพิทักษ์ จันทศรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน นายทอง ธารานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสว่างแดนดิน ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:32:08

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 หลวงปู่หลอ นาถกโร เมตตาเดินทางมาแสดงพระธรรมเทศนา การเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดิน กราบนมัสการถวายการต้อนรับ พระราชวชิรโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เมตตาเดินทางมาแสดงพระธรรมเทศนา กา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:31:11

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์สว่างแดนดินมอบชุดซ้อมให้นักฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี   วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้รับมอบชุดกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมนักฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี โรงเรียนสว่างแดนดิน จากบริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์สว่างแดนดิน จำกัด    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:30:29

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 1.เด็กหญิงกษมา  วามานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 2.เด็กชายกันตพล  ยศรักษา นักเรียนชั้นมัธยม  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:29:49

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียนบกพร่อง   วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียนบกพร่อง ณ ห้องโสต 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:28:57

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565  พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้คณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมในพิธีปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร. วิชาญ เก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:27:45

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นสถานที่ดำเนินโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรยุว อปพร. จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร และ สพม.สกลนคร โดยมีว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดินเป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และดร.วิชาญ   ... >> อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 23:36:25

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรมแกรม Zoom Video Conference โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์   ... >> อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พงษ์ศักดิ์ มณีกุล บริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:58:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  มณีกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บริจาคเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลูกตะกร้อ จำนวน ๑๒ ลูก, ลูกฟุตบอล (ซ้อม) จำนวน ๖ ลูก, ลูกฟุตซอล (แข่ง) จำนวน ๒ ลูก ให้กับโรงเรียน ท่าสงครามวิทยา เพื่อสนับนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียน รวมทั้งการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้...   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม เทพื้นอาคารปฏิบัติธรรม
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:32:40

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำเนินการเทพื้นอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน   ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:03:53

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย กล้ายางนา จำนวน 50 กล้า กล้าตะเคียนทอง จำนวน 50 กล้า และกล  ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:02:41

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทุนเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ บริการผู้เรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:00:40

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ดำเดินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” โดยมีนักเรียน ชุมนุมสวดมนต์สรภัญญะ เป็นแกนนำ “ก่อการดี” ณ หอปร  ... >> อ่านต่อ

รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:58:09

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนวิชา IS และโครงงาน “CAKES MODEL” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนงานอนามัยในสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคต  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:54:59

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น  ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:52:35

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน เพื่อทราบ  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:50:04

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรมแกรม Zoom Video Conference โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พา  ... >> อ่านต่อ

ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:47:35

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องเรียนพิเศษ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-24 พ.ค.2565 ณ รร.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ นักเรียนประสงค์สมัครเข้าร่วม จำนวน 13 คน  โดยได้รับจากเอื้อเฟื้อสถานที่จาก นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเร  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:44:15

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานวิชาชีพวิชาชีพครู โดยอยู่ในความดูแลของบุคลากรในโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:38:00

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท เพื่อสมบททุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง ในการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ (ปางนาคปรก 9 เศียร) ณ วัดศรัทธาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่   ... >> อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:35:04

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษา ชี้แจงแนวปฏิบัติ  นโยบายการจัดการเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนบริหารจัดการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวนโยบายเปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ ปฏิบัติตามมาตรก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:53:07

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:52:08

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 31 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:51:04

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 30 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:48:54

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 29 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:46:14

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:18:42

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นนวัตกร ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:49:53

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:40:08

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:19:21

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเรือง เซ็นนิล เป็นประธานการประชุม กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ (จิตอาสาและสวดมนต์ไหว้พระ)
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:17:43

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:24:00

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share)   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:17:41

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาววิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ปลูกป่าในชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตร่วมกับป่าไม้ในชุมชน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่27พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:49:50

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดโครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยมี จ่าสิบเอกคำนึง  พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี และมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้นำอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียน ไปมอบให้แก่นักเรียนที่เรียนที่บ้าน
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 26 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:22:57

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ วิไลลักษณ์​  โภคาพาณิชย์​ และคุณครูประภาพรรณ​ สุนันธรรม ได้นำอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียน ไปมอบให้แก่นักเรียนที่เรียนที่บ้าน จำนวน 3 คน ทั้งนี้ได้รายงานผลการเรียน และให้คำแนะนำวิธีการเรียนการให้ความช่วยเหลือและการประสานงานต่าง ๆ กับโรงเรียน    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรม “ลูกชมพู-ขาว รักษ์บ้าน รักษ์สิ่งแวดล้อม”
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 26 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:19:30

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำนักเรียนดำเนินกิจกรรม “ลูกชมพู-ขาว รักษ์บ้าน รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกันจัดภูมิทัศน์ภายในอาคาร เก็บขยะบริเวณโรงเรียนและคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด รักที่อยู่อาศัย และมีจิตสำนึกร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก สภ. พรรณานิคม กำหนดจุดตรวจ
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 26 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:13:22

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สายตรวจ สภ. พรรณานิคม เดินทางมายังโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เพื่อกำหนดจุดตรวจของสายตรวจในการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน รวมทั้งชุมชนรอบโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:23:01

   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 6/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:46:27

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 6/2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 5/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:18:37

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 5/2565  ... >> อ่านต่อ

ประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:46:01

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำเนินการจัดทำอ่างล้างมือเพิ่ม สำหรับนักเรียนและบุคลากร
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:14:36

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  จัดทำอ่างล้างมือเพิ่มให้แก่นักเรียน บุคลากร และผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านสุขอนามัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:07:45

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาววิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารทั่วไป นำหนังสือขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจและผู้นำชุมชนโดยรอบโรงเรียน เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:16:36

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวแพทอง วงศ์ตาขี่ ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ตำแหน่งพนักงานราชการ และแสดงความยินดีกับนางสาวเยาวเรศ ซีแพง พนักงานราชการ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศจ. ปทุมธานี  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:04:09

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน เนื่องในโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:59:56

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับครูอมร สมพร ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และปฐมนิเทศนักเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:56:01

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนนาแกพิทยาคม
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:52:47

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนนาแกพิทยาคม พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาววิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานและคัดกรองการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้น ม.1
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:47:43

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน และคัดกรองการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:42:48

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกันทำความสะอาดเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:14:44

วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   ... >> อ่านต่อ

การประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:12:05

กิจกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ เป็นประธานการพระราชทานทุนการศึกษาฯ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:58:27

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม  2565 เวลา  13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน 3 รายจาก 2 โรงเรียน โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:09:51

วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กล่าวทักทายกับผู้ปกครองนักเรียน เนื่องในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บริเวณหอประชุมโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ในการนี้มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในกิจกรรมมีการชี้แจงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องทำความเข้าเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานศึกษา      ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:06:13

วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าสงครามวิทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก      ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 20 พ.ค. 65 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นายร้อย จปร.
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:55:00

  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:45:00

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  ท่านผู้อำนวยการ ดร. สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ พร้อมคณะครู นักเรียน  เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยตามมาตรการCovid-19 อย่างเคร่งครัดโดยได้ตรวจATK ให้กับนักเรียนทุกคน  และดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

เปิดเรียนสัปดาห์แรก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:39:40

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา:ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:22:40

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา เปิดเทอมOn-Site 1/65
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:20:00

  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 4/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:44:52

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 4/2565   ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร และ ผอ.มณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดกา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:21:55

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร และ ผอ.มณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรยุวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) ของจังหวัดสกลนคร ณ รร.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสว่างแดนดิน ท่านรวยรุ่ง ใครบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ฉบับที่ 22/2565
ผู้โพสท์ - นายทินกฤต เหมือยพรม : โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 21:21:19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายธนิก เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กล่าวต้อนรับนักเรียน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนแสงตะวัน ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ให้นักเรียนจำนวน 5 คน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา: Big Cleaning Day
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:10:27

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา:โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:09:07

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 18:38:22

   ... >> อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิดออกเยี่ยมสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 18:32:09

   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 3/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:56:19

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 3/2565   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:55:32

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 2/2565   ... >> อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:42:38

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังเอกสารแนบท้ายนี้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:08:13

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 นครขอนแก่นเกมส์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมยินดีการแข่งขันกีฬา “รายการเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 นครขอนแก่นเกมส์”  โรงเรียนสว่างแดนดิน ตัวแทนจังหวัดสกลนคร ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา คือ 1.ยูโด 2.วอลเลย์บอลหญิง ผล  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:07:35

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดิน และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:06:12

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสว่างแดนดินได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 08:59:30

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ นายปรีใหม่ วังวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พังโคนวิทยาคม นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย รองผู้อำนวยการโรง  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 08:58:00

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2565  ปีการศึกษา 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565   วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดิน  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมฟ้าขาวเพชรน้ำหนึ่ง    ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:39:12

  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:04:31

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 1/2565  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:53:29

  ... >> อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม1/65
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:52:09

  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:36:15

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธิดา  ... >> อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 พฤษถาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร ต้อนรับกา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:56:54

วันอังคาร ที่ 17 พฤษถาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมดาราพัฒน์
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:24:03

11  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมปฐมดาราพัฒน์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565   นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกระเบียบ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ... >> อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2565    เวลา 07:11:39

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปทำบุญ ตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ในปีอธิกมาส  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:11:54

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:11:02

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:05:20

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่12พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:22:59

เมื่อวันที่11-12พฤษภาคม65 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตราการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 83 เดือน เมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:30:15

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 83 เดือน เมษายน  2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 82 เดือนเมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:29:22

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 82 เดือน เมษายน 2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 81 เดือน เมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:28:43

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 81 เดือน เมษายน 2565   ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:58:48

  วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ร่วมกันทำความสะอาด “Big Clean Day” เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และจัดประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่11พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:09:55

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 08:33:42

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 08:29:56

ประชุมคณะครู เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่11พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เวลา 22:43:32

นายศุภชัย ผลจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมแข่งขันในรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 3 ณ จังหวัดขอนแก่น ชนะเลิศปืนสั้นยิงช้า Free pistol men 50 m.  โดยมี ดร.ศรีทัสน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาตลอดการแข่งขัน ควบคุมดุแลโดยครูสุรศักดิ์ ดรชัย,ครูโชคอนันต์ จันทรบุตร  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:32:25

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยมีนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลาก
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:11:20

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลาก
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:03:33

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:55:23

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) เพื่อประก
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565    เวลา 17:12:49

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565    เวลา 17:10:55

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:49:15

ข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:23:17

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน โดยได้มอบช่อดอกไ  ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพม. สกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:33:30

วันที่ 13 เมษายน 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยรองฯ วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ และนายอำนวย อามาตรมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:27:58

วันที่ 11 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 และวางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:13:21

วันที่ 11 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดี และต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:08:32

วันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ครูอมร สมพร เข้ารับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม รองฯ วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ แสดงความยินดีกับคณะครูที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย และอวยพรวันเกิดครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 12:56:46

วันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 เมษายน 2565    เวลา 10:05:37

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 เมษายน 2565    เวลา 10:04:54

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ... >> อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนานาชาติ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 เมษายน 2565    เวลา 09:23:20

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจขเยี่ยมการสอบนานาขชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนมัฤธยมวาริชภูมิ โรงเรียนโพนงามศึกษา  ... >> อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธสามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 เมษายน 2565    เวลา 09:17:25

ในวันที่  23 เม.ย.65 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได้มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร  พร้อมคณะ  ร่วมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และร่วมพิธีมอบโล่รางวัล  เกียรติบัตร  ในงาน REO 11 MOE AWARD..โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ศึกษาธิการภาค11:สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ณ  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมชุมชน ตอบแทนสังคม บำรุงพระพุทธศาสนา
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 23 เมษายน 2565    เวลา 16:26:34

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่23เมษายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 22 เมษายน 2565    เวลา 22:53:42

กิจกรรม วันที่ 21-22 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย       ... >> อ่านต่อ