ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

โพสท์

เรื่อง
สพม.สกลนคร นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานนักเรียนยากจนพิเศษ
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 12:10:34

วันอังคาร ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเงินอุดหนุนในระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: กีฬาสีภายใน 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 10:12:28

  ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 08:27:25

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายวิชาญ  เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร  และบุลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร  5 ธันวาคม 2565 ณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สพม.สน กลุ่มคัดเลือกที่ 3 ฉบับที่ 416/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:27:20

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สพม.สน กลุ่มคัดเลือกที่ 3 ในโอกาสนี้ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 415/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:22:20

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า เพื่อขับเคลื่อนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาในระดับอำเภอ สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ในอากาสนี้ น  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 19 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:56

วารสารข่าวฉบับที่ 19 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 18 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:28

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 17 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:08

วารสารข่าวฉบับที่ 17 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 16 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:30:22

วารสารข่าวฉบับที่ 16 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 15 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:29:59

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:29:29

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 13 MOU
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:28:34

ปฏิบัติงานในหน้าที่บุคลากรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 ก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 15:55:56

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 216 ก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร เปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ ๓ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 15:15:12

     วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ โซนคัดเลือกที่ ๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอำเภอวานรนิวาส  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์  และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส ร่วมเป็นเกียรติ      ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนั  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่2ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 11:52:36

ด้วย วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องสักการะ ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม    ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ ๒ ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 14:31:31

     วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ โซนคัดเลือกที่ ๒ ณ หอประชุมยางนาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ      ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 84 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 13:01:39

อบจ สกลนคร ติดตามการเพาะเลี้ยง ปลากินพืช ณ โรงเรียน โพนพิทยาคม   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 83 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 12:59:32

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 83 / 2565 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 82 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 12:57:37

นายอำเภอโพนนาแก้ว มาเป็นประธานในพิธีเลี้ยงรับส่งผู้บริหาร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่1ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 10:02:43

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เป็นประธานในพิธี และนายสุรศักดิ์  ดรชัย ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุระสงค์ในการจัดพิธีราชสดุดีในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๖    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 44/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:41:54

วันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียน ในงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงภาภรณ์ เพื่อนใบลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ สาเหตุการเสียชีวิต คือ ปอดติดเชื้อรุนแรง  ณ บ้านบะยาวใหญ่ ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนนคร  ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:02:24

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเดชา  ศิริดล  คณะครู ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่29พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:09:17

เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “4 ทศวรรษ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ” ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร โดย ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆที่ทาง ศูนย์การพัฒนาภูพานฯ ได้จัดแสดงขึ้น  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สพม.สกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:32:57

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓  พร้อมด้วย นายบุญธรรม อ้วนกัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:50:57

กิจกรรมกีฬาสี2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 75 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:57:24

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 75 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ นักเรียน และคณะครูโรงเรียนสว่างแดนดิน เนื่องในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 74 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:56:46

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 74 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ทอดกฐินสามัคคี วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูตะคาม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และ วัดป่าโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 73 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:56:09

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 73 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4   วันที่ 27 ตุลาคม 2565  นายทอง ธารานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 โดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 72 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:55:10

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 72 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบของขวัญ วันคล้ายวันเกิดคณะครูที่เกิด ในเดือน ตุลาคม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบของขวัญ วันคล้ายวันเกิดคณะครูที่เกิด ในเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:54:28

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่  26 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือ พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Student Care ให้กับคณะครู ซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเห  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 70 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:53:52

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 70 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 69 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:52:16

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 69 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดินเป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนด  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 68 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:51:09

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 68 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.นงรักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมาย นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  คณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม เพื่อร่  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 67 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:49:42

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 67 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 แนะแนวการศึกษา ฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ แนะแนวการศึกษา ฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:49:06

กิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 54/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:50:12

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 54/2565   ... >> อ่านต่อ

นพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:01:53

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ท่าน  ได้แก่ ๑.นางนิตยา คำชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ๒.นางนงลักษณ์ ชาญนรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพั  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:58:29

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่าน  ได้แก่ ๑.นายอธิวัฒน์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒.นางเนตรนภา ธุรารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ๓.นายธีรวุฒิ ชมภูแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยก  ... >> อ่านต่อ

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:12:19

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน  ... >> อ่านต่อ

หยุดการพนัน เชียร์ฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:59:11

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.สกลนคร ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนันฟุตบอล มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน ด้วยการเชียร์บอลให้สนุก หยุดการพนัน สร้างสรรค์สังคมแห่งคนดี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด กำกับดูแลการใช้เงิน การใช้อินเทอร์เน็ต ยกระดับการเฝ้าระวังในทุกมิติ เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท ตรวจสอบการมาสายของนักเรียน และครูผู้สอน ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งใน และนอกสถานศึกษา เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง รณรงค์ให้ความรู  ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 414/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:33:58

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565 ถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั  ... >> อ่านต่อ

อดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคำตากล้า ฉบับที่ 413/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:32:44

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษนายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคำตากล้า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านพระครูปลัดกิตติพล กิตติพโล (หลวงพี่ปู) ร่วมสมทบปัจจัยทำบุญ จำนวน 3,000 บาท และเปิดโรงทานลูกชิ้น บริการผู้ร่วมทำบุญ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน &ldquo  ... >> อ่านต่อ

โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ฉบับที่ 412/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:31:31

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปราชการร่วมโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดการศึก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถี  ... >> อ่านต่อ

ข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่411/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:30:09

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่าง รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ VS วิทยาลัยเทคนิคภูพาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาข  ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฉบับ410/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:29:02

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ http://www.ay-software.in.th/krs/ โดย ดร.พินิจ มีคำทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร และ นาย  ... >> อ่านต่อ

นำนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมบรรเลงพิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายคำตากล้านาแต้ ฉบับที่ 409/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:27:51

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายสุนทร บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไปราชการนำนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมบรรเลงพิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายคำตากล้านาแต้ สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาบริการชุมชน สถานศึกษาในเขตบริการ สร้างเวทีให้นักเรียนกล้าคิด กล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม แสดงความสามารถให้กับชุมชนได้รับรู้ชื่นชมบุตรหลานของตนเอง สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ... >> อ่านต่อ

การประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 408/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:26:38

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายสการ หันจางสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนายธนัท ชาวหะศรี เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อแสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ห่างไกลจากยาเสพติด เปิดโอกาสในอาชีพนักเตะในอนาคตหรืออาชีพด้านพลศึกษาต่อไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวสันต์ สาระนันท์ ร  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:01:29

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ท่าน  นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่าน  ได้แก่ 1.นางสาวอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 2.นางสาวอมร สมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตคต์วิทยา 3.นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวา  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา:พิธีราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:01:00

  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 53/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:11:35

กษฉา 2565ฉบั  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:36:28

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล โดยมีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. ผู้บริหารและคณะครู บุคลาการทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 2. ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาท 3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เฝ้าระวังใน – นอก สถานศึกษา 4. สถานศึกษาอาจจะบันทึกเทปการแข่งขันให้ดูในเวลาที่เหมาะสม 5. ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด (การใช้เงิน การใช้อินเทอร์เน็ต) 6. ตรวจสอบการมาสายของนักเรียนและครูผู้สอน 7. รณรงค์ให้ความรู้หยุดการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ 8. หากพบเห็นการเล่นพ  ... >> อ่านต่อ

การเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:02:47

ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเป็นประธานกรรมการ นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง  ผู้อำนวยการท่าแร่ศึกษา ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีจำปา โรงเรียนพังโค  ... >> อ่านต่อ

กระทำพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:15:20

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสกุลชัย ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นำลูกเสือ เนตรนารีกระ ทำพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:29:04

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมี นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ผู้บริหาร และ    คณะครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ร่วมการต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ซึ่งในครั้งนี้ท่านผู้บริหารได้นำเรียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมไปถึงอาคารสถานที่ ที่ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ           ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยม และสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:22:34

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายหลังเสร็จสิ้นจากการประเมินผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยม และสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ซึ่งในครั้งนี้ได้เกี่ยวข้าวในแปลงเกษตรของโรงเรียนพังโคนวิทยาคม และชื่นชม ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สนุกกับการเรียน            ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:15:15

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ท่าน คือนายสุนทร ศรีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล นายปรีใหม่ วังวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม นางสาวพุทธชาติ แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา น  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:55:01

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:53:39

   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:10:34

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่านจาก ๓ โรงเรียน คือ นายพชกร โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม นายโรจนวุฒิ เถิงนำมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม และนางสุมาลี หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โดยมี นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรี  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 43/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:54:23

วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวสมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยมี นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับและนำนิเทศตรวจเยี่ยม     ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน 2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:03:34

  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:50:03

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:44:27

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ โดยมี นายวรเวช แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน และผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสว่างศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่18พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:58:34

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ พร้อมกับมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ประจำปี 2565 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณะผู้นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:35:53

ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ยินดีต้อนรับคณะผู้นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

การมอบทุนโครงการทุนเสมอภาค
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:32:50

ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค (โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) Conditional Cash Transfer แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:04:58

การนิเทศ ตรวจเยี่ยม  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดโครงการขยับกายสบายหุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:55:47

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาจัดโครงการขยับกายสบายหุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 14 พย. 65
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:28:30

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นตัวแทนหน่วยงานร่วมพิธีพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วันที่ 18 พย. 65
ผู้โพสท์ - นายวันเฉลิม โสตะวงค์ : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:19:02

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:32:29

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:25:48

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ประชุมผู้ปกครอง 2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:48:40

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ปี2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:46:21

  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:13:42

  วันพฤสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสกุลชัย ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาพร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนได้เป็นอย่างดี   ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรี
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:39:32

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกู โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่17พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:23:41

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดยผศ.ดร.นิศาชล  ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ออกให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวกาศึกษาต่อ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะ ได้เปิดสอน โดยได้รับความร่วมมือและต้อนรับจาก  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาภายใน ลำปลาหางเกมส์ 65
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:10:47

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ท่านผู้อำนวยการชวลิต  อวนป้อง    พร้อมด้วยท่านรองพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน     “ลำปลาหางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:52:54

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 407/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:52:10

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กลุ่มงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดำเนินการเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดการฝึกตามหลักสูตรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื  ... >> อ่านต่อ

โครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรอรับภัยพิบัติ ประปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 405/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:49:17

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรอรับภัยพิบัติ ประปีงบประมาณ 2565 โดยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมรับรู้ ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยได  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฉบับที่ 404/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:46:58

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับ พ.ต.อ.วีร  ... >> อ่านต่อ

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 403/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:43:30

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน เน้นหลักการพัฒนาสถานศึกษาด้วย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน สนองนโยบายและจุด  ... >> อ่านต่อ

ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 402/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:40:34

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการส  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล U18 ลีค ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 401/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:30:22

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกิจการนักเรียน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล U18 ลีค ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่าง รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ VS รร.โพนงามศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้  ... >> อ่านต่อ

คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการตรวจการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ฉบับที่ 400/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:27:37

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการตรวจการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ตามงวดงานที่กำหนด เพื่อกำกับติดตามการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อบริการผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกา  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคำตากล้า ครั้งที่ 2/2565 ฉบับที่ 399/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:21:58

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคำตากล้า ครั้งที่ 2/2565 ดำเนินการตามโครงการ “ปฏิบัติการสกลนคร 90 วัน ปราบปรามผู้ค้า ค้นหาผู้ติด เป็นมิตรกับชุมชน” โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร (ศป.ปส.จ.สน.) โดยมี นายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอาวุโส รัก  ... >> อ่านต่อ

การสอบตามโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) ฉบับที่ 398/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:18:28

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับงานส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับสมัครนักเรียนเพื่อดำเนินการสอบตามโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) มีนักเรียนสอบจำนวน 4 ห้องเรียน แบ่งเป็น ม.ต้น 1 ห้อง ม.ปลาย 3 ห้อง เพื่อโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสอบแข  ... >> อ่านต่อ

มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวริด์ เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ ฉบับที่ 397/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:16:06

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางกานดา ดาบโสมศรี ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวริด์ เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom All Star Thailand 2022) ชิงถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผลการแข่งขันของนักเรียน ดังนี้ 1.รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศ  ... >> อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 13 ฉบับที่ 396/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:12:17

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รุ่นที่ 13 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสด้านคุ  ... >> อ่านต่อ

ประชุมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 โดย สพม.สกลนคร ฉบับที่ 395/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:08:51

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางกานดา ดาบโสมศรี กลุ่มวิชาการ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการการแข่งทักษะวิชาการ เข้าร่วมประชุมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 โดย สพม.สกลนคร ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมรับฟังแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านค  ... >> อ่านต่อ

ประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2566 ฉบับที่ 394/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:06:41

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อร่วมรับฟังแนวปฏิบัติในการศึกษาต่อของนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต ว  ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:21:39

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจขิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนร่ม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:20:13

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนร่มเกล้า โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:45:47

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  ดร.ยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร นิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:13:26

สพม.สกลนคร นิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕           ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:44:50

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง โรงเรียนคำตากล้าราชการชาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ซึ่งเป็นวันที่สองของการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:50:23

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเดชา  ศิริดล  คณะครู นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงต้อนรับคณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คณะนิเทศ ได้นิเทศติดตามด้านข้อมูลสถานศึกษา อาคารสถานที่ การดำเนินงานตามนโยบาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ... >> อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ในสนามสอบวัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:12:03

วันอังคารที่ 15  พฤศจิกายน  2565  นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาอนุญาตให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง สนามสอบวัดสระแก้ว วารีราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 31 คน   ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:06:40

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนที่ลงพื้นที่ จำนวน ๑๓ โรงเรียน และมอบหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่อีกจำนวน ๓๒ โรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ขับเคล  ... >> อ่านต่อ

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน) ฉบับที่ 393/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:02:38

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ดำเนินการการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 คน คือ  นางสา  ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:37:36

          วันจันทร์ ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน     ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:20:26

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:18:50

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:14:54

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:53:10

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่15พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:03:52

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พร้อมคณะ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู-บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมต้อนรับและนำเสนอ เพื่อรับการนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน    ... >> อ่านต่อ

วันอังคาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:53:15

วันอังคาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โดยมี สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนร่วมต้อนรับและ นำตรวจเยี่ยมภายในโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:25:09

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยนายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โดยมีนายธนิก เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนร่วมต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมภายในโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:43:13

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากลูกน้ำและยุงลาย
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:33:04

ในวัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลำปลาหางวิทยาและ อบต.ต้นผึ้ง ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากลูกน้ำและยุงลาย ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:41:46

 [14 พฤศจิกายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย วรรณทอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   โดย ดร.วิชาญ  เกตุเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คณะศึกษานิเทศก์   ได้นิเทศ ติดตามรายละเอียด ดังนี้  1. ข้อมูลสถานศึกษา  2. ด้านบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  3. การดำเ  ... >> อ่านต่อ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:02:51

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้นางสาวพนารัตน์ ทิพย์เสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้า
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:28:38

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้นางสาวพนารัตน์ ทิพย์เสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การเดินทางโดยรถยนต์ตู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:17:36

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่14พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:11:37

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี นายชัยณรงค์ อ่างคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:36:33

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:35:27

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   ... >> อ่านต่อ

คุณครูคมสันสมทบทุนสร้างป้อมหน้าโรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 23:25:24

   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน เทาชมพูเกมส์
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 22:53:10

   ... >> อ่านต่อ

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิ์กิตติโสภณ
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 22:44:10

   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12 ร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดำรงธรรม
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:44:34

ร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดำรงธรรม  ... >> อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:06:13

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคล  ( PA Support Team) โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุกิจ ศรีพรหม       ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผอ.โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒ คน ผู้อำนว  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:26:22

[7 พฤศจิกายน 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมรคุณครูธรรมนิตย์  พรมสุวรรณ์  ตุณครูณัฐพงษ์  สุโนนคุณ ครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  ร่วมกับนายสุรัตน์  วรรณพัฒน์  นายธีรศักดิ์  มูลคม  นางสาวจารุวรรณ  สายเมือง  และนายฐากูร  สำราญพัด ศิษย์เก่าโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  มาเป็นวิทยากรในการแนะแนวการศึกษาในครั  ... >> อ่านต่อ

ย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:20:03

[3 พฤศจิกายน 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิชาภา  อึ้งสกุล  ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  คุณครูไตรภพ  บุญรักษา  ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร  และยินดีต้อนรับคุณครูปภาวรินทร์  ธรรมสิทธิ์  ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งค  ... >> อ่านต่อ

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และประชุมผู้ปกครอง
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:12:19

[28 ตุลาคม 2565 ] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 365 คน  คนละ 1,500 บาท  รวมเป็นเงิน 547,500 บาท  และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่)  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 82 คน  คนละ 1,500 บาท  รวมเป็นเงิน 670,500 บาท  เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ของตนเอ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:47:44

[13 ตุลาคม 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย  วรรณทอง   รองผู้อำนวยการเกษมสุข  อันตระโลก รองผู้อำนวยการมาริษา  เศียรกระโทก  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว    ... >> อ่านต่อ

อบอุ่นหัวใจต้อนรับสมาชิกใหม่  ส่งคนไกลด้วยหัวใจผูกพัน
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:35:52

"อบอุ่นหัวใจต้อนรับสมาชิกใหม่  ส่งคนไกลด้วยหัวใจผูกพัน"    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 42/2565 กิจกรรมวันลอยกระทง
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:21:41

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและความเป็นไทย เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับรายวิชาการงายอาชีพ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 41/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:18:04

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3    ... >> อ่านต่อ

ปฏิทินตรวจติดตามสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:33:25

แจ้งกำหนดการตรวจติดตามและให้คำแนะนำ ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ... >> อ่านต่อ

ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร ครั้งที่ 10/2565 ฉบับที่ 392/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:22:13

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศัมงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร ครั้งที่ 10/2565 และร่วมต้อนรับ ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพม.สกลนคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ&rdquo  ... >> อ่านต่อ

ร่วมประเพณีลอยกระทงอำเภอคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 391/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:19:54

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประเพณีลอยกระทงอำเภอคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน “เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด” ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนสกลราชวิทยนุกูลร่วมพิธีอัญเชิญกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง 12 พระองค์ จัดทำโดยคณะครู-นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:05:24

โรงเรียนสกลราชวิทยนุกูลร่วมพิธีอัญเชิญกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง 12 พระองค์ จัดทำโดยคณะครู-นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมประดิษฐ์ ประทีปพระราชทาน เพื่อร่วมงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:59:36

ผู้บริหาร ครุ นักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมประดิษฐ์ ประทีปพระราชทาน เพื่อร่วมงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:06:50

วันที่ 8 พศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ร่วมกับนายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหนองปลิงร่วมกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:03:17

  ... >> อ่านต่อ

ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:35:20

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  นายเดชา  ศิริดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับเทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยโรงเรียนได้จัดทำกระทงใหญ่ ขบวนแห่ และนางนพมาศ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และขอบพระคุณเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ    ... >> อ่านต่อ

ร่วมให้การนมัสการพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการศึกษา สพม.สกลนคร ฉบับที่ 390/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:23:24

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วย  นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การนมัสการพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการศึกษา สพม.สกลนคร คุณธรรมนำความรู้ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 389/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:20:01

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง เน้นการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 388/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:16:15

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 83 ทุน ทุนละ 1,500 บาท สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาค  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:13:41

   ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาปลอดภัย
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:10:40

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  นายเดชา  ศิริดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาปลอดภัย  ให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง โดยได้รับความกรุณาจากท่าน ร้อยโท เพียร โมยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง เป็นวิทยาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:01:31

ในวัน อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลำปลาหางวิทยาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ร่วมงานสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:57:31

 ร่วมงานสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ของเทศบาลตำบลพรรณานคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประชุมชี้เเจงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้เเทนประเทศไทย ไปเเข่งขันวิ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:42:43

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผอ. สพม.สกลนคร นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ เเละกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมชี้เเจงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้เเทนประเทศไทย ไปเเข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20 th IJSO) รูปเเบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมภูมิพลังเเผ่นดิน สำนัก  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา:ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้วฟ้า-แดง
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:25:51

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเทอม2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:24:10

  ... >> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:45:14

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565 ในโครงการยกระดับความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและจีนของนักเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.นางสาวทิพรดา ไพ คำนาม2.นางสาวนิดาพร มณีบู่3.นางสาวโชษิตา น้อยเภา4.นางสาวสุนทรียา เป้งคำภา5.นางสาวศิริลักษณ์ แสนจักร6.นายภูผา ศรี วิเศษ7.นางสาวพิจิตรา ไชยสุทัศน์8.นางสาวทิพปภา ยาสาไชย  ... >> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:44:26

ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี 1.นางสาวอารดา ภาภิรมย์ รางวัลชมชัย อันดับ 7 กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น 1.เด็กชายภาสวี ทรงคาศรี รางวัลชมเชย อันดับ 1 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย 1.เด็กหญิงแก้วตา เต็งมิ่ง 2.เด็กหญิงสิราวรรณ สารโภคา 3.เด็กหญิงกมลเนตร จุลหงส์  ... >> อ่านต่อ

การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:23:43

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลงเวลาของข้าราชการ ควบคุมไปตามระเบียบ   ... >> อ่านต่อ

การลงโทษนักเรียนโดยการตัดผม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:21:19

ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563   ... >> อ่านต่อ

ยาเสพติด
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:18:23

บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกรดับที่จะต้องสอดส่องดูแล   ... >> อ่านต่อ

กรณีข้าราชการครูกระทำอานาจารเด็กนักเรียนหญิง
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:15:43

   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:25:25

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม.  ... >> อ่านต่อ

แนวทางกาารบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงกรรมการ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:11:48

แนวทางกาารบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงกรรมการ  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ นายบุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:59:24

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ นายบุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร       ... >> อ่านต่อ

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 387/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:01:14

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วย  นายศักดิิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี พระเทพญาณวิศิษฏ์กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อทนุบำรุ  ... >> อ่านต่อ

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ฉบับที่ 386/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:16:12

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 4 คน  โดยได้รับเกียรติจากนางสุภารัตน์ อัฐประจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สกลคร ประจำสหวิทยาเขตอากาศเบญจักษ์ เพื่อกำกั  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 1/2565 ฉบับที่ 385/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:12:37

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสุภัสตรา วงค์อินพ่อ ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานอนามัยในโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 1/2565  โดยมีนายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นประธานการประชุม  สร้างภาคีเครือค่ายการบริหารจัดการศึกษา เสนอโครงการให้สอ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมแบบเร่งด่วน ฉบับที่ 384/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:10:07

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมแบบเร่งด่วน กำกับติดตาม ภารกิจ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ หลังกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนจากต้นสังกัด อาทิ เตรียมความพร้อมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน  สถานศ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:39:30

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:39:00

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:38:38

   ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานรายการ International Science and Invention Fair (ISIF 2022) ท
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:48:11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานรายการ International Science and Invention Fair (ISIF 2022)โดยมีโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 614 โครงงาน จาก 32 ประเทศ ซึ่งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 โครงงาน (Online Presentation) ผลการแข่งขันดังนี้(one). รางวัลเหรียญทอง สาขา Physi  ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (T
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:46:04

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565   ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์(CS : Computer Science)โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:44:59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์(CS : Computer Science)โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ผ่านการคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ "Indonesia Inventors Day 2022" ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2565 มีประเทศเข้าร่วมแข่งขันหลายประเทศ เช่น ไทย / อินโดนีเซีย / รัสเซีย / มาเลเซีย / คาซัคสถาน / ไต้หวัน / มาเก๊า / ฮ่องกง /อียิปต์ / ตุรกี / ฟิลิปปิน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:57:59

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:38:30

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนวาริชวิทยาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565   ขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการตามแผนปฎิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566  รวมถึงวางแผน ปรึกษาหารือและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมี นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสักทอง  โรงเรียนวาริชวิทยา  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงพยาบาลวาริชภุมิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:33:49

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงพยาบาลวาริชภุมิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีความสุข " ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  150 คน โดยใช้สถานที่คือ ห้องโสต โรงเรียนวาริชวิทยาและมี แพทย์หญิงจุฑาพร  ฉันทภักดี นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ ฉบับที่ 383/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 03:23:17

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน 324ล/55 นอกเขตแผ่นดินไหว) พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล สำหรับการบริหารจัดการศึกษาบริการผู้เรียน ชุมชน ภาคีเครือข่าย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 66 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:08:10

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 66 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และความตระหนักของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติ ใน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความตระหนักของ ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  ระหว่างวันที่ 27- 28 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่า  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 65 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:07:34

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 65 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 “เกษียณหรรษา  มุทิตาจิต  การุณ”     วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนสว่างแดน จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตของ ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ “เกษียณหรรษา  มุทิตาจิต  การุณ” ซึ่งในปีนี้ครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ คุณครูเบญจวรรณ์ จุลดาลัย ครูชำนาญการพิเศษ  คุณครูสุรเดช พันธุแดง ครูชำนาญการพิเศษ และ คุณครูเทวีรัตน์ ขันทีท้าว ครูชำนาญการพิเศษ  โดยมีพ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 64 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:06:12

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 64 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565     วันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน นำโดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ หอประชุมฟ้า-ขาว เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 63 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:05:41

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 63 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)   วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรีย  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:05:16

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังนโยบายทางการศึกษาและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๖ จากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมส้มมนาดังกล่าว ณ โ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 62 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:38:45

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 62 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีทำบุญตักบาตรในโครงการ “ปฎิบัติทาน ศีล ภาวนา”    วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 9 รูป ในโครงการ “ปฎิบัติทาน ศีล ภาวนา”  ณ ศาลาปฎิบัติธรรมเสริมบารมีศรีมงคล โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 61 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:36:31

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 61 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย   วันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีปิดพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือยาเสพติดและโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 60 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:35:42

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 60 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 รับมอบชุดกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน   วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน รับมอบชุดกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน จาก บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์ โดย คุณเยาวรักษ์ แสงใส ผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับ บริษัท คาเธ่ย์ ลีสซิ่ง จำกัด คุณวีระศักดิ์  ศรีสร้อย ผู้การทีมสกลนคร ตัวแทนจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2565 (18th THAILAND  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 59 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:35:07

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 59 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรให้คณะครูงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน     วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรให้คณะครูงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน และ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม “อาสาพยาบาลน้อย” ณ โดมวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 58 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:34:14

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 58 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมอบรมการทำ Port folio   วันที่ 13 กันยายน 2565  ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบมหายให้ นาง สมฤดี แสนเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในเปิดการจัดกิจกรรมอบรมการทำ Port folio สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 (จำนวน 90 คน) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 57 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:32:54

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 57 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมกล่าวอำลา เนื่องในวาระครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565   วันที่ 12 กันยายน  2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ และกล่าวอำลานักเรียน โดยในปีนี้มี ครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ คุณครูเบญจวรรณ  จุลดาลัย ครูชำนาญการพิเศษ , คุณ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 56 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:32:14

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 56 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 งานเปิดสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2565    วันที่ 11 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดินร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประสงฆ์  4 รูป เนื่องในวันปฐมนิเทศและปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาหลักสูตรสมาธิ รุ่นที่ 48 สถาบันจิตตานุภาพ 103  และในเวลา 09.30 น. ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 55 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:27:45

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 55 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มุทิตา กษิณานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565   วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมงาน 60 ปี สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ "มุทิตา กษิณานุสรณ์" เนื่องในวาระครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 คุณครูเบญจวรรณ์ จุลดาลัย คุณครูเทวีรัตน์ ขันทีท้าว และคุณครูสุรเดช พันธุ์แดง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 54 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:26:53

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 54 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2565 ณ โดมวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 53 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:26:08

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 53 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 จุดเช็คอินธนาคารโรงเรียนสว่างแดนดิน     วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการจุดเช็คอินธนาคารโรงเรียนสว่างแดนดิน โดยมี ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน คณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน เข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอินธนาคารโรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 52 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:25:25

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 52 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ค่ายเเหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา   วันที่ 3 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิด ค่ายเเหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 การอบรมออนไลน์ นโยบายด้านวิชาการ สพม.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:32:13

การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ นโยบายด้านวิชาการ จากสพม.สกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง ปีการศึกษา 1/2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:59:46

การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง ปีการศึกษา 1/2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:58:18

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ สพม.สกลนคร มอบนโยบายด้านวิชาการ ฉบับที่ 382/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:58:41

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์  หัวข้อ สพม.สกลนคร มอบนโยบายด้านวิชาการ โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.  ... >> อ่านต่อ

การประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ 3 ฉบับที่ 381/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:55:40

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ 3 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดแข่งขันทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2565  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านคว  ... >> อ่านต่อ

ร่วมการเเข่งขันกีฬาภายในนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา ฉบับที่ 380/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:48:02

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการเเข่งขันกีฬาภายในนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมดำเนินการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ฉบับที่ 379/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:44:14

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมดำเนินการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ปฏิบัติตามหลักการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน” สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภา  ... >> อ่านต่อ

ร่วมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และเปิดโรงทานบริการประชาชน ฉบับที่ 378/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:40:23

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และเปิดโรงทานบริการประชาชน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ&nb  ... >> อ่านต่อ

ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนายขจรเดช ศิริวานก ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคม นายสกุลชัย ศิริ ในโอกาสบรรจุตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ฉบับที่ 377/256
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:38:04

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,  นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนายขจรเดช ศิริวานก ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคม  นายสกุลชัย ศิริ ในโอกาสบรรจุตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  “ท่านมาเราดีใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู  ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2565 ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 20:13:26

ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:10:35

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:34:54

  ... >> อ่านต่อ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐  น. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:32:54

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐  น. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร       ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:06:20

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:05:32

   ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:05:41

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ Videoconference (Zoom meeting) โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร     ... >> อ่านต่อ

ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 16:16:33

วันจันทร์ ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565  ท่านมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร และท่านชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ด้วยความขอบพระคุณและยินดียิ่ง  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 15:01:22

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐  น.   นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยมี นายไพรรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นำเรียนความคืบหน้าของการก่อสร้าง   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 14:55:29

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐  น.   นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัวราฎษร์บำรุง โดยมี นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเรียนสภาพอาคารเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมไปถึงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 14:53:14

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนงามศึกษา    ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 13:27:34

การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.  ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 ตุลาคม 2565    เวลา 20:30:18

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่่อประ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 ตุลาคม 2565    เวลา 20:27:04

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  ... >> อ่านต่อ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 ตุลาคม 2565    เวลา 16:40:12

https://drive.google.com/file/d/18wrS1upjk8Nbo3w5Z50V5uVqYSQfeMGO/view?usp=sharing  ... >> อ่านต่อ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 ตุลาคม 2565    เวลา 16:39:41

https://drive.google.com/file/d/18wrS1upjk8Nbo3w5Z50V5uVqYSQfeMGO/view?usp=sharing  ... >> อ่านต่อ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 ตุลาคม 2565    เวลา 16:38:59

https://drive.google.com/file/d/18wrS1upjk8Nbo3w5Z50V5uVqYSQfeMGO/view?usp=sharing  ... >> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 ตุลาคม 2565    เวลา 14:20:08

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 21:17:36

   ... >> อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 ฉบับที่ 376/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:22:43

เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 วางแผนเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 มอบนโยบายจากต้นสังกัด กำกับติดตามงานในหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ   ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วางแผนเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 ฉบับที่ 375/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:21:51

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วางแผนเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ฉบับที่ 374/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:18:55

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เพื่อประชุมวางแผนการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน อาทิ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 โซนการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ การเตรียมทำบุญกฐิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงคราม เป็นต้น สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 373/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:17:31

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอำเภอวานรนิวาส เพื่อฝึกบททวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตรของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานว  ... >> อ่านต่อ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ฉบับที่ 372/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:14:48

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่ พิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ราษฎรเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการในด้านก  ... >> อ่านต่อ

การอบรมผู้ตัดสิน อบจ.ลีก18ปี ฟุตบอลคลับ ฉบับที่ 371/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:11:19

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสิน อบจ.ลีก18ปี ฟุตบอลคลับ เพื่อฝึกทบทวนทักษะการตัดสินฟุตบอลให้กับครูผู้สอน และนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส  ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 26 ตุลาคม 2565    เวลา 14:13:49

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร      ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 26 ตุลาคม 2565    เวลา 11:26:16

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายหลังจากการประชุมเพื่อรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก  ... >> อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 15:39:42

วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางสมบูรณ์ บุญสุระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั  ... >> อ่านต่อ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 10:43:30

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 10:40:49

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 08:17:11

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะ วางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ​ บริเวณลานพระบรมราชาสาวนุรีย์ รัชกาลที่ ๕  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 06:23:28

   ... >> อ่านต่อ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 ตุลาคม 2565    เวลา 16:30:37

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 ตุลาคม 2565    เวลา 16:30:12

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 ตุลาคม 2565    เวลา 16:20:42

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 ตุลาคม 2565    เวลา 07:15:31

   ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 ตุลาคม 2565    เวลา 11:15:19

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา นางสมบูรณ์ บุญสุระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนัก  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในการต้อนรับ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 ตุลาคม 2565    เวลา 10:49:58

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในการต้อนรับ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการต้อนรับและเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ณ ห้องประชุมหนองหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร      ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับฟังการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 17:24:11

วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมรับฟังรายการพุธ เช้า ข่าว สพฐ. โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้  ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ชอบ เข้าร่วมประชุมหารือ การปรับปรุงเเก้ไขหลักสูต
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 17:08:48

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้  ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมหารือ การปรับปรุงเเก้ไขหลักสูตรการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ zoom meeting   ... >> อ่านต่อ

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 16:58:40

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ... >> อ่านต่อ

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 16:57:09

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ... >> อ่านต่อ

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 16:55:08

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ และมอบกระเช้า นายโกมุท ทีฆทนานนท์
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 12:53:20

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ และมอบกระเช้า นายโกมุท ทีฆทนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร  เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ยังได้นำเรียนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสก  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 12:26:43

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  พร้อม ดร.แวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ท่านนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เนื่องในโอกาสที่ได้ย้านมาดำรงค์ตำแหน  ... >> อ่านต่อ

ันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 ตุลาคม 2565    เวลา 14:59:31

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบช่อดอกไม้ และกระเช้า แสดงความยินดีกับ นายสมาน เวียงปฏิ  เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ ท่านศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 ตุลาคม 2565    เวลา 14:58:19

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคาระวะและนำเรียนการดำเนินงาน พัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 18 ตุลาคม 2565    เวลา 10:43:55

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 16:14:01

   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 14:57:22

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต โดยมีประธานสหวิทยาเขต เลขานุการประธานสหวิทยาเขตทั้ง ๘ สหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้เเจงข้อราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประธานสหวิทยาเขตนำไปขยายผล ประชาสัมพันธ์  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๖๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 12:02:55

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๖๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "พัฒนาทักษะความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพ" โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 11:21:16

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา:โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,การจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSK
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 10:40:20

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา:โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 10:38:05

  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว ฉบับที่ 3 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 15:51:45

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึก อำเภอพังโคน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 15:50:42

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึก อำเภอพังโคน ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 11:22:51

   ... >> อ่านต่อ

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 370/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 09:01:18

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดบูรพา  พิธีวางพวงมาลา ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำตากล้า และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สวนสาธารณหนองสามข  ... >> อ่านต่อ

ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ฉบับที่ 369/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 08:52:47

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 6 คน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัยด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิท  ... >> อ่านต่อ

นำวงดุริยางค์พร้อมรถรับส่ง ร่วมงานกีฬาร่วมงานกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ฉบับที่ 368/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2565    เวลา 08:50:04

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  มอบหมายให้งานสัมพันธ์มวลชน นำวงดุริยางค์ร่วมงานกีฬาโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า ณ สนามโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และงานกีฬาศูนย์เครือข่ายแพด-หนองบัวสิม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดจาน ร่วมขบวนพาเหรด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 พร้อมรถรับส่ง  เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเขตบริการ สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักง  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 ตุลาคม 2565    เวลา 20:47:55

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 17:52:06

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2  ... >> อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 17:50:06

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีท่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 11:26:24

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมทั้งให้กำ  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมรับฟังข่าวสารทางการศึกษา ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 11:10:09

วันพุธที่ 12 ตทุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข่าวสารทางการศึกษา นโยบาย และข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายหลังจากการรับฟังรายการพุธเช  ... >> อ่านต่อ

รับมอบทุนการศึกษาจากนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ฉบับที่ 367/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:51:51

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปงานแนะแนว งานระดมทุนเพื่อการศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจากนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ทุนละ 500 บาท จำนวน 6 ทุน โดยได้มอบหมายให้นายไพโรจน์  ฦาชา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการนายอำเภอคำตากล้า  เป็นตัวแ  ... >> อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉบับที่ 366/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:48:07

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ งานแนะแนวการศึกษาต่อ ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถา  ... >> อ่านต่อ

นางสาวกัญญาวีร์ ศรีชนะ นักเรียน ชั้น ม.4/1 เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 365/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:44:45

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ งานแนะแนว งานระดมทุนเพื่อการศึกษา นำนางสาวกัญญาวีร์ ศรีชนะ นักเรียน ชั้น ม.4/1 เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-Line ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนอย่างดียิ่ง สนองนโยบายแ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฉบับที่ 365/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:42:01

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมใจ อุดมศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เพื่อแสดงความยินดี สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้น  ... >> อ่านต่อ

ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ฉบับที่ 364/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 21:38:16

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้บริหารสหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  พร้อมภรรยา ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่ นำโดย ดร.วิชาญ เกษเพชร, นายชลาวุฒิ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2/2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 15:45:32

ประชาสัมพันธ์:พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8.  ... >> อ่านต่อ

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 11 ตุลาคม 2565    เวลา 08:27:39

ในวัน จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองพุทธชาด แสนอุบล ครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน  พระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้องรับผู้อำนวยการคนใหม่
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 13:39:46

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่าน ผอ.เดชา ศิริดล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ด้วยความยินดียิ่ง  ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้องรับผู้อำนวยการคนใหม่
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 13:36:42

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่าน ผอ.เดชา ศิริดล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ด้วยความยินดียิ่ง  ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้องรับผู้อำนวยการคนใหม่
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 13:36:08

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่าน ผอ.เดชา ศิริดล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ด้วยความยินดียิ่ง  ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้องรับผู้อำนวยการคนใหม่
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 13:35:51

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่าน ผอ.เดชา ศิริดล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ด้วยความยินดียิ่ง  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ เป็นประธานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 4.0
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 10:37:19

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ (PMQA 4.0) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการตามคำสั่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกรอบระยะเวลาที่กำ  ... >> อ่านต่อ

เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2566
ผู้โพสท์ - นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช : กลุ่มนโยบายและแผน : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 05:50:44

ด้วย สพฐ. จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2566  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.bopp.go.th/?p=2156  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 8 ตุลาคม 2565    เวลา 10:04:57

  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง 6/2565 ฉบับที่ 363/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 ตุลาคม 2565    เวลา 06:42:07

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง 6/2565 เพื่อกำกับติดตามภารกิจ มอบนโยบายให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ฉบับที่ 362/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 ตุลาคม 2565    เวลา 06:36:36

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกชัย บุตรแสนคม อดีต ผอ.รร.ธาตุนา  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.19 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 6 ตุลาคม 2565    เวลา 09:11:16

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.19 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นวันแรกโดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี    ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ฉบับที่ 361/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 ตุลาคม 2565    เวลา 02:32:59

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมคุณครูอรภิญ วงษ์จินดา ภรรยาเลขาธิการ สอศ. โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บรรยากาศเต็มไปด้วยคว  ... >> อ่านต่อ

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 ตุลาคม 2565    เวลา 16:45:51

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566  ... >> อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์สมาชิก กบข.ทำแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข.”
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 4 ตุลาคม 2565    เวลา 10:15:15

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดที่เป็นสมาชิก กบข. ทำแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุน และการบริหารเงินของสมาชิก กบข.” และเผยแพร่ส่งต่อสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทุกคำตอบมีคุณค่า เพื่อสมาชิก กบข.” รายละเอียดตามแนบ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ ฉบับที่ 359/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:23:25

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ แสดงความมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พร้อมคณะครูรวมทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อแสดงมุทิตาต่อผู้ที่มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีค  ... >> อ่านต่อ

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา" ฉบับที่ 358/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:20:11

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา"ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา" แสดงความมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ดร.นภาพร พันธ์ชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงมุทิตาต่อผู้ที่มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านค  ... >> อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับคุณหมอพันธวี คำสาว ผอ.รพ.คำตากล้า ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.บ้านม่วง ฉบับที่ 357/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:19:08

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณหมอพันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านสาธารสุข โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภ  ... >> อ่านต่อ

มอบเงินร่วมทำบุญพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี ฉบับที่ 356/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:18:00

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา มอบเงินร่วมทำบุญพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี โดยมีผู้ใหญ่บ้านโคกอุดมเป็นผู้รับมอบ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักการ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้า  ... >> อ่านต่อ

แสดงมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 355/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:16:56

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของนายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า เพื่อแสดงมุทิตาต่อผู้บริหารระดับสูงในอำเภอคำตากล้าเกษียณอายุราชการ ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษามาโดยตลอด สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐา  ... >> อ่านต่อ

การขยายระบบไฟฟ้า 160KVA ระยะที่1 การติดตั้งเสาไฟฟ้า-วางสายไฟฟ้าแรงสูง ให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ ฉบับที 354/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:16:01

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษษา ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟฟ้า-สายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อขยายระบบไฟฟ้า 160 KVA ระยะที่ 1 สำหรับการขยายกำลังไฟฟ้าเพียงพอต่อผู้รับบริการ รองรับการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 324ล/55 (นอกเขตแผ่นดินไหว) สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณ  ... >> อ่านต่อ

แสดงความมุทิตาให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565 ฉบับที่ 353/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:14:38

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดร.บดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ศ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครครั้งที่ 8/2565 ฉบับที่ 352/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:13:18

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.สน ครั้งที่ 8/2565 เข้ารับรางวัลระดับดีมาก อันดับ2 กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม การตัดสินผลงานประกวดกิจกรรมเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับมอบเกียรติบัตรเป็นคณะทำง  ... >> อ่านต่อ

พิธีแสดงความมุทิตาจิตแด่ผู้คุณครู ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565 "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ" ฉบับที่ 351/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:11:51

เมื่อวันที่ 24กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตมอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ "จำนวน 2 คน ประกอบด้วย คุณครูนภัสสร จิตรามาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ คุณครูอ้อยทิพย์ สายเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจำรัส พิพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เป็น  ... >> อ่านต่อ

พิธีแสดงความมุทิตาจิตแด่ผู้คุณครู ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565 "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ" ฉบับที่ 350/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:10:34

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตมอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ "จำนวน 2 คน ประกอบด้วย คุณครูนภัสสร จิตรามาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ คุณครูอ้อยทิพย์ สายเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ รำบายศรีเป็นศิริมงคล การเต้นบาสโลบอย่างพร้อมเพรียงกัน ผูกแขนรับขวัญ สร้างขวัญกำล  ... >> อ่านต่อ

นายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมควบคุมงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ฉบับที่ 349/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:05:18

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับนายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมควบคุมงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและงบบริจาค เพื่อร่วมกำกับติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและแบบแปลนที่กำหนด ได้รับความอนุเคราะห์นายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย นายบรรณรต คนยืน นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายบัญชา  ... >> อ่านต่อ

การประชุม เรื่อง SCHOOL HEALH HERO MOE SAFETY CENTER โดย สพม.สกลนคร ฉบับที่ 348/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:03:03

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาวศิศิรา รักษาสะ กลุ่มวิชาการ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน และนายชนกานต์ ศรีพรหม กลุ่มกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุม เรื่อง SCHOOL HEALH HERO MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย จัดโดย สพม.สกลนคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ &  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมพี่สอนน้อง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาชีพครู ฉบับที่ 347/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:01:39

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้กลุ่มวิชาการ งานแนะแนวการศึกษาต่อ ดำเนินการตามประสงค์ของผู้เรียน จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาชีพครู โรงเรียนประถมที่ตนเองได้จบการศึกษามา เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการสอนจากครูผู้สอน เพื่อจัดทำแฟ้มสะสมงานนำเสนอมหาวิทยาลัย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภ  ... >> อ่านต่อ

การประกวดมารยาทไทย รูปแบบ On-Line การแข่งขันประกวดมารยาทไทย (แข่งขันแบบออนไลน์) โครงการเท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี ฉบับที่ 346/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 14:00:24

ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย (แข่งขันแบบออนไลน์) โครงการเท่อย่างไทย โดยไฟฟ้า ทีทีบี ผลการแข่งขันจะประกาศภายหลัง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษา  ... >> อ่านต่อ

การปรับแต่งต้นไม้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งเสาไฟฟ้า-สายไฟฟ้าแรงสูง ขยายกำลังไฟฟ้า 160KVA ฉบับที่ 345/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 13:59:12

ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัฒนาอาคารสถานที่ ประสานงานเทศบาลคำตากล้าส่งเครื่องจักรและบุคลากรตัดแต่งต้นไม้ เพื่อรับการติดตั้งเสา-สายไฟฟ้าแรงสูง ขยาย160KVA สำหรับการบริการผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ&rd  ... >> อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานในชุมชน อาสาสมัครและกลุ่มเยาวชนที่ช่วยดำเนินงานโครงการ โดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 344/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 13:58:14

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มกิจการนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานในชุมชน อาสาสมัครและกลุ่มเยาวชนที่ช่วยดำเนินงานโครงการ โดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพั  ... >> อ่านต่อ

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ฉบับที่ 343/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565    เวลา 13:57:03

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม  ... >> อ่านต่อ