ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ภาพข่าวกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่

เรื่อง
สพม.สกลนคร เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 08:27:25

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายวิชาญ  เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร  และบุลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร  5 ธันวาคม 2565 ณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร เปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ ๓ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 15:15:12

     วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ โซนคัดเลือกที่ ๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอำเภอวานรนิวาส  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์  และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส ร่วมเป็นเกียรติ      ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนั  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ ๒ ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 14:31:31

     วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ โซนคัดเลือกที่ ๒ ณ หอประชุมยางนาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ      ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สพม.สกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:32:57

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓  พร้อมด้วย นายบุญธรรม อ้วนกัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ  ... >> อ่านต่อ

นพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:01:53

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ท่าน  ได้แก่ ๑.นางนิตยา คำชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ๒.นางนงลักษณ์ ชาญนรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพั  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:58:29

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่าน  ได้แก่ ๑.นายอธิวัฒน์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒.นางเนตรนภา ธุรารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ๓.นายธีรวุฒิ ชมภูแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยก  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:01:29

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ท่าน  นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่าน  ได้แก่ 1.นางสาวอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 2.นางสาวอมร สมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตคต์วิทยา 3.นายอภิสิทธิ์ ทนคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวา  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:29:04

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมี นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ผู้บริหาร และ    คณะครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ร่วมการต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ซึ่งในครั้งนี้ท่านผู้บริหารได้นำเรียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมไปถึงอาคารสถานที่ ที่ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ           ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยม และสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:22:34

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายหลังเสร็จสิ้นจากการประเมินผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยม และสำรวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ซึ่งในครั้งนี้ได้เกี่ยวข้าวในแปลงเกษตรของโรงเรียนพังโคนวิทยาคม และชื่นชม ผู้บริหาร ครู นักเรียนที่ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สนุกกับการเรียน            ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:15:15

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ท่าน คือนายสุนทร ศรีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐริกา ยาทองไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล นายปรีใหม่ วังวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม นางสาวพุทธชาติ แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา น  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:10:34

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ท่านจาก ๓ โรงเรียน คือ นายพชกร โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม นายโรจนวุฒิ เถิงนำมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม และนางสุมาลี หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โดยมี นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรี  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:50:03

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:44:27

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ โดยมี นายวรเวช แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน และผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสว่างศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์    ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:52:54

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:21:39

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้   นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจขิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนร่ม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:20:13

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนร่มเกล้า โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:45:47

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  ดร.ยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร นิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:13:26

สพม.สกลนคร นิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕           ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:44:50

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครมอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง โรงเรียนคำตากล้าราชการชาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ซึ่งเป็นวันที่สองของการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:06:40

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนที่ลงพื้นที่ จำนวน ๑๓ โรงเรียน และมอบหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่อีกจำนวน ๓๒ โรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ขับเคล  ... >> อ่านต่อ

วันอังคาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:53:15

วันอังคาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โดยมี สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนร่วมต้อนรับและ นำตรวจเยี่ยมภายในโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:25:09

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยนายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โดยมีนายธนิก เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนร่วมต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมภายในโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้นางสาวพนารัตน์ ทิพย์เสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้า
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:28:38

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้นางสาวพนารัตน์ ทิพย์เสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การเดินทางโดยรถยนต์ตู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  ... >> อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:06:13

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคล  ( PA Support Team) โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุกิจ ศรีพรหม       ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผอ.โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒ คน ผู้อำนว  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประชุมชี้เเจงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้เเทนประเทศไทย ไปเเข่งขันวิ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:42:43

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผอ. สพม.สกลนคร นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ เเละกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมชี้เเจงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้เเทนประเทศไทย ไปเเข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20 th IJSO) รูปเเบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมภูมิพลังเเผ่นดิน สำนัก  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ นายบุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:59:24

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ นายบุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร       ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:05:16

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังนโยบายทางการศึกษาและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๖ จากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมส้มมนาดังกล่าว ณ โ  ... >> อ่านต่อ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐  น. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:32:54

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐  น. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร       ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:05:41

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับมอบนโยบายการเปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ Videoconference (Zoom meeting) โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร     ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 15:01:22

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐  น.   นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยมี นายไพรรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นำเรียนความคืบหน้าของการก่อสร้าง   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐  น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 14:55:29

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐  น.   นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย  นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัวราฎษร์บำรุง โดยมี นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเรียนสภาพอาคารเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมไปถึงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 14:53:14

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนงามศึกษา    ... >> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 ตุลาคม 2565    เวลา 14:20:08

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 26 ตุลาคม 2565    เวลา 14:13:49

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร      ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 26 ตุลาคม 2565    เวลา 11:26:16

วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายหลังจากการประชุมเพื่อรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก  ... >> อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 15:39:42

วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางสมบูรณ์ บุญสุระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 08:17:11

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะ วางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ​ บริเวณลานพระบรมราชาสาวนุรีย์ รัชกาลที่ ๕  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 ตุลาคม 2565    เวลา 11:15:19

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา นางสมบูรณ์ บุญสุระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนัก  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในการต้อนรับ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 ตุลาคม 2565    เวลา 10:49:58

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในการต้อนรับ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการต้อนรับและเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ณ ห้องประชุมหนองหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร      ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับฟังการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 17:24:11

วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมรับฟังรายการพุธ เช้า ข่าว สพฐ. โดยมี นายวิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้  ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ชอบ เข้าร่วมประชุมหารือ การปรับปรุงเเก้ไขหลักสูต
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 17:08:48

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้  ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมหารือ การปรับปรุงเเก้ไขหลักสูตรการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ zoom meeting   ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ และมอบกระเช้า นายโกมุท ทีฆทนานนท์
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 12:53:20

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ และมอบกระเช้า นายโกมุท ทีฆทนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร  เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ยังได้นำเรียนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสก  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2565    เวลา 12:26:43

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  พร้อม ดร.แวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ท่านนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เนื่องในโอกาสที่ได้ย้านมาดำรงค์ตำแหน  ... >> อ่านต่อ

ันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 ตุลาคม 2565    เวลา 14:59:31

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบช่อดอกไม้ และกระเช้า แสดงความยินดีกับ นายสมาน เวียงปฏิ  เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ ท่านศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 ตุลาคม 2565    เวลา 14:58:19

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคารวะ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าคาระวะและนำเรียนการดำเนินงาน พัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 14:57:22

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต โดยมีประธานสหวิทยาเขต เลขานุการประธานสหวิทยาเขตทั้ง ๘ สหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้เเจงข้อราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประธานสหวิทยาเขตนำไปขยายผล ประชาสัมพันธ์  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๖๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 ตุลาคม 2565    เวลา 12:02:55

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๖๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "พัฒนาทักษะความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพ" โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 ตุลาคม 2565    เวลา 20:47:55

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีท่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 11:26:24

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมทั้งให้กำ  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมรับฟังข่าวสารทางการศึกษา ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 12 ตุลาคม 2565    เวลา 11:10:09

วันพุธที่ 12 ตทุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข่าวสารทางการศึกษา นโยบาย และข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายหลังจากการรับฟังรายการพุธเช  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ เป็นประธานการประชุม การติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 4.0
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 ตุลาคม 2565    เวลา 10:37:19

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ (PMQA 4.0) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการตามคำสั่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกรอบระยะเวลาที่กำ  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.19 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 6 ตุลาคม 2565    เวลา 09:11:16

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 08.19 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นวันแรกโดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี    ... >> อ่านต่อ

ผอ.สพม.สกลนคร วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง.ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในการเปิด บรรยายพิเศษ เป็นวิทยากร ตลอดงานโครงการ การป้องกันและลด
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 กันยายน 2565    เวลา 09:03:18

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ  เกษเพชร รอง.ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในการเปิด บรรยายพิเศษ เป็นวิทยากร ตลอดงานโครงการ การป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคัน "พาน้องกลับมาเรียน" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน  ... >> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 กันยายน 2565    เวลา 14:35:53

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานสึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อกำกับติดตามผลกา  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยกการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 13:14:45

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยกการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

- วันนพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการพัฒนาครูผู้จัดค่ายค่ายบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กันยายน 2565    เวลา 17:05:32

- วันนพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการพัฒนาครูผู้จัดค่ายค่ายบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ณห้องประชุม ภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดาวน์โหลดรูปภาพผ่านลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pkz-9JEgYmTaLzYlVRAgotXm7Wra3xfD  ... >> อ่านต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 13:34:39

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ณ  ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สพม.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จังหวัดสกลนครขอเชิญชวนเสนอชื่อ "ครู" ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ” ปี พ.ศ. 2566 มายังสำนักงานศึก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 13:19:00

จังหวัดสกลนครขอเชิญชวนเสนอชื่อ "ครู"ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ” ปี พ.ศ. 2566 มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สอบถามโทร : 0 4270 7856 หรือ 09 4963 9638 และ 08 6996 1308ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 65  https://youtu.be/6qigRj2w20A  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 สิงหาคม 2565    เวลา 12:49:49

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คณะกรรมการตามคำสั่งเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ได้มอบหมายให้นายศิริพงษ์ พาดี รองผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ ของโรงเรียนในโครงการ กพ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 24 สิงหาคม 2565    เวลา 13:56:43

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ได้มอบหมายให้นายศิริพงษ์ พาดี  รองผอ.สพม.สกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านฯ ของโรงเรียนในโครงการ กพด. เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน  ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ ห้องประ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 24 สิงหาคม 2565    เวลา 09:54:53

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุดุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางมาส่งศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุแต่ง
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 11:42:36

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางมาส่งศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยร่วมการต้อนรับ โดยคณะที่ร่วมเดินทางมาส่งนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โรงเรียนด่านม่วงค  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปรามทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 8/256
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 สิงหาคม 2565    เวลา 11:23:38

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี  ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประชุม           ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 สิงหาคม 2565    เวลา 10:52:37

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุมชี้เเจงการคัดเลือกรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 สิงหาคม 2565    เวลา 14:00:40

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการบเรียนรู้แบบ Active learning   ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:52:09

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธาน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี    ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  ... >> อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการวิชาญ เกษเพชร เป็นประธานในการประชุมรับฟังเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการฯ พร้อมด
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2565    เวลา 10:18:34

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการวิชาญ เกษเพชร เป็นประธานในการประชุมรับฟังเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สพม.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:59:38

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน &nbs  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:58:36

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ สกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำป
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:20:43

นนี้ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:10:40

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดรงปราโมทย์ ภูมิพันธืผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ ณห้องภูแกรนด์ โรงเเรมสกลแกรนด์
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:05:26

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดรงปราโมทย์ ภูมิพันธืผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ ณห้องภูแกรนด์  โรงเเรมสกลแกรนด์ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เข้าร่วม  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่11ม อบหมายให้ นายชลาวุธ ส
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 มิถุนายน 2565    เวลา 09:57:40

วันอังคารที่  28มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์   ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่11ม อบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง สพม.สน.พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม  ... >> อ่านต่อ

วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 ม อบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพช
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 14:53:26

วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์   ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 ม อบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร และนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง สพม.สน.พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 14:35:10

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 45 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย    และศึกษานนิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 มิถุนายน 2565    เวลา 11:18:43

วันจันทร์ที่ 20  มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่20 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 พร้อมคณะกรรมการติดตามต
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 มิถุนายน 2565    เวลา 11:17:01

วันจันทร์ทที่ 20 มิถุนายน 2565 ท่านดร.ปราโมทย์   ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับOBECQA ชุดที่12 พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่3 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาค  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 14:25:19

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน  ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 09:23:38

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนแวงพิทยาคม ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำวันที่ 13 มิุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 13 มิถุนายน 2565    เวลา 16:27:02

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำวันที่ 13 มิุนายน 2565   ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 11:56:28

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วันนี้เวลา 14:00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรอ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 14:22:44

วันนี้เวลา 14:00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อประกอบพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 11:23:00

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน  2565  ... >> อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สพฐ.จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom สพม.สกลนคร มีผู้เข้าประชุมนำโดย ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร, นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.ส
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 11:14:14

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สพฐ.จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบ  Zoom  สพม.สกลนคร มีผู้เข้าประชุมนำโดย ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผอ.สพม.สกลนคร นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์  รอง ผอ.สพม.สกลนคร, จนท.SC safety Center สพม.สกลนคร  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 11:13:37

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และนางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนร่มเกล้า ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 13:36:11

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 14:25:13

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมหนองหาร สพม.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565    เวลา 10:03:16

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน  2565  เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ  เกษเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำน  ... >> อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผอ.สพม.สน เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมท่าสงค
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:29:00

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผอ.สพม.สน เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมท่าสงคราม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ เป็นประธานการพระราชทานทุนการศึกษาฯ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:58:27

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม  2565 เวลา  13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน 3 รายจาก 2 โรงเรียน โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษ  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร และ ผอ.มณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดกา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:21:55

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร และ ผอ.มณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรยุวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) ของจังหวัดสกลนคร ณ รร.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสว่างแดนดิน ท่านรวยรุ่ง ใครบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด  ... >> อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 พฤษถาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร ต้อนรับกา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:56:54

วันอังคาร ที่ 17 พฤษถาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:23:17

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน โดยได้มอบช่อดอกไ  ... >> อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนานาชาติ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 เมษายน 2565    เวลา 09:23:20

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจขเยี่ยมการสอบนานาขชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนมัฤธยมวาริชภูมิ โรงเรียนโพนงามศึกษา  ... >> อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธสามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 เมษายน 2565    เวลา 09:17:25

ในวันที่  23 เม.ย.65 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได้มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร  พร้อมคณะ  ร่วมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และร่วมพิธีมอบโล่รางวัล  เกียรติบัตร  ในงาน REO 11 MOE AWARD..โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ศึกษาธิการภาค11:สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ณ  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 เมษายน 2565    เวลา 12:42:29

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผอ.สพม.สน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับการตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน นฌยบายด้านความปลอดภัยของผู้เรียน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 เมษายน 2565    เวลา 12:47:03

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับการตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้านของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.บดินทร์ นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พ  ... >> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 25 มีนาคม 2565    เวลา 11:23:41

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมต้อนรับ ท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยท่านว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึ  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 มีนาคม 2565    เวลา 10:19:45

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมภูมิราชพฤกษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 17 มีนาคม 2565    เวลา 15:57:41

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล    ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับฟังการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 มีนาคม 2565    เวลา 13:31:36

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการรับฟังการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference  ครั้งที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7 และ เขตตรวจราชการที่ 11 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) โดยมี ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ศึก  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 มีนาคม 2565    เวลา 09:20:22

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประธานสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศก์  นายทนุพงศ์ ร่วมรักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ    โคกสีสุพรรณ เข้าร่วมการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ &l  ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 9 มีนาคม 2565    เวลา 15:38:00

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนหนองแวงวิทยา  ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 8 มีนาคม 2565    เวลา 14:42:06

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 8 มีนาคม 2565    เวลา 14:40:40

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 15:38:29

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้น
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 14:21:22

วันจันท์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น ดร.ปราโมทย์ ภมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวชลธิชา กระแสศิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   นายก้องคพงศ์ วงประเสริฐศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายกวี เมืองมุงคุณ เจ้าพนักงานธุรการ นายปุณยวัจน์ พิสุมธิอมรพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการทดสอบการถ่ายทอดสัญญาณการประชุม ณ หอประชุมร่มเกล้าร่  ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 4 มีนาคม 2565    เวลา 16:03:02

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 4 มีนาคม 2565    เวลา 16:01:46

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องปร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 มีนาคม 2565    เวลา 13:40:44

วันพุธที่  2 มีนาคม 2565  เวลา  09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video conference โดยมี  นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมการประชุม    ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 1 มีนาคม 2565    เวลา 16:21:38

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่น
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:31:55

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:27:23

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video conference ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:33:06

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา    ... >> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรี
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 18:51:58

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ... >> อ่านต่อ

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:01:24

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:00:51

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:05:41

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา   ... >> อ่านต่อ

การตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 10:14:29

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมบุญรักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:54:24

วันอังคารที่ 22  กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร หอประชุมภูพาน สำนักงานเขตพื้นพที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายใให้ ดร.วิชาย เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นปร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 10:28:23

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายใให้ ดร.วิชาย เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานรับฟังการประชุมการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมหนองหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:03:32

              วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ o-net นักเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวอรพรรณ มุงคุณ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:21:39

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 – 14.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ o-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ลงพื้นที่  สนามสอบสองสนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สนามสอบโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และอีก16 สนามสอบได้มอบหมายให้คณะท่านผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม โดยการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยน  ... >> อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ O-net
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:46:42

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ o-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ลงพื้นที่  สนามสอบสองสนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สนามสอบโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และอีก16 สนามสอบได้มอบหมายให้คณะท่านผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม โดยการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ ท่าน ดร.ปราโม  ... >> อ่านต่อ

ประชุมคระกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:19:45

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ปราโมทย์ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร  มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมหนองหาร สพม.สกลนคร    ... >> อ่านต่อ

เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 6/2565
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:11:25

เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 6/2565 วันที่ 3 กุมภาพันะ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทยื ภูมิพันะ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกาาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 6/2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์    ... >> อ่านต่อ

ประชุมศูนย์โควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:06:18

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานประชุมศูนย์โควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณ​ ห้องประชุมชั่วคราว ชั้น 2 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet     ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:00:03

              วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสว่างแดนดิน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม โรงเรียนสว่างแด  ... >> อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้า
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:56:18

              วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนธรรมบ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:08:41

   ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมรับประทานอาหารเช้าและนำเรียนการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:25:01

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 2 และ 3  ร่วมต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ต่อ นางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห  ... >> อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนโครงกการโรงเรียนคุณภาพ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:16:08

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 2 และ 3  ร่วมต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ต่อ นางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห  ... >> อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนามสอบครูผู้ช่วย ณ สนามสอบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 17:41:14

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี    นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   ดร.บดินทร์ นาถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการกำกับห้องสอบให้การต้อนรับ โดยท่านผู้ตรวจราชการได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการให้กับ คณะกรรมการก่อนปล่อยคณะกรรมการกำกับห้องสอบขึ้นประจำห้อ  ... >> อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบครูผู้ช่วยโรงเรียนนสกลนครพัฒนศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 17:51:17

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 1 ที่ 19/2565 ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ช่วย ณ สนามสอบโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โดยได้ดำเนินก  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้เเจงข้อราชการและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:29:25

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร      ... >> อ่านต่อ

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 12:53:01

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครนำโดย นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสุภาวดี กลิ่นช้างนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ด้านการเงิน การบัญชี กรพัสดุ และการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:31:26

   ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:29:46

นพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดร.บดินทร์ นาถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามคำสั่งเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    ... >> อ่านต่อ

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ ดร.ปราโมทย์ ภูมมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการั
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:00:33

 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ ดร.ปราโมทย์ ภูมมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการับฟังการประชุมเตรียมความพร้อม สอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป      ... >> อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 มกราคม 2565    เวลา 13:15:02

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันฟุตบอลผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารจาก สพม.สกลนคร สพป.สสกลนคร เขต 1 2 และ 3 ร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 มกราคม 2565    เวลา 17:21:30

   ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 มกราคม 2565    เวลา 12:22:15

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี    ดร.วิชาญ เกษเพชร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะครูนักเรียนที่ได้รับมอบรางวัล     ณ หอประชุมภูพานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็  ... >> อ่านต่อ

ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 24 มกราคม 2565    เวลา 11:45:07

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด โดยมี นายศิริพงษ์ พาดี นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อแจ้งขอราชการ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ    ... >> อ่านต่อ

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) รอบที่ 1
ผู้โพสท์ - นางสาวอรพรรณ มุงคุณ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 24 มกราคม 2565    เวลา 11:22:57

.  ... >> อ่านต่อ

โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้โพสท์ - นางสาวอรพรรณ มุงคุณ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 24 มกราคม 2565    เวลา 11:21:57

.  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้โพสท์ - นางสาวอรพรรณ มุงคุณ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : วันที่ 24 มกราคม 2565    เวลา 11:20:29

.  ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลนครสกลนครในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 10 มกราคม 2565    เวลา 08:23:46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภายใต้การบริหารงานโดย ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวทั้ง มาตรการ ศบค.ระดับประเทศ  ศบค.จังหวัด ข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำฉีดพ่นล้างทำความสะอาดโดยรอบอาคารสำนักงาน และได้จัดจุดให้บ  ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมเป็นคณะดำเนินงานด้ายยานพาหนะ กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564    เวลา 15:37:42

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้บริหารจาก 11 โรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   &nb  ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 กันยายน 2564    เวลา 13:19:48

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางสุพรรณี ศรีทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  นางม  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2564    เวลา 13:24:22

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.