ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เรื่อง
1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 27 มกราคม 2566    เวลา 14:07:59

1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" 2. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการ"พาน้องกลับมาเรียน"  ... >> อ่านต่อ

รายชื่อผู้เเจ้งความประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 3
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 ตุลาคม 2564    เวลา 18:39:49

รายชื่อผู้เเจ้งความประสงค์รับวัคซีนเข็มที่  3   ... >> อ่านต่อ

รายชื่อผู้เเจ้งความประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 1
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 ตุลาคม 2564    เวลา 18:37:00

รายชื่อผู้เเจ้งความประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ 1     ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 7 ตุลาคม 2564    เวลา 13:33:12

รายชื่อนักเรียนเเละสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ... >> อ่านต่อ

การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 7 ตุลาคม 2564    เวลา 13:30:00

เปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SMPE)  ... >> อ่านต่อ

การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 7 ตุลาคม 2564    เวลา 13:27:30

เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

แนวทางการสร้างดสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม เเละสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการเเนะเเนวเเละ School Health Hero
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 13 สิงหาคม 2564    เวลา 10:35:00

QR-CODE ดาวน์โหลดคู่มือ   ... >> อ่านต่อ

สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 25 มิถุนายน 2564    เวลา 14:45:50

   ... >> อ่านต่อ

รณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 25 มิถุนายน 2564    เวลา 14:43:57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ขอเชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด   ... >> อ่านต่อ

เอกสารประกอบการรับนักเรียน สำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 มกราคม 2564    เวลา 08:41:07

เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 เป็นเเนวปฏิบัติรวมทั้งปฏิทินการรับนักเรียนของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นเเนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเเละโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา เเละคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เเละดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบเเละนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ... >> อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางกนกกร ทองทิพย์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 ธันวาคม 2563    เวลา 13:06:11

http://plan.bopp-obec.info/wp-content/uploads/2020/11/ilovepdf_merged-2.pdf นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.