ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

COVID-19

 

เรื่อง
แผนการจัดวัคซีน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 กันยายน 2564    เวลา 16:25:37

แผนการจัดวัคซีนไฟเซอร์เเก่นักเรียน  ... >> อ่านต่อ

เเนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 กันยายน 2564    เวลา 16:14:08

เเนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง  ... >> อ่านต่อ

เเบบฟอร์มการฉีดวัคซีนเเก่นักเรียน/นักศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 กันยายน 2564    เวลา 14:46:15

เเบบฟอร์มการฉีดวัคซีนเเก่นักเรียน/นักศึกษา  ... >> อ่านต่อ

Timeline การฉีดวัคซีนให้เเก่นักเรียน กระทรวงศึกาาธิการ
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 กันยายน 2564    เวลา 14:43:58

   ... >> อ่านต่อ

เเนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (PFIZER) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 กันยายน 2564    เวลา 14:39:49

เเนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (PFIZER) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 306 - 389 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564    เวลา 12:41:33

 Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  รายที่  306 - 389  ของจังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 245-305 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 8 กรกฎาคม 2564    เวลา 13:38:50

Timeline ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  รายที่  245-305 ของจังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 223-244 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2564    เวลา 15:37:48

    QR - CODE เเสดง Timeline ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 223-244 ของจังหวัดสกลนคร ที่มา เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 213-222 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 2 กรกฎาคม 2564    เวลา 09:20:07

ที่มา เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 204-212 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2564    เวลา 15:30:10

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 198-203 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 30 มิถุนายน 2564    เวลา 08:51:49

  ... >> อ่านต่อ

มาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหัวดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 มิถุนายน 2564    เวลา 11:20:11

มาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหัวดสกลนคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ตั้งเเต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 194-197 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 มิถุนายน 2564    เวลา 08:19:11

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 187-193 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 มิถุนายน 2564    เวลา 10:02:45

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 181-186 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 มิถุนายน 2564    เวลา 09:55:17

ทีมา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 179 - 180 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 มิถุนายน 2564    เวลา 09:41:29

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 172-178 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 25 มิถุนายน 2564    เวลา 09:02:01

   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 163-171 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 24 มิถุนายน 2564    เวลา 09:29:40

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

มาตรการป้องกัน "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร"
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 มิถุนายน 2564    เวลา 09:27:50

มาตรการป้องกัน "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร"  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ตั้งเเต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564)   ... >> อ่านต่อ

จังหวัดสกลนคร เลื่อนนัด ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (AstraZeneca)
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 มิถุนายน 2564    เวลา 09:19:05

จังหวัดสกลนคร เลื่อนนัด ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (AstraZeneca)   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 159-162 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 มิถุนายน 2564    เวลา 09:03:32

   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 154-158 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 มิถุนายน 2564    เวลา 08:32:42

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 146-153 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 มิถุนายน 2564    เวลา 11:34:39

ที่มา  : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 138 - 145 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 มิถุนายน 2564    เวลา 11:23:13

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 137 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 มิถุนายน 2564    เวลา 14:34:52

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 136 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 มิถุนายน 2564    เวลา 13:49:54

ที่มา : เพจ Facebooe สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 135 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 มิถุนายน 2564    เวลา 09:17:02

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID -19 ครั้งที่ 2
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 11 มิถุนายน 2564    เวลา 09:14:12

 QR – Code รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID -19 ครั้งที่  2    ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 133-134 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 11 มิถุนายน 2564    เวลา 08:46:01

 ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 131-132 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564    เวลา 09:35:29

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

QR - Code เเนวทางป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 4 มิถุนายน 2564    เวลา 13:33:42

QR - Code เเนวทางป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 129 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 3 มิถุนายน 2564    เวลา 14:15:12

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 128 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 3 มิถุนายน 2564    เวลา 08:45:54

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 127 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 2 มิถุนายน 2564    เวลา 08:34:36

ที่มา : เพจ Facebbok สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 124-126 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:50:29

    ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 123 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:49:00

   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 122 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564    เวลา 11:16:45

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 121 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 25 พฤษภาคม 2564    เวลา 15:29:34

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

สกลนคร ไม่พบผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 25 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:08:33

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 119-120 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:24:31

  ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

สกลนคร ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 เสียชีวิต 1 ราย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564    เวลา 11:28:58

ผู้ป่วยรายที่ 94 เพศหญิง อายุ 65 ปี มีภาวะป่วยโรคไต อยู่ที่ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 115-118 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564    เวลา 11:13:54

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 110-114 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:52:39

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิี้  ... >> อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 (COVID-19) รอบที่ 2
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564    เวลา 16:06:01

รายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 (COVID-19) รอบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 105-109 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564    เวลา 16:00:30

            ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 102 - 104 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:24:59

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 101 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:23:17

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

ผอ.สพม.สน ฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:52:43

   ... >> อ่านต่อ

ปฏิบัติตัวอย่างไร หลังฉีดวัคซีน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:45:04

ที่มา : กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี   ... >> อ่านต่อ

เเนวทางการป้องกันการเกิดอาการไม่พึ่งประสงค์ จากการรับวัคซีน COVID-19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:43:15

ที่มา : โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ... >> อ่านต่อ

การเตรียมตัวก่อนมาฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:41:20

ที่มา : นพ.รุ่งเรือง กิจผาดี กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ราชวิถี  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 99-100 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564    เวลา 16:20:50

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 97-98 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564    เวลา 13:38:36

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 95-96 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564    เวลา 13:36:55

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้    ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 91-34 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564    เวลา 13:34:04

  ... >> อ่านต่อ

สถานที่เเละรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564    เวลา 13:05:07

รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 (COVID-19) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 1. หอประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา https://drive.google.com/file/d/1LCw0OwD6glfaGdwSRfsroLpk94mMXW6w/view?usp=sharing 2. หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ https://drive.google.com/file/d/1DA8-4NRF52ZbmrK16o9i1y8Fx9CSSWPg/view?usp=sharing 3. หอประชุมโรงเรียนคำตากกล้าราชประชาสงค์เคราะห์ https://drive.google.com/file/d/1e5xUrdjAU3gk8DUy8Q_9p-37P6e87KRv/view?usp=sharing 4  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 85-90 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 14 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:25:22

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 84 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 14 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:21:14

ที่มา : Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 83 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:47:42

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 79-82 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:45:28

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

เเนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564    เวลา 10:56:20

เเนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดทาแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรต่างๆ ในสถานศึกษาและผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) และเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างครอบคลุมทั้งกรณีก  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 78 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:41:55

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

คู่มือวัคซีนสู้โควิดฉบับประชาชน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:43:23

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเเพร่เชื้อได้ทั้งทางตรงเเละทางอ้อม จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสานคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือผ่านฝอยละอองขนาดใหญ่จากทางเดินหายใจที่เกิดจากการไอ จาม การพูดคุยโดยเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา จมูก ปาก  สามารถดาวน์โหลดครูมือได้ที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/1qLZQsI2w7LE5GW-54AkICH4bqVxuW74D/view?usp=sharing  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 77 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:16:39

  ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 73-76 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564    เวลา 08:30:48

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 72 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564    เวลา 16:31:36

ที่มา : เพจ Facebookสกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 71 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:22:40

   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 70 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:21:02

   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 67-69 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 30 เมษายน 2564    เวลา 09:58:26

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

คุณคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหน ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 เมษายน 2564    เวลา 13:35:47

ที่มา : กรมอนามัย  ... >> อ่านต่อ

อาการโควิดเป็นอย่างไร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 เมษายน 2564    เวลา 13:31:06

  ... >> อ่านต่อ

รายงานสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพม.สน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 เมษายน 2564    เวลา 13:12:43

  ... >> อ่านต่อ

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 เมษายน 2564    เวลา 13:10:16

ที่มา : กรมควบคุมโรค  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 60-66 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 เมษายน 2564    เวลา 09:09:46

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 56-59 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 เมษายน 2564    เวลา 10:29:41

  ... >> อ่านต่อ

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 27 เมษายน 2564    เวลา 09:31:09

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร สำหรับประชาชน ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด    ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 54-55 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 27 เมษายน 2564    เวลา 08:39:18

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 49-53 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 13:39:33

ที่มา :  เพจ Facebook สกลนครซิตี้    ... >> อ่านต่อ

วิธีการถูมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 13:31:31

ที่มา : Word Health Organization  ... >> อ่านต่อ

อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่...ใต้คาง
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 13:29:38

ที่มา : กรมควบคุมโรค    ... >> อ่านต่อ

หน้ากากอนามัย ถอดอย่างไร ให้ถูกต้อง
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 08:52:06

   ... >> อ่านต่อ

รู้หรือไม่ เชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ได้นานเเค่ไหน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 08:51:18

   ... >> อ่านต่อ

สกลนคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 26 เมษายน 2564    เวลา 08:43:27

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ผู้ป่วย Covid -19 รายที่ 45-48
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 25 เมษายน 2564    เวลา 13:51:51

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 42-44 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 24 เมษายน 2564    เวลา 14:10:56

  ... >> อ่านต่อ

สกลนคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 เมษายน 2564    เวลา 14:08:08

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

ไม่มองข้าม 5 จุด หยุดโควิด - 19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 เมษายน 2564    เวลา 14:03:36

ที่มา : คู่มือวิถีชีวิตใหม่    ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 41 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 เมษายน 2564    เวลา 14:16:12

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่39-40 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 เมษายน 2564    เวลา 08:14:21

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 34-38 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 เมษายน 2564    เวลา 09:42:22

  ... >> อ่านต่อ

หากทราบผลตรวจ ติดโควิด-19 ควรทำอย่างไร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 14:18:56

   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายที่ 27-33 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 08:27:39

  ... >> อ่านต่อ

คู่มือดูเเลตัวเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด -19 ไปด้วยกัน
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 19 เมษายน 2564    เวลา 12:11:17

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code ด้านล่างนี้     ... >> อ่านต่อ

อัตเดต Time Line ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 รายที่ 25-26 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 เมษายน 2564    เวลา 19:22:19

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid - 19 รายที่ 22-24 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 เมษายน 2564    เวลา 16:42:17

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ CoVid-19 รายที่ 18-21
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 17 เมษายน 2564    เวลา 09:27:04

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้   ... >> อ่านต่อ

วิธีปฏิบัติของข้าราชการเเละบุคลากรของรัฐในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 16 เมษายน 2564    เวลา 08:31:01

กรณีเดินทางกลับมาจากจังหวัดอื่น ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ที่มา : ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/ว7237 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 13 - 17 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 16 เมษายน 2564    เวลา 08:06:51

  ... >> อ่านต่อ

ร่างกรอบเเนวคิด เเผนการเข้าสู่สนามรบเผชิญสถานการณ์ Covid - 19
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 16:18:56

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มากขึ้น ผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งกระจายไปเป็นวงกว้าง ดังนั้น เราทุกคนควรที่จะมีความรู้ในการป้องกัน ตลอดจนทราบเเนวทางปฏิบัติในการดูเเลตนเองเบื้องต้นหากเกิดติดเชื้อ ที่มา : นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา  ... >> อ่านต่อ

อัพเดตข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยติดเชื้อ C0vid - 19 เพิ่ม 5 ราย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 16:07:46

  ... >> อ่านต่อ

อัพเดตสถานการณ์โควิดในประเทศไทย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 14:00:17

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ... >> อ่านต่อ

อัพเดต มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 5 ราย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19 ระรอกใหม่ จำนวน 17 ราย
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 13:00:52

ที่มา : เพจ Facebook สกลนครซิตี้  ... >> อ่านต่อ

อัพเดต Time Line ของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 11 และรายที่ 12 ของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวชลธิชา กระแสศิล : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 09:02:36

  ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร          และสกลนครทันข่าว Facebook Fanpage  ... >> อ่านต่อ

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 ธันวาคม 2563    เวลา 13:30:36

รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1nwG8rSSxlWDh1gHutG2QJkEmtxwuK55Q  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.