ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

เรื่อง
.
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 14:09:28

.  ... >> อ่านต่อ

.
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 20:45:25

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ... >> อ่านต่อ

ทดสอบ Slide
ผู้โพสท์ - นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 16:18:53

ท่อนหนึ่งของ Lorem Ipsum ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับ นายศรีชัย  พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 09:03:49

                    วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ. สพม. เขต 23 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 23 ร่วมต้อนรับ นายศรีชัย  พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกสีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร       ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563    เวลา 15:29:22

..  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563    เวลา 15:19:35

..  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับ รอง ผอ.สพม.เขต 23 (นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563    เวลา 15:14:51

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูพาน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะ ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพม.เขต 23 ต้อนรับ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 https://drive.google.com/drive/folders/1  ... >> อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 ตุลาคม 2563    เวลา 11:37:24

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 ตุลาคม 2563    เวลา 11:28:05

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอการถอดบทเรียน สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมี นางจริยา ปารีพันธ์ รองวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมและบ  ... >> อ่านต่อ

การพัฒนาและสร้างเครือข่ายครูนักจิตวิทยา ประจำปี 2563
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 ตุลาคม 2563    เวลา 09:51:31

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายครูนักจิตวิทยา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมี นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมเป็นเกียรติ ครูนักจิตวิทยาและครูแนะแนวทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม    ... >> อ่านต่อ

วันพระราชทานธงชาติไทย (28กันยายน)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 ตุลาคม 2563    เวลา 10:10:58

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะ ผู้บริหารสำนักงานเขต ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.เขต 23 จัดกิจกรรม การเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28กันยายน) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย   ... >> อ่านต่อ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 กันยายน 2563    เวลา 21:00:53

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการสัมมนาการนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อำเภอเมืองสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 กันยายน 2563    เวลา 20:52:13

วันที่ 22 กันยายน เวลา 08.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 กันยายน 2563    เวลา 20:46:51

วันที่ 9 กันยายน 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานกรรมการประเมินพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"   ... >> อ่านต่อ

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 กันยายน 2563    เวลา 20:36:08

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมบรรยายพิเศษการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม    ... >> อ่านต่อ

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 6 กันยายน 2563    เวลา 20:35:01

วันที่ 3 กันยายน เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะ ประกอบด้วย นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม. เขต 23 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงใช้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ  ... >> อ่านต่อ

การนำเสนอความก้าวหน้า การรับการประเมินตามเกณฑ์รับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 31 สิงหาคม 2563    เวลา 13:31:02

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเนอความก้าวหน้าการรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับผู้ตรวจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 สิงหาคม 2563    เวลา 22:05:29

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สพฐ. นำโดยนางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเน  ... >> อ่านต่อ

โครงการ "เปิดโลกกว้าง การศึกษา สู่อาชีพ"
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 สิงหาคม 2563    เวลา 19:32:54

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เปิดโลกกว้าง การศึกษา สู่อาชีพ" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา   ... >> อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับ ท่านสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2563    เวลา 20:52:25

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ ดร.วิชาญ เกษเพชร และบุคลากร สพม. เขต 23 ร่วมต้อนรับ ท่านสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. พร้อมผู้ติดตาม ติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส   ... >> อ่านต่อ

ตรวจติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุฯ
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 19 สิงหาคม 2563    เวลา 21:59:02

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตรวจติดจามให้คำแนะนำ การปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการใช้จ่ายเงินสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ให้กับบุคลากร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   ... >> อ่านต่อ

ติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 สิงหาคม 2563    เวลา 20:26:19

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต 23 นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.เขต 23 นายวิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม.เขต 23 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ติดตาม ติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตินในสถานศึกษา ฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพั  ... >> อ่านต่อ

ร่วมพิธีส่งมอบ/รับมอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 สิงหาคม 2563    เวลา 21:48:09

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ร่วมพิธีส่งมอบ/รับมอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบโดย โครงการชลประทานสกลนคร ณ หอประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 สิงหาคม 2563    เวลา 13:47:30

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ. สพม.  เขต 23 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน   ... >> อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 16 สิงหาคม 2563    เวลา 13:27:49

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ,มอบหมาย นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม. เขต 23 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 สิงหาคม 2563    เวลา 21:27:59

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมและโรงเรียนกุดเรือค  ... >> อ่านต่อ

ประชุมขยายผลการดำเนินงานฯโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 11 สิงหาคม 2563    เวลา 21:14:22

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2563    ... >> อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 สิงหาคม 2563    เวลา 13:25:00

วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพม เขต ๒๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมืองสกลนคร     ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 สิงหาคม 2563    เวลา 21:09:13

วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ รวมโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รวมทั้งหมด ๔๕ โรงเรียนในสังกัด    ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 สิงหาคม 2563    เวลา 21:22:25

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ นำโดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทย และนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมืองสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธ  ... >> อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ (ตอนบน)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 3 สิงหาคม 2563    เวลา 15:54:40

วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ และนายบุญชู ใยวังหน้า นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ ๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย   ... >> อ่านต่อ

ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้าของงาน สัปดาห์ที่ 4/กรกฎาคม 2563
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2563    เวลา 19:08:11

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร สพม. เขต ๒๓ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นประธานประชุม  รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ ผอ.กลุ่ม/หน่วย รอง ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตามความคืบหน้าของงานและภารกิจที่มอบหมายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งงานและภารกิจที่ต้องดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป   ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2563    เวลา 21:51:27

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๙ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ พร้อมผู้ติดตาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓     ... >> อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2563    เวลา 10:08:39

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๙ น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบหมาย นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม. เขต ๒๓ และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2563    เวลา 14:44:35

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมภูพาน สพม. เขต ๒๓ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ. สพม. เขต ๒๓ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมถวาย  ... >> อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563    เวลา 21:48:45

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบหมาย นางจริยา ปารีพันธ์ รอง ผอ. สพม. เขต ๒๓ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน และแนวทางการปฏิบัติราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รอง ผอ. สพม. เขต ๒๓ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ... >> อ่านต่อ

ประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563    เวลา 15:45:53

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นประธานประชุมประธานสหวิทยาเขต สังกัด สพม. เขต ๒๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมา รอง ผอ.สพม เขต ๒๓ ประธานสหวิทยาเขต ทั้ง ๘ สหวิทยาเขต ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ... >> อ่านต่อ

ประชุมบุคลากร สพม.เขต 23 ครั้งที่ 9/2563
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2563    เวลา 22:21:52

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหนองหารสกลนคร ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานประชุมบุคลากร สพม. เขต 23 ครั้งที่ 9/2563 เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงานในรอบเดือนที่ผ่านมารวมถึงการดำเนินงานในรอบเดือนถัดไป โดยมี รอง ผอ. สพม. เขต 23 ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากร สพม. เขต 23 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2563    เวลา 10:48:00

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม. เขต 23 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร ร่วมบรรยายเรื่อง "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" พร้อมเยี่มชมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) เยี่ยมชม สพม. เขต 23
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2563    เวลา 11:31:22

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุรีรัตน์ ต.สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผน สพฐ. เข้าเยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 หลังภารกิจเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23, รอง ผอ.สพม.เขต 23, ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและครู และบุคลากร สพม. เขต 23 ให้การต้อนรับ   ... >> อ่านต่อ

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 21:54:41

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 07.00 น นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงติดตามและเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.