ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

COVID-19 คำสั่ง สพฐ.

เรื่อง
มาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 30 มิถุนายน 2564    เวลา 09:24:27

มาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  ของสำนักงานคระกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกาาธิการ   ... >> อ่านต่อ

การดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 16:08:22

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึุกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/1284 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564  ... >> อ่านต่อ

การป้องกันเเละควบคุมสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 15 เมษายน 2564    เวลา 13:12:21

    ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.