ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

COVID-19 คำสั่ง จังหวัดสกลนคร

เรื่อง
คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 30/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 มิถุนายน 2564    เวลา 11:31:17

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 29/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 29 มิถุนายน 2564    เวลา 11:30:17

  ... >> อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 5/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 23 มิถุนายน 2564    เวลา 08:54:46

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 28/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 มิถุนายน 2564    เวลา 15:06:51

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 27/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 มิถุนายน 2564    เวลา 15:06:08

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 26/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 22 มิถุนายน 2564    เวลา 08:55:07

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 25/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:11:24

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 24/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:10:43

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 23/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:10:08

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 22/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564    เวลา 14:09:38

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 21/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564    เวลา 09:15:00

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 20/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 30 เมษายน 2564    เวลา 15:32:27

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 19/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 30 เมษายน 2564    เวลา 15:31:51

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 18/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 30 เมษายน 2564    เวลา 15:31:15

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 17/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 เมษายน 2564    เวลา 12:40:35

   ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 16/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 28 เมษายน 2564    เวลา 12:39:57

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 15/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 24 เมษายน 2564    เวลา 14:54:36

   ... >> อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 4/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 เมษายน 2564    เวลา 10:35:32

  ... >> อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 3/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 เมษายน 2564    เวลา 10:34:57

  ... >> อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 2/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 เมษายน 2564    เวลา 10:34:23

  ... >> อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 1/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 21 เมษายน 2564    เวลา 10:33:38

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 14/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:34:32

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 13/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:33:52

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 12/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:33:20

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 11/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:32:42

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 10/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:32:02

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 9/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:31:23

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 8/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:30:48

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 7/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:29:17

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 6/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:28:39

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:27:42

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 4/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:27:04

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:26:28

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:25:51

  ... >> อ่านต่อ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 1/2564
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 20 เมษายน 2564    เวลา 15:24:54

  ... >> อ่านต่อ

ขอความร่วมมือให้อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร กรณีสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 18 เมษายน 2564    เวลา 16:56:56

ที่มา : หนังสือศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่สน 0017.2/7325 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564   ... >> อ่านต่อ

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : วันที่ 16 เมษายน 2564    เวลา 08:38:07

ที่มา : หนังสือ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0017.3/ว7237  ลงวันที่ 15 เมาายน 2564   ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.