ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
นิเทศ ติมตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 22 กันยายน 2565    เวลา 19:06:15

โรงเรียนส่องดาววิทยาคมต้อนรับคณะนิเทศ ติมตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ตามการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ 3R8C  จากท่านรองชลาวุธ  สามาอาพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมมัธยมศึกษาสกลนคร  ดร.ไพบูลย์  เกตวงษา  ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ  และคณะ    ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 33 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต"กตัญญุตาคารวะ" ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 22 กันยายน 2565    เวลา 10:12:23

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ"กตัญญุตาคารวะ" แด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วยคุณครูทศพล พยัคฆพงศ์,คุณครูพูนพล จองกัลยาและคุณครูรัตนา แพงดี โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 21 กันยายน 2565    เวลา 11:37:17

ในวัน พุธ ที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 โดยมี นางสาวพุทธชาด แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา เป็นผู้อ่านสารเพื่อรำลึกและร่วมรณรงค์ พร้อมทั้งคณะครู บุลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา   ... >> อ่านต่อ

เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 20 กันยายน 2565    เวลา 10:08:27

ในวัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส โดย ท่านรองพุทธชาด แสนอุบล ได้นำเด็กหญิงเกวลิน มาตรักษ์ นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา เข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสมัพันธ์ ฉบับที่ 32 เข้าร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 15:18:48

    วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เข้าร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 31 วันพุธที่ 15 กันยายน 2565 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 15:17:31

วันพุธที่ 15 กันยายน 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดวันพุธที่ 15 กันยายน 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วย ร.ต.ต.วัชรินทร์ ไชยวงศ์คต จากสภ.พรรณานิคม และนางสาววันทนีย์ ทิพชาติ จาก รพ. พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 224 คน. โดยมี ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนได้ใ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 08:33:35

โรงเรียนต้นแบบทักษะการคิดการเอาตัวรอด  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 08:31:47

การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดตัวแทน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 10 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 กันยายน 2565    เวลา 11:29:09

  ... >> อ่านต่อ

โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 13 กันยายน 2565    เวลา 12:40:23

โรงเรียนลำปลาหางวิทยาร่วมกับองค์การบริหาส่วนตำบลต้นผึ้ง ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาทิตย์ ขูรีรัง ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2และ 3  ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565  ... >> อ่านต่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 16:04:22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 30 โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 13:03:36

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6  จำนวน  360 คน โดยมีนายกิติพงษ์ เวชย์บูชา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีมหาวิลัยที่มาให้การแนะแนวในครั้งนี้ ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 8 กันยายน 2565    เวลา 17:21:36

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โรงเรียนหนองแวงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินบริจาคให้กับผู้ปกครองนักเรียน นางสาววนิชญา ไกรธิราช นักเรียน ชั้น ม.5/พิเศษ เนื่องด้วยประสบอัคคีภัย 329/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 กันยายน 2565    เวลา 07:58:49

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นำผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและมอบเงินบริจาคให้กับผู้ปกครองนักเรียน นางสาววนิชญา ไกรธิราช นักเรียน ชั้น ม.5/พิเศษ เนื่องด้วยประสบอัคคีภัย โดยนางเอราวัลย์ ไกรธิราช มารดาของนักเรียนเป็นผู้รับมอบ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยทางสถานศึกษา ได้รวบรวมเงินบริจาคจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จำนวน 10,902 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยส  ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 29 กิจกรรมมอบทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 6 กันยายน 2565    เวลา 13:32:54

วันอังคารที่  6   กันยนยน   2565  เวลา  08.30  น.  ดร.สมใจ   อุดมศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจาย์   ได้เป็นประธานมอบทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  ... >> อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 51 ฉบับที่ 328/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 09:27:55

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  2565   ถึง 3 กันยายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 51  ในโอกาสนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น และบรรยายพิเศษ  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้  ... >> อ่านต่อ

สัมมนา เรื่อง “Digital Transformation” หัวข้อ  “GAME CHANGING” ฉบับที่ 327/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 08:54:05

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์      ได้มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา      ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Digital Transformation” หัวข้อ  “GAME CHANGING”   ได้รับเกียรติจาก นางจุรีตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการเปิดงาน   โดยได้รับเชิญวิทยากรพิเศษ ประกอบด้วย คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมก  ... >> อ่านต่อ

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม เรียนเสริม เพิ่มปัญญา สู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 326/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 08:50:46

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน  2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ งานห้องเรียนพิเศษ ดำเนินการโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม เรียนเสริม เพิ่มปัญญา สู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีเป้าหมาย คืือ นักเรียน ระดับชั้น  ม.4-6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแนว สสวท. ตามความต้องการจำเป็นของผู้เรียน เสริมทลักสูตรการเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึก  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมทักษะการปฐมพยาบาล ให้กับลูกเสือเนตรนารี  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 326/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 08:03:21

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ ,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะการปฐมพยาบาล ให้กับลูกเสือเนตรนารี  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ มังกรหนองหิ้ง จังหวัดบึงกาฬ  เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชมการสาธิต การฝึกปฏิบัติก  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ฉบับที่ 325/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 07:52:07

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล  โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับกลุ่มวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา/ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร และผู้บ  ... >> อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และบริหารงานในสถานศึกษา" ฉบับที่ 324/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 07:49:45

ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และบริหารงานในสถานศึกษา"  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารสถานศึกษาในสังกัดมัธยมศึกษา  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  “ว  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน      เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 323/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 กันยายน 2565    เวลา 07:45:51

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับกลุ่มสาาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน      เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภา  ... >> อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 2 กันยายน 2565    เวลา 16:15:08

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง มอบหมายให้นางไพรวัลย์ นาขมิ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ณ บริเวณอาคารปทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 2 กันยายน 2565    เวลา 16:10:21

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง มอบหมายให้นางไพรวัลย์ นาขมิ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ณ บริเวณอาคารปทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 2 กันยายน 2565    เวลา 16:07:30

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง มอบหมายให้นางไพรวัลย์ นาขมิ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ณ บริเวณอาคารปทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 51 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:18:50

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 51 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 โครงการอบรม “อาสาพยาบาลน้อย” งานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน      วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “อาสาพยาบาลน้อย” ของงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 50 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:18:17

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 50 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 โครงการวิตามินสมอง โดยกรมบังคับคดีสกลนคร   วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ ยศตะโคตร และนายบุญเลิศศิลป์ สายทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการวิตามินสมอง” โดยกรมบังคับคดีสกลนคร สาขาอำเภอสว่างแดนดิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 49 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:17:41

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 49 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นางสมฤดี แสนเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิด ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 48 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:17:02

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 48 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์   วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2565 สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565   ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 47 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:16:01

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 47 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 งานเปิดสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2565    วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิด งานเปิดสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2565 และร่วมชมการจัดนิทรรศการอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน แก่นักเรียน ผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องสมุดเปิดโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 46 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:15:23

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 46 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 2565   วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบเกียรติบัตร ในโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน ได้รับ 4 รางวัล 1. บริษัท สร้างการดี (ชนะเลิศ) 2. ถอดบทเรียน ผู้บริหาร 3. ถอดบทเรียน ครูผู้สอน  4. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 45 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:14:29

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 45 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 โครงการ เสนาะสกล ครั้งที่ 1 “เทิดไท้พระพันปีหลวง   วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ประเภทโคลงสี่สุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการ เสนาะสกล ครั้งที่ 1 “เทิดไท้พระพันปีหลวง” ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร ผลปรากฏว่า นางสาว  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 44 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:13:53

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 44 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2565     วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิด ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 43 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:13:16

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 43 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมฟ้า-ขาว เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 42 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:12:36

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 42 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ทำบุญตักบาตร และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ    วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดร.นงรักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ น.ส.วิมลรัตน์ แสนสามารถ เป็นตัวแทนนำคณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพร ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 41 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:12:00

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 41 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ศึกษาดูงานตามโครงการกลยุทธ์ของโรงเรียนสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ 2565   ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ศึกษาหา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 40 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 11:11:16

     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 40 เดือน สิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จุดประกายความคิด โครงงานนักวิทย์พิชิตนวัตกรรม”   วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสว่างแดนดินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จุดประกายความคิดโครงการนักวิทย์ พิชิตนวัตกรรม" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ดร.นงค์  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 09:48:44

โครงการทัศนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 28 กิจกรรมการรับมอบหนังสือและชุดลูกเสือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 สิงหาคม 2565    เวลา 14:21:19

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและรับมอบชุดลูกเสือ หนังสือ จากคุณแววตา อิทธิฤกษ์มงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายวิชาการ บ.ร.“เส้นทางการเรียนรู้ สู่โลกอาชีพ”
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 31 สิงหาคม 2565    เวลา 14:10:40

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ บ.ร.“เส้นทางการเรียนรู้ สู่โลกอาชีพ” โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเช่น เข็มกลัดดอกไม้และพวงกุญแจจากเศษผ้า ขนมไทยสร้างรายได้  เหรียญโปรยทาน  ศิลปะการจัดผ้า ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าขายของออนไลน์ ขนมเคอรี่พัฟ  สร้างลวดลายผ้าด้วยใบไม้และชาไข่มุกเป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณอ  ... >> อ่านต่อ

โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ฉบับที่ 322
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 สิงหาคม 2565    เวลา 17:11:11

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล  โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวประภากร ไชยพันธ์ ตำแหน่ง ครู กลุ่มวิชาการ งานแนะแนว งานทุนการศึกษา   ไปราชการนำนักเเรียน    รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบปร  ... >> อ่านต่อ

โครงการ "การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครู โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น" ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 321/256
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 สิงหาคม 2565    เวลา 17:09:14

ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรอบรมความรู้ทางวิชาการ และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนกาารสอน ตามโครงการ "การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครู โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนคณิต  ... >> อ่านต่อ

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนำนักเรียนเข้ารับการฝึกหลักสูตรผู้นำนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 (สกลนคร-บึงกาฬ) ฉบับที่ 320
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 สิงหาคม 2565    เวลา 17:06:49

ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 สิงหาคม 2565    นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   มอบให้นายอภินนท์ ศรีใส ตำแหน่ง ครู  ปฏิบัติหน้าที่   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารโรงเเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนำนักเรียนเข้ารับการฝึกหลักสูตรผู้นำนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 (สกลนคร-บึงกาฬ) ตามหลักสูตรหน่วยบัญช  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 59 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 29 สิงหาคม 2565    เวลา 15:24:00

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 59 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 58 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 29 สิงหาคม 2565    เวลา 15:23:20

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 58 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 57 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 29 สิงหาคม 2565    เวลา 15:22:37

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 57 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 56 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 29 สิงหาคม 2565    เวลา 15:21:31

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 56 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 53 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 29 สิงหาคม 2565    เวลา 15:19:55

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 53 / 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่29สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 29 สิงหาคม 2565    เวลา 11:20:53

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ประจำปี2565ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1, 6/1 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่29สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 29 สิงหาคม 2565    เวลา 09:53:15

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่น โดยการใช้วิทยากรภายในท้องถิ่นและวิทยากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 20-21, 27-28 สิงหาคม 2565 และวันที่ 3 กันยายน 2565 รวมเป็นเวลาในการจัดกิจกรรม 5 วัน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  ฉบับที่ 319/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 28 สิงหาคม 2565    เวลา 11:15:37

เมื่อวันที่ 26   สิงหาคม 2565   นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พ  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว ฉบับที่ 27 การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 สิงหาคม 2565    เวลา 10:14:45

  วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง" ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาณ ห้องประชุมจามจุรี โดยมีคุณครูทนงศักดิ์  ทินบุตร ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม.สกลนคร เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้.  ... >> อ่านต่อ

วารสาร ฉบับที่ 26 :กิจกรรมมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 20:57:28

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับโล่ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 Northeastern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด.  ... >> อ่านต่อ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายพงษ์นุวัฒน์ มัยวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับที่ 318/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 20:20:38

เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  4  นายพงษ์นุวัฒน์  มัยวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึก  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบเกียรติบัตรใหเกับผู้เรียน กิจกรรมรักการอ่านประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 317/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 20:15:20

เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ งานห้องสมุด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรใหเกับผู้เรียน กิจกรรมรักการอ่านประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เพื่อจัดส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนด้านการอ่าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้และแสวงหาความรู้  เพิ่มพูนทักษะการอ่าน กระตุ้นให้อยากอ่านและพัฒนาเป็น นิสัยรักการอ่าน   ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที่ 316/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 20:12:16

เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,  นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564-2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการสภารนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้น  ... >> อ่านต่อ

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่6/2565 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ฉบับที่ 315/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 20:05:48

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมประจำเดือน ครั้งที่6/2565 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เพื่อกำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบนโยบายจากต้นสังกัดขยายผลสู่สถานศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางปฏิบัติงานควบคุมภายในของสถานศึกษา” สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ฉบับที่ 314/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 19:59:39

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้เลขานุการและกรรมการงานควบคุมภายใน ตัวแทนกลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางปฏิบัติงานควบคุมภายในของสถานศึกษา” สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์  เพื่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาน  เพื่อสร้างความเชื่อถือ ของรายงานทางการเงิน   ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 7/2565 ฉบับที่ 313/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 19:57:18

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับมอบนโยบายจากต้นสังกัด มีเอกภาพทางนโยบาย แนวการบริหารจัดการศึกษาเดียวกัน บริหารจัดการตามบริบทของพื้นที่บริการ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้าน  ... >> อ่านต่อ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 10:26:30

25 สิงกาคม 2565 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจ้ดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 สิงหาคม 2565    เวลา 16:16:58

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 สิงหาคม 2565    เวลา 16:16:09

   ... >> อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม "คู่มือการใช้งานแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ฉบับที่ 312/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 21:10:15

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มวิชาการ งานแนะแนว การประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม "คู่มือการใช้งานแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ." เพื่อใช้เป็นคู่มือในการใช้งานระบบดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสํารวจแววความสามา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 13:17:49

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 13:17:13

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 13:16:36

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยร่วมกัน ปฎิญาณตนต่อต้านการทุจริต
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 09:30:37

22 สิงหาคม 2565  นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนวาริชวิทยา ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  โดยร่วมกัน ปฎิญาณตนต่อต้านการทุจริต   ยกแขนทับไขว้กันเป็นรูปกากบาท   เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 23 สิงหาคม 2565    เวลา 09:07:47

วันวิทย์  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ฉบับที่ 311/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 สิงหาคม 2565    เวลา 17:11:25

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้การต้อนรับนายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า และนางอาภรณ์ สว่างศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ โดยได้รับมอบหมายจากนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จัดพิธีมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราช  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมค่าย "English Camp"
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 22 สิงหาคม 2565    เวลา 11:50:41

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 22 สิงหาคม 2565    เวลา 11:43:00

  ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 25 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 22 สิงหาคม 2565    เวลา 11:39:14

       วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดชุดรีไซเคิล การแสดง Science Show และการแสดง Cover Dance จากชุมนุม To Be Number One โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 21 สิงหาคม 2565    เวลา 23:02:53

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 21 สิงหาคม 2565    เวลา 23:01:45

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมอาเซียนเดย์และแข่งขันฟุตซอลภายใน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 21 สิงหาคม 2565    เวลา 23:00:37

  ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 310/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 20 สิงหาคม 2565    เวลา 15:29:38

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนโพนงามศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี และโรงเรียนท่าสงครามวิทยา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี  ... >> อ่านต่อ

ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า ฉบับที่ 309/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 20 สิงหาคม 2565    เวลา 15:25:04

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า โดยได้รับเชิญจาก นางสาวณัฐชาสกุล เกษศรี ผู้อำนวยการโรงอนุบาลคำตากล้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พ  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 308/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 20 สิงหาคม 2565    เวลา 15:22:16

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนโพนงามศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี และโรงเรียนท่าสงครามวิทยา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี เพ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 34/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 16:13:20

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์    ... >> อ่านต่อ

โครงการทุนเสมอภาค จัดสรรเงินอุดหนุนเเบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 12:14:31

ท่านผู้อำนวยการอาทิตย์  ขูรีรัง และคณะครู ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค จัดสรรเงินอุดหนุนเเบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 มอบทุนให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 เเละ ม.3 จำนวน41 ทุน ทุนละ1500 บาท ในวัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

โครงการทัศนศึกษา เปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 12:11:08

ท่านผู้อำนวยการอาทิตย์  ขูรีรัง และคณะครู จัดทำโครงการทัศนศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนำนักเรียนทัศนศึกษา ณ วัดถ้ำผาแด่น จังหวัดสกลนคร ในวัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 11:12:15

โรงเรียนวาริชวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  โดยมี นายพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ  เป็นประธานในการเปิดงาน การดำเนินงานครั้งนี้มีโรงเรียนเครือข่าย  ในระดับประถมศึกษาให้ความสนใจ  และร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเข้าร่วมแข่งขันหลากหลายรายการ อาทิ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จรวดขวดน้ำ จรวดหลอดดูด การวาดภาพระบายสี การทำอาหาร การโยนไข่ไม่แตก การประกวดชุดรีไซเคิลและ  E-sport   ... >> อ่านต่อ

รับมอบทุนการศึกษา /โครงการธรรมสัญจร ปีที่ 16 ณ วัดศรีบุญเรือง ฉบับที่ 307/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 13:03:07

เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร ,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่สิน อินทรสิทธิ์ จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) ให้กับรด.จิตอาสา และนักเรียนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการธรรมสัญจร ปีที่ 16 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านศรีดอกแก้ว ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ยึดตามหลัก บวร "บ้าน วัด   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ปี 2565 ฉบับที่ 306/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 12:58:00

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน  งานส่งสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ลูกเสือจิตอาสา กกต. ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ปี 2565เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  “หนึ่งคน หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเ  ... >> อ่านต่อ

โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 305/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 12:40:48

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในกิจกรรม การชี้แจงการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนอละนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก&n  ... >> อ่านต่อ

การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Officer of the Basic Education Commission Quality Awards :OBECQA) ฉบับที่ 304/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 12:11:05

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Officer of the Basic Education Commission Quality Awards :OBECQA) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบ  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 09:07:08

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ภาคเช้าทำบุญตักบาตร ณ วัดเทพสวัสดิ์ ตอนเย็น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.( OBECQA )โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2565    เวลา 09:05:27

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำโดยดร.สมใจ อุดมศรี เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2565    เวลา 10:20:49

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม.สกลนคร ศึกษาดูงานรูปแบบการประเมิน ObecQA ของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

นายพิชิต ไตรยขันธ์ ได้บริจาคเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว เพื่อให้โรงเรียนวาริชวิทยา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 16 สิงหาคม 2565    เวลา 09:08:32

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพิชิต  ไตรยขันธ์ ได้บริจาคเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว เพื่อให้โรงเรียนวาริชวิทยา ได้ใช้ร้องรับการมารับบริการของผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวาริชวิทยา โดยมี นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนในการรับมอบ    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 16 สิงหาคม 2565    เวลา 08:49:53

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 “วันแม่แห่งชาติ” วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร.    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 15 สิงหาคม 2565    เวลา 09:20:19

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ... >> อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 2/2565 ฉบับที่ 303/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 21:30:08

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” และสโมสรลูกเสือจังหวัดสกลนครจัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 2/2565 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามหลักสูตรสำ  ... >> อ่านต่อ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ฉบับที่ 302/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 21:25:13

เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลาดรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพ  ... >> อ่านต่อ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ฉบับที่ 301/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 21:13:10

เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำ คณะครูและบุคลาดรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อร่วมเฉลิมพระเ  ... >> อ่านต่อ

การมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง (นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่า) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ฉบับที่ 300/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 21:09:58

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลาดรทางการศึกษา  กลุ่มกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมการมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง (นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่า) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 60 คน/ทุนละ1,500 บาท ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา (กสศ.)&  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม EDUCATION & CULTURAL EXCHANG ฉบับที่ 299/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 21:05:54

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลาดรทางการศึกษา กลุ่มวิชาการ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม EDUCATION & CULTURAL EXCHANG  ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงภาวิตา เทพสุรินทร์ ชั้นม.3/1 ENGLAND CUTURAL EXCHANG (ประเทศอังกฤษ) 2. นายศาสตรา เชื้อดวงผุย ชั้นม.4/พ&nbs  ... >> อ่านต่อ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ฉบับที่ 298/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 21:02:13

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลาดรทางการศึกษา นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง กลุ่มบริหารทั่วไป งานวันสำคัญ จัดกิจกรรมเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ&  ... >> อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับที่ 297/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 20:56:24

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายธนเดช จอมคำ และนางสาวคณิตา พรหมสุพรรณ ตำแหน่ง ครู ตัวแทนนักเรียน จำนวน 20 คน ไปราชการเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพื่อเข้าร่วมศึกษา เรียนรู้ ต่อยอด พัฒนา  ได้รับเกียรติจากนายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานสหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ เป็นประธานการอบร  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมรับสมัครและหาเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปี 2565 ฉบับที่ 296/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2565    เวลา 20:53:02

เมื่อวันที่ 8-11  สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน  งานส่งสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จัดกิจกรรมรับสมัครและหาเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณะกรรมการนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปี 2565 เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 “  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 33/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 19:25:01

วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 32/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 19:22:10

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม รับการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ต้นแบบโรงเรียนทักษะคิด เอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 31/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 19:20:08

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารจิกมุจลินท์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 30/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 19:16:41

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ครูพัชรินทร์ สิทธิภูมิ และครูสุกัญญา ฮ้อเถาว์ เป็นตัวแทนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 29/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 19:12:36

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม เข้าร่วมรับการประเมินยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โรงเรียนดีมีที่ยืน ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 28/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 19:08:44

วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมถวายเทียนพรรษาอธิษฐานจิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโครงการถวายเทียนพรรษามหาบารมี ประจำปี 2565 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่ายอดแก้ว บ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่13สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 13 สิงหาคม 2565    เวลา 09:51:06

พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่12สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 12 สิงหาคม 2565    เวลา 15:21:08

วันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” ในวันที่ 11 – 13  สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 11 สิงหาคม 2565    เวลา 12:41:24

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เพื่อส่งเสริมให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณ และแสดงความรักความกตัญญู ต่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง และมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่11สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 11 สิงหาคม 2565    เวลา 10:21:44

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยทางกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๙๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ๑ ไตร ถวายพระอุปัชฌาย์   ... >> อ่านต่อ

โครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดย กองทัพภาคที่ 2 ฉบับที่ 295/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 สิงหาคม 2565    เวลา 07:13:31

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้นางสาวมัลลิกา มาตราช ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษา คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดย กองทัพภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 294/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 สิงหาคม 2565    เวลา 06:39:27

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาคำตากล้า และคณะพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการกา  ... >> อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 2
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 สิงหาคม 2565    เวลา 06:36:39

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายศักดิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ และนายธนเดช จอมคำ ตำแหน่ง ครู ไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สน  ประกอบด้วย ส่วนท  ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการลงระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ฉบับที่ 292/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 สิงหาคม 2565    เวลา 11:58:45

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิ ตำแหน่ง ครู กลุ่มงานแนะแนว งานแนะแนวการศึกษาต่อ ไปราชการเพื่อเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการการลงระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอ  ... >> อ่านต่อ

การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 291/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 สิงหาคม 2565    เวลา 11:16:37

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มกิจการนักเรียน งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รับการติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนประถมในเขตบริการ ประกอบด้วย รร.บ้านท่างาม รร.บ้านตราด รร.บ้านนาแต้ รร.บ้านสันติสุขสระแก้ว รร.บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป.สน โดยได้จ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 10 สิงหาคม 2565    เวลา 10:31:35

  ... >> อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ยกระดับคุณภาพ ระดับ 3 ดาว
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 9 สิงหาคม 2565    เวลา 18:42:44

ท่านผู้อำนวยการอาทิตย์  ขูรีรัง นำคณะครูและนักเรียน   รายงานผลการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ยกระดับคุณภาพ ระดับ 3 ดาว ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

นายดาบศึก เหมะธุลิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวาริชวิทยา จึงได้มอบโต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์การฝึก ให้กับนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 9 สิงหาคม 2565    เวลา 10:02:45

เพื่อพัฒนาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนวาริชวิทยาสู่สากลมากขึ้น นายดาบศึก  เหมะธุลิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวาริชวิทยา จึงได้มอบโต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์การฝึก ให้กับนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา ใช้ในการเรียน การฝึกซ้อม ในวันที่ 8 สิงหาคม  2565  โดยมี นายภัทรพล  ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบ ทางโรงเรียนวาริชวิทยาจึงขอขอบพระคุณครูครูดาบศึก เหมะธุลิน พร้อมครอบครัวมา ณ ที่นี้  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมตอบปัญหาวันรพี ประจำปี 2565 จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 290/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 8 สิงหาคม 2565    เวลา 16:17:26

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีนางสาวสลิตตา พลศรีลา และนางสาวชญาน์ทิพย์ รัตนวงค์ทวี ดำเนินการฝึกซ้อมและนำนักเรียนไปราชการเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวันรพี ประจำปี 2565 จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 5 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 22 โรงเรียน เพื่อร่วมการจัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่8สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 8 สิงหาคม 2565    เวลา 15:33:34

งานประชุมวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๑๔  ในระหว่างวันที่ 6 – 7  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่8สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 8 สิงหาคม 2565    เวลา 14:43:48

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนองานวิจัย นวัตกรรมของครูและนักเรียน ครั้งที่ 11  กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ... >> อ่านต่อ

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม MEP Mini Englinsh Program , PA PrevAnle , GIFTED-Engineer, EIS English for Integrated Stodies, KOREA, PIM ฉบับที่ 289/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 8 สิงหาคม 2565    เวลา 14:03:08

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  นำผู้บริหารสถานศึกษา นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปราชการศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม  MEP Mini Englinsh Program , PA PrevAnle , GIFTED-Engineer, EIS English for Integrated Stodies, KOREA, PIM  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์  โ  ... >> อ่านต่อ

การนิเทศการสอน และร่วมกำกับ ติดตาม การจัดสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 288/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 สิงหาคม 2565    เวลา 23:50:22

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มสาระ  ดำเนินนิเทศการจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน และร่วมกำกับ ติดตาม การจัดสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กำกับผู้เรียน สร้างขวัญกำ  ... >> อ่านต่อ

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 5 สิงหาคม 2565    เวลา 14:28:30

วัน ศุกร์ ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2565 นายทองปาน บาตรดี ประธานสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า  ร้อยโทเพียร โมยะ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ร่วมต้อนรับผ้าป่าเพื่อการศึกษา  จากคุณกฤติยากรณ์ กระจ่างจิตพร้อมครอบครัว เป็นเงินจำนวน  250,000    บาท  ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

โครงการโรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY) ฉบับที่ 287/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 5 สิงหาคม 2565    เวลา 07:38:37

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานอนามัยในสถานศึกษา งานจราจรในสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกับคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย สาธารณสุขอำเภอคำตากล้า จัดอบรมตามโครงการโรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY) ขยายผลสู่สถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนแกนนำ ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 114 คน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงา  ... >> อ่านต่อ

เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 4 สิงหาคม 2565    เวลา 16:49:53

ท่านผู้อำนวยการอาทิตย์ ขูรีรัง นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 4 สิงหาคม 2565    เวลา 13:35:22

กิจกรรมวิพากษ์และนำเสนองานวิจัยของครูและนักเรียน ระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ดำเนินงานกิจกรรมวิพากษ์และนำเสนองานวิจัยของครูและนักเรียน ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมการดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมของครูและนักเรียน   ... >> อ่านต่อ

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2565 ฉบับที่ 286/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 23:10:42

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2565  เพื่อกำกับติดตามภารกิจ มอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย ฉบับที่ 285/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 23:04:13

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน พชอ.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและถนนปลอดภัย แนวทางการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย ภายใต้กรอบการดำเนินงาน City RTI การจัดทำ พรบ. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามแนวทางโรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY) แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมเขิดชูคนดี โดยมีนายประพันธ์  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฉบับที่ 284/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 23:01:48

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มวิชาการ งานแนะแนว กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ิ นำนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 16:38:58

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่3สิงหาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 13:27:03

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 1,500 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ทั้งหมด 86 คน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้โดยงานกิจกรรมแนะแนว ได้รับมอบหมายจาก ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการตามโครงการ และมี นางยุวรรณ  สาขาและนายพิชิต  อุดมมา ดูแลอย่างใกล้ชิด  ... >> อ่านต่อ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับที่ 282/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 11:59:39

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ งานอนามัย งานป้องกันภัยในสถานศึกษา ร่วมกับเทศบาลคำตากล้า ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลคำตากล้า จึงได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในพื้นที่สถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบูรณ  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน MAX PLOYS ED-SPORT NORTHEASTERN CHAMPIONSHIP2022 ฉบับ 283/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 11:53:11

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน MAX PLOYS ED-SPORT NORTHEASTERN CHAMPIONSHIP2022 กิจกรรม Crossword กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ กิจกรรม คำคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม เอเมท โซโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอด  ... >> อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา เข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบโอกาส ทางการศึกษา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 3 สิงหาคม 2565    เวลา 10:40:24

ในวันที่   2  สิงหาคม 2565     นักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา เข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบโอกาส ทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ    ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา KRS E-Sport หรือ “การแข่งขันเกม” Electronic Sports ฉบับที่ 281/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 สิงหาคม 2565    เวลา 15:24:57

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา KRS E-Sport ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้เรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา KRS E-Sport หรือ “การแข่งขันเกม” Electronic Sports โดยมีรายละเอียดการแข่งขันทั้งหมด 3 เกม คือ 1.เกม Rov 2.เกมFreefire. 3.เกมdead by daylight จุดมุ่งหมายคือ   ... >> อ่านต่อ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ฉบับที่ 280/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 16:47:37

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) เพื่อรับมอบนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดยมีนายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาในเขตบริการ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 15:57:02

   ... >> อ่านต่อ

ข่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 15:26:55

วันที่ 28 กรกฎาคม นาย ภัทรพล  ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565  ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ ประธานในพิธี    ... >> อ่านต่อ

คณะครูโรงเรียนวาริชวิทยานำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 15:22:54

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวาริชวิทยานำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนจำนวน 156 คน คณะครูและผู้บริหาร จำนวน 21 คน ทัศนศึกษาจำนวน 2 แหล่ง ได้แก่  วัดถ้ำผาแด่น  ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2565 ฉบับที่ 279/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 14:29:17

เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ร่วมกับโรงเรียนโพนงามศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และสโมสรลูกเสือจังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)  รุ่นที่ 1/2565 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาตนเอง  เพื่ออบรมพัฒนาบ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวาร เปิดโรงทาน บริการทั่วไป อาสาจารจร และเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี ฉบับที่ 278/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 14:25:31

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวาร  เปิดโรงทาน บริการทั่วไป อาสาจารจร และเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี ยึดตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเสมอมา โดยได้จัดบุคลากรทางก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 39 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 11:05:51

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 39 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม “ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม”   วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม"  ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน  กิจกรรมนี้มีนักเรียน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 38 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 11:05:07

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 38 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 37 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 11:04:23

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 37 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 36 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 11:03:42

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 36 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 รับมอบชุดกีฬาทีมฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน   วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบชุดกีฬาทีมฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน จากบริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์สว่างแดนดิน ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 35 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 11:02:51

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 35 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ่ประทาย ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 34 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 11:01:00

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 34 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ   วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้นางสมฤดี แสนเภา และผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 1. กีฬาฟุตบอล (บอลลีก) 2 .กีฬายูโด คัดภาค3 3 .กีฬายูโด ชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร 4 .กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศจังหว  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 33 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:59:54

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 33 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานอุปกรณ์ IoT (Internet of Things)   วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี "การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) และการพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart phone" ระหว่างวันที่ 21 – 22  กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 32 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:59:05

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 32 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช สกลนคร   ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:58:06

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 MEETING ESPORTS ON SCHOOL   วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ต้อนรับสมาคมอีสปอร์ต จังหวัดสกลนคร ที่มาจัดกิจกรรม MEETING ESPORTS ON SCHOOL นำโดยคุณวิพลพัฒน์ มูลสภา (Winzy) นักพากย์กีฬาอีสปอร์ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมและสร้างพื้นฐานด้านก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:57:15

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 รับน้องใหม่ผูกสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์ ปาริชาต ช่อที่30   วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ รับน้องใหม่ผูกสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์ ปาริชาต ช่อที่30 “ งานรับขวัญน้องสู่รั้วฟ้าขาวสว่างแดนดิน ณ หอประชุม ฟ้า-ขาวเพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:56:29

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน ถวายเทียนพรรษา   วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และะผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าภูตะคาม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร วัดป่าศรีสว่าง วัดโพธิ์ศรี วัดสว่างภูมิดล วัดป่าชุมชัย และ วัดศรีบุญเรือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 28 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:55:31

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 28 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประเภทกีฬายูโด   วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมาย นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประเภทกีฬายูโด ณ หอประชุม ฟ้า-ขาว เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:54:40

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 อบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1     วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:53:41

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ และคณะผู้บริหาร โรงเรียนสว่างแดนดิน เยื่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดินในการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 25 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:35:57

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 25 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565     วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.นงรักษ์  เคนไชยวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 24 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:35:04

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 24 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีประดับยศชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดพิธีประดับยศชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.นงรักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี หอประชุมฟ้า-ขาว เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:33:03

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่  24 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีเอกของไทย กวีเอกของโลก โดยกิจกรรมที่จัดได้มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นไทยด้านการใช้ภาษาไทยให้นักเรียนได้ตระหนักและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 22 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:31:44

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 22 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2565   วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหารและครูผู้นำยุวกาชาด ร่วมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2565 ณ หอประชุมฟ้า-ขาว เพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 21 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:30:30

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 21 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตร ให้กแก่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564   วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ที่ได้อาสาเข้ามาพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าอย่างรอบด้าน และ เป็นการส่งมอบงานสภานักเรียนจากรุ่นพี่ ปี 2564 สู่รุ่นน้อง ปี 2565 &n  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 20 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:29:18

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 20 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขัน “เล่นให้เด็กมัน(ส์)ดู” Season 2   วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ส่งครูเข้าร่วมแข่งขันอีสปอร์ต “เล่นให้เด็กมัน(ส์)ดู” เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษา เรียนรู้เรื่องเกมส์ เพื่อเข้าใจเด็ก ปรับใช้ในการสอน พร้อม!! สนับสนุนกิจกรรมอีสปอร์ตภายในโรงเรียนเต็มที่ ณ สมาคมกีฬา Esports จังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 19 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:28:13

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 19 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ มอบนโยบายทางการศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนสว่างแดนดิน    วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบนโยบายทางการศึกษา แก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสว่างแดนดิน โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับด้วย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 18 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:27:20

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 18 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดีและให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 17 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 10:25:49

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 17 เดือน มิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ   วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 5 MCU Contest จัดโดยสำนักงานพระสอนศี  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา ได้ดำเนินการทดสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 สิงหาคม 2565    เวลา 09:57:26

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน โรงเรียนวาริชวิทยา จึงได้ดำเนินการทดสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ที่ 1/2565 ท่านผู้อำนวยการ ภัทรพล ประเสริฐแก้ว และท่านรองผู้อำนวยการ อรววณ  ไชยสุระ กำกับติดตาม ดูแลความเรียบร้อยการสอบกลางภาคพร้อมให้กำลังใจลูกนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 31 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:13:04

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 31 กรกฎาคม 2565    เวลา 12:51:52

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 30 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:33:20

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:22:58

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:16:02

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:06:58

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมได้เป็นประธานในกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ตามโครงการเปิดบ้านคุณธรรม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้เยี่ยมชมโครงงานคุณธรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  ... >> อ่านต่อ

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ สพม.สกลนคร ฉบับที่ 277/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:01:36

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ ดีโคตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สหวิทยาเขตอากาศเบญรักษ์ สพม.สกลนคร ประกอบด้วยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนโพนงามศึกษา โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี และโรงเรียนท่าสวครามวิทยา โดยมีนายจำรัส พิมพา ผู  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:59:02

วันพฤหัสบ่ดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 28/2565 ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:56:19

วันที่  19 กรกฎาคม  2565 ตัวแทนคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่ายอดแก้ว บ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 27/2565 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:54:45

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลบะฮี และโรงเรียนบ้านบะฮี ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสว่างจิต บ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร    ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ฉบับที่ 276/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 21:22:26

เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเ  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์:พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2565.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 20:39:12

ประชาสัมพันธ์:พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2565.  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์:โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.65 จังหวัดสกลนคร.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 20:38:31

วันอังคารที่ 26 ก.ค. 2565 จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.65 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โอกาสนี้ นักเรียนได้นำเสนอผลงานต่อประธานในพิธี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์  คอทอง ดังนี้ 1) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "BALLAN Model" 2) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในช่วงวิกฤตการ  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ฉบับที่ 275/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:55:05

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐา  ... >> อ่านต่อ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม เปิดโรงทานและเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี ฉบับที่ 274/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:52:14

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม เปิดโรงทานและเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี ยึดตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเสมอมา โดยได้จัดบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมจัดพิธีการ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม” ฉบับที่ 273/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:49:17

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกืจการนักเรียน งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งาน To Be Number One จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม” ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเ  ... >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฉบับที่ 272/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:46:22

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้  ... >> อ่านต่อ

เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุคือเด็กหญิงเกษรินทร์ กันลือชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ฉบับที่ 271/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:43:49

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุคือเด็กหญิงเกษรินทร์ กันลือชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ณ ห้องศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลวานรนิวาส ในเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1,000 บาท และรองวราภรณ์ ปัญเศษ จำนวน 500 บาท ผู้ปกครองรับมอบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 27 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:22:10

ในวันพุธ ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรำลึกถึงพระสุนทรโวหารซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกของโลกคนหนึ่ง มีการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การแสดงละคร ตอบปัญหาภาษาไทย และอื่นๆกมากมายเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 27 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:48:46

โรงเรียนลำปลาหางวิทยาและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นผึ้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่27กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 27 กรกฎาคม 2565    เวลา 11:01:22

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา  ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร นําคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของ แผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุด เทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฉบับที่ 270/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2565    เวลา 21:16:54

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน งานอนามัยในสถานศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลคำตากล้า ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกา  ... >> อ่านต่อ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี ฉบับที่ 269/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2565    เวลา 21:13:13

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปู่เกรียง) อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี ยึดตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเสมอมา โดยได้จัดบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมจัดพิธีการ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:10:42

  ... >> อ่านต่อ

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:40:19

ท่านผู้อำนวยการ อาทิตย์ ขูรีรัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้จักกิจกรรม ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ในวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 17:34:27

ท่านผู้อำนวยการอาทิตย์ ขูรีรัง พร้อมทั้งคณะบริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โดยได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย อย่างหลากหลายและมีกิจกรรมการแสดงคร,การแต่งกาย ในวรรณคดี ที่ให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง ทางอย่างเต็มความสามารถ ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ในวัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีการทำข้อตกลง (mou) สภานักเรียน เครือข่ายอากาศเบญจรักษ์ ฉบับที่ 268/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 17:11:24

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีการทำข้อตกลง (mou) สภานักเรียน เครือข่ายอากาศเบญจรักษ์ : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนโพนงามศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี และโรงเรียนท่าสงครามวิทยา เพื่อสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยได้รับเกียติจาก นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 267
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:31:51

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็น  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:50:11

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงร่วมกับกลุ่มสาระต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในภาษาจีน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนและมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น กังฟู ศิลปะการตัดกระดาษ และการถักเชือกจีน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:47:35

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงร่วมกับกลุ่มสาระต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในภาษาจีน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนและมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น กังฟู ศิลปะการตัดกระดาษ และการถักเชือกจีน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน ฉบับที่ 266/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:57:42

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานอนามัยในสถานศึกษา งานสภานักเรียน รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน ตามโครงการอบรมทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY สกลนคร) เพื่อสนองนโยบายและจุด เน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกา  ... >> อ่านต่อ

โครงการติว TGAT (Thai General Aptitude Test)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับที่ 265/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:55:56

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ งานสงเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการตามโครงการติว TGAT (Thai General Aptitude Test)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ซึ่งคะแนน TGAT จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยข้อสอบจะมีการสอบเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลเช  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความเสียใจ ไว้อาลัยกับการจากไปของมารดาคุณครูปุณญภัส ตระกูลมา “คุณแม่เหรียญ หาญมนตรี” ฉบับที่ 264/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:52:01

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจ ไว้อาลัยกับการจากไปของมารดาคุณครูปุณญภัส ตระกูลมา “คุณแม่เหรียญ หาญมนตรี” โดยร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  สนองนโยบายและจุด เน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  ... >> อ่านต่อ

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” โดย ส.ร.ม.ท. ฉบับที่ 263/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:45:53

เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ และนายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ระหว่าง 12-15 กรกฎาคม 2565 และเข้ารับโล่ห์รางวัลเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมรองผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) มอบโดยคุณห  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 07:05:25

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 07:04:25

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 19 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:40:12

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรียนวาริชวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาภายในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ประเภทกีฬา คือ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส และ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส   ประเภทเดี่ยว  ด.ช สุภกิณห์ เหมะธุลิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี(ชาย)    นายภูวนัย รัตนไตรย์ รางวัลชนะเลิศอันดับ  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 กรกฎาคม 2565    เวลา 18:06:39

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:32:58

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ศึกษาดูงานการประเมิน OBECQA โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:29:27

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกกรมสร้างแรงบันดาลใจภาษาจีนจากพี่สู่น้อง
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:26:23

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 14 กรกฎาคม 2565    เวลา 11:47:17

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 14 กรกฎาคม 2565    เวลา 11:44:49

  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2565    เวลา 07:00:13

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดย เทศบาลพรรณานิคมและเทศบาลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 13 กรกฎาคม 2565    เวลา 10:04:53

   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 262/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565    เวลา 23:36:58

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “เรียนรู้ สืบทอด พัฒนา” โดยแบ่งการถวายเทียนพรรษออกเป็น 4 สาย ประกอบด้วย วัดบูรพา วัดสว่างสามัคคี   ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความเสียใจ ไว้อาลัยกับการจากไปของมารดาคุณครูปุณญภัส ตระกูลมา “คุณแม่เหรียญ หาญมนตรี” ฉบับที่ 261/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565    เวลา 23:34:15

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจ ไว้อาลัยกับการจากไปของมารดาคุณครูปุณญภัส ตระกูลมา “คุณแม่เหรียญ หาญมนตรี” โดยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา สนองนโยบายและจุด เน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (หน่วยใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 260/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565    เวลา 23:30:28

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 . นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (หน่วยใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน เพื่อขยายผลสู่สถานศึกษาต่อไป สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา จัดกิขกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:44:27

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวาริชวิทยา จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา โดยเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:57:04

ท่านผู้อำนวยการ อาทิตย์ ขูรีรัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและเดินรณรงค์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ปลูกฝังให้นักเรียนรักสุขภาพ ด้วยคณะกรรมการนักเรียน ชมรม อย.น้อย และ TO BE NUMBER ONE โดยเริ่มเดินรณรงค์จากศาลากลางหมู่บ้านโพนสวาง กลางเจริญไปยังวัดป่าโพนสวางนิมิตธรรม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565   ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565    เวลา 11:52:55

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565  นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  โครงการจิตอาสา หน่วยงานพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา  “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่วัดสามัคคีธรรม  บ้านถ่อน หมู่7  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

โครงการอบรมทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY สกลนคร) ฉบับที่ 259/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2565    เวลา 21:00:21

เมื่อวันที่ 8กรกฎาคม 2565 เวลา 08.05 น.  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานอนามัยในสถานศึกษา งานสภานักเรียน ดำเนินการโครงการอบรมทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY สกลนคร) รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ปฏิบัติตามกฏจราจร สนับสนุนวิทยากรโดย สภ.คำตากล้า สนองนโยบายและจุด เน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ ว  ... >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรม 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ฉบับที่ 258/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2565    เวลา 20:56:01

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครบรอบ 111 ปี โดยจัดพิธีเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง สนองนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้าน  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมมอบสมุดคู่ฝาก ตามโครงการ ค.ร.ส.ยอดนักออม สนับสนุนโดย ธ.ก.ส. สาขาคำตากล้า ฉบับที่ 257/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2565    เวลา 20:51:58

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.05 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานโรงเรียนธนาคาร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอำเภอคำตากล้า กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร จัดกิจกรรมมอบสมุดคู่ฝาก ตามโครงการ ค.ร.ส.ยอดนักออม ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สร้างนิสัยรักการออม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ออมวันนี้ เพื่ออนาคต" สนองนโ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 8 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:40:08

  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีประจำหมู่และรับเครื่องหมายยุวกาชาด ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:37:01

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีประจำหมู่และรับเครื่องหมายยุวกาชาด ปี 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:35:55

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6)ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 48 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:20:33

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 48 / 2565     ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 47 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:19:44

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 47 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 46 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 13:18:30

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 46 / 2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่7กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 10:59:07

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2565 ฉบับที่ 256/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:48:54

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายนชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายพนมพันธ์ ไชยเพชร อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายสมใจ อินทร์เสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ (กสม.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ฉบับที่ 255/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:36:56

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์. พร้อมด้วยนายกัมพล สายเงิน ผกท.นศท.รร.ครส.นำ นศท.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (กสม.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้อง  ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 5 กรกฎาคม 2565    เวลา 10:04:40

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับโรวเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแกนนำ ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:03:33

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางยุวรรณ  สาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่4กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:02:16

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. รุ่น 9) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและเครื่องดนตรี จ านวน 50,000 บาท ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี จังหวัดสกลนคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลยอดนักอ่าน ปี 2564
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:57:40

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลยอดนักอ่าน ปี 2564  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:28:29

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:27:16

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 26/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:45:38

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 งานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณแลพสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565   ... >> อ่านต่อ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:29:55

ท่านผู้อำนวยการ อาทิตย์ ขูรีรัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:51:15

ในวันที่ 1 ก.ค. 2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ... >> อ่านต่อ

ข่าว โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงเรียนบ้านห้วยบาง ร่วมเดินขบวนเนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:01:50

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงเรียนบ้านห้วยบาง ร่วมเดินขบวนเนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ณ โรงเรียนวาริชวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่1กรกฎาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:37:39

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นายพิชิต  อุดมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากรต้อนรับ คณะนิเทศติดตามงานระบบ School health hero จากศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8 สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประเมินฯ OBECQA
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:43:32

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำโดยผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมแบะประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ(OBECQA) โดยมีประธานคณะกรรมการคือผอ.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และคณะเข้าประเมินพร้อมให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล.  ... >> อ่านต่อ

ศึกษาดูงานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 20:49:58

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมิถุนายน  2565  ผู้บริหาร  ครู  สภานักเรียนและนักเรียนชมรม to be number one โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ สภานักเรียน และ กิจกรรม to be number one พร้อมทั้งลงนาม MOU กับโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายจีน) และคณะ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 14:27:53

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ต้อนรับ Mr.Nicklas Timme นักเรียนแลกเปลี่ยนYFU ชาวเยอรมัน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 14:22:58

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 10:13:16

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมเพื่อรำลึก เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของพระสุนทรโวหาร(ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การแสดงของนักเรียน ของครู ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม โดย ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองฯฝ่ายวิชาการ นางยุวรรณ สาขาเป็นประธานในงาน และมีรองฯฝ่ายบริหารทั่วไป นายวิชิต  อุดมมา เป็นผู้กล่าวรายงาน ของกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ศึกษาดูงาน Obec QA
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:54:18

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:52:52

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ทำบุญเนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:51:08

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : Big Cleaning Day ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:49:00

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ออกขอบคุณสถานศึกษาและชุมชน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 20:47:01

  ... >> อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาร่วมบริจาคโลหิต
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 14:12:58

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสกลนคร โดยมี นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา ให้กำลังใจในครั้งนี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว ร่วมให้กำลังใจ    ... >> อ่านต่อ

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 13:27:20

โรงเรียนลำปลาหางวิทยาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร แก่นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:37:06

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 25/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:35:18

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่28มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:30:43

ในวันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้เข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยให้โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คู่จังหวัด สกลนคร-นครพนม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 24/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 28 มิถุนายน 2565    เวลา 14:51:26

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ดำเนินการทดสอบ Pre Test การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 14 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 16:18:12

วารสารข่าวฉบับที่ 14 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 23/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 16:01:11

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย และกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารจิกมุจรินทร์  โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยมีนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 15:21:10

  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 13:45:08

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาราะการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการประกอบพิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ระลึกถึงและสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในด้านภาษาไทยและวรรณกรรมของไทย กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนวรรณกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่27มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 10:49:27

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาหุ่นยนต์ AI ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ4/1 ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุม ดูแล โดยมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ  ... >> อ่านต่อ

ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เครือข่ายอากาศเบญรักษ์ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 254/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 23:25:20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้กลุ่มกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน และงานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน เครือข่ายอากาศเบญรักษ์ ครั้งที่ 1 (โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนโพนงามศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา และโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับแกนนำครูและนักเรียนในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพี่สอนน้อง ทุกวันศุกร์เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 14:40:39

24 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพี่สอนน้อง ทุกวันศุกร์เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา  โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมติวในครั้งนี้ด้วย    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 14:00:56

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565  โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนหนองแวงวิทยากิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 25 มิถุนายน 2565    เวลา 12:09:35

โรงเรียนหนองแวงวิทยากิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 253/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 23:42:04

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้กับกวีเอกของโลก ท่านสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของชาติไทย เพื่อเป้นแหล่งการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยและแขนงอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์เรื่องกาพย์กลอนในจิตของเยาวชนและผู้สนใจ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs” ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 252/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 23:36:01

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน นักเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ร่วมกันจัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ประชาชนในพื้นที่บริการ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 12:44:34

สภานักเรียนนักเรียนและนักเรียนชมรม to be number one โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. และชาวบ้านในเขตตำบลเชิงชุม  ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย  ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม      ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 24 มิถุนายน 2565    เวลา 11:21:33

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 14:27:44

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 65 สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า มอบรถยนต์
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 14:25:48

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 65 การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 14:24:25

  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ฉบับที่ 251/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 22:14:40

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.สกลนคร และนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รับมอบนโยบาย กำกับ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 250/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 22:12:16

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ รอบชิงชนะเลิศ เนื่องในวันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย วรรณคดีไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีให  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 41 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:55:27

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 41 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 40 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:53:44

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 40 / 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 39 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:52:00

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 39 / 2565     ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 38 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:45:57

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 38 / 2565     ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 37 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 13:41:58

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 37 / 2565  ... >> อ่านต่อ

สิบเอกชัยวัน ราชชมภูมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนวาริชวิทยา 500 ขิ้น
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 09:42:01

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน  รับมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนวาริชวิทยา  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ สิบเอกชัยวัน ราชชมภู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียน500 ชิ้น      ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยามอบเกียรติบัตรจัดพานสวยงาม กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 09:14:31

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู  และมอบเกียรติบัตรจัดพานสวยงาม ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.ครส. ฉบับที่ 249/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:26:28

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.40 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอบนโยบาย กำกับติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ เน้นการพัฒนาผู้เ  ... >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 248/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:23:50

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอก เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย วรรณคดีไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถี  ... >> อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน ฉบับที่ 247/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:20:55

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอนามัยในสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมถอดบทเรียน TSY เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับแกนนำนักเรียนในเรื่องทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ ขยายผลสู่ผู้เรียนต่อไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 11:01:01

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน โดยการนำเศษใบไม้แห้งหรือวัสดุย่อยสลายได้มาจัดทำเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อาทิเช่น การทำกระถางต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ ซึ่  ... >> อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญ อำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 246/2565 รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:30:28

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป  ให้บริการสถานที่  จัดประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญ อำเภอคำตากล้า โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครส เพื่อให้บริการข้าราชการบำนาญ สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์กับองค์กรในเขตพื้นที่บริการ  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 245/2665
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:27:49

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย วรรณคดีไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา  ... >> อ่านต่อ

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Sakonnakhon Student League ปี 2565 ฉบับที่ 244/2565 รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:24:47

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Sakonnakhon Student League ปี 2565 สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยแบ่งเป็น 2 ลีก คือ ลีก 1 จำนวน 18 ทีม  และลีก 2 จำนวน 10 ทีม รวมทั้งหมด 198 แมตซ์การแข่งขัน เพื่อส่งเสริมสนับส  ... >> อ่านต่อ

พิธีครอบครู รร.ครส. ฉบับที่ 243/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:22:30

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม พิธีครอบครู  เพื่อจัดพิธีการยกย่องและอนุรักษ์ไว้เพราะครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ความเฉลียวฉลาดในด้านศิลปวิทยาแก่ศิษย์ ครูซึ่งเป็นผู้ควรแก่การคารวะบูชา พิธีไหว้ครูได้ถูกกำหนดระเบียบและบัญญัติวิธีไว้ให้ปฏิบัติกันมา ด้วยหลักเกณฑ์อันดี เพื่อก่อให้เกิดศิริมงคลแก่ผู้เรียน ความกตัญญูกตเวที สนองนโ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.ครส. ฉบับที่ 242/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:19:30

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต  ... >> อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรักการอ่านให้กับผู้เรียน ฉบับที่ 241/2565 รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:16:36

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.05 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องสมุด กลุ่มงานวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรส่งเสริมรักการอ่านให้กับผู้เรียน ตามยุทธศาสตร์ในกาาดําเนินงานด้ํานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดกาาศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจน สนับสนุนการผลิต จัดหา และการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  ... >> อ่านต่อ

รร. ดงมะไฟวิทยา : เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 13:31:35

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 14:42:51

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 10:11:23

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 17 มิถุนายน 2565    เวลา 09:34:01

วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 14:04:22

โรงเรียนเตรียมอุดม สุวินทวงค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565.  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 11:32:40

วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมทำบัญใส่บาตร ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:59:52

วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจราย์    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 14:15:24

 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการภัทรพล ประเสริฐแก้ว นางอรวรรณ ไชยสุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 คนละ 500 บาท พร้อมมอลเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นด้วย  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 09:46:22

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 14 มิถุนายน 2565    เวลา 09:56:28

วันจันทร์ที่​ ๑๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๕​ พลตรีณรงค์​ สวนแก้ว​ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์​มนตรี​ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ ๒​ ส่วนแยก​ ๑​ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์โดยมีผู้อำนวยการ​ ดร.สมใจ อุดมศรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนรับมอบ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร​ เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ ซึ่งจะมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครวันที่​ ๑๕​ มิถุนายน​ ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 22/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 13 มิถุนายน 2565    เวลา 13:42:27

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยนำนักเรียนฝึกว่ายน้ำและเรียนรู้วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

พิธีย้ายแม่ธรณี สวดเจริญพุทธมนต์ ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม รร.ครส. ฉบับที่ 240/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2565    เวลา 14:08:42

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสมาคมครูและผู้ปกครอง ดำเนินการจัดพิธีย้ายแม่ธรณี สวดเจริญพุทธมนต์ ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลในร่ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตามวิถีจารีตประเพณี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผลจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอลถ  ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมกรอกข้อมูลแบบประเมิน SDQ รร.ครส. ฉบับที่ 239/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2565    เวลา 13:49:17

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมกรอกข้อมูลแบบประเมิน SDQ ให้กับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อขยายผลสู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบสารเทศของผู้เรียน คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล  วางแผนใ  ... >> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ฉบับที่ 238/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มิถุนายน 2565    เวลา 07:43:35

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานวันสำคัญในสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยระดมทุนทรัพย์จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประกอบด้วย  1)ทุนเรียนดี จำนวน 36 ทุน 2)ทุนกิจกรรมดี 90 ทุน 3)ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 49 ทุน &  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 11/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 17:53:32

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 11/2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 21/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 16:11:58

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำนักเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 12:18:31

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565  ผู้บริหารคณะครู นักเรียนและนักการภารโรง  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้ร่วมมือจัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล  เฉลิมพระพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565     ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่10มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 11:46:18

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร  ได้มอบหมายให้ ดร.วิชาญ  เกษเพชร รองผู้อำนวยการ สพม.สกลนคร ที่ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนพักนอน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร โดยมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:24:26

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองแวงวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 20/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:10:08

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารจิกมุจรินทร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 19/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:07:32

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 18/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:04:57

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมชั่วคราว อาคารจิกมุจรินทร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 17/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 10:01:20

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ในโรงเรียนตามมาตรการ 6-6-7 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 09:33:14

ประชุมผู้ปกครอง 1/2565  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 20:02:25

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมี ผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกอบพิธีไหว้ครู การเจิมหนังสือ การมอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลการประกวดแข่งขันพานไหว้ครูและการมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ.  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 10/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 14:55:32

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 10/2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่9มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 14:21:03

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดความเคารพรัก กตัญญูต่อคุณครู บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์    ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: โครงการจัดอบรมอาสาจราจร
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 13:15:00

  ... >> อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 13:00:36

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  โดย นางวริสรา  ชินวงษ์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์   จากนั้นผู้เรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตนประธานเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัวร  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากนายแพทย์วรชัย ตัวแทนพระอาจารย์เจษฎา(พระอาจารย์แว่น)เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 09:03:50

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากนายแพทย์วรชัย ตัวแทนพระอาจารย์เจษฎา(พระอาจารย์แว่น)เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์และคณะญาติธรรม.. คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวาริชวิทยา ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ  ... >> อ่านต่อ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 16:36:05

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1)นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ประธาน 2  ... >> อ่านต่อ

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนว สสวท. ปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 14:55:42

8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนว สสวท. ปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก  จำนวน 4  ทุนดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 2 ทุน 1) เด็กหญิงวิภาวินี หมื่นชนะ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 12:13:05

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2565    เวลา 12:09:56

   ...