ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:53:29

  ... >> อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม1/65
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:52:09

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:11:54

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:11:02

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:05:20

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่12พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:22:59

เมื่อวันที่11-12พฤษภาคม65 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตราการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 83 เดือน เมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:30:15

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 83 เดือน เมษายน  2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 82 เดือนเมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:29:22

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 82 เดือน เมษายน 2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 81 เดือน เมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:28:43

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 81 เดือน เมษายน 2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่11พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:09:55

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570) ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 08:29:56

ประชุมคณะครู เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่11พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เวลา 22:43:32

นายศุภชัย ผลจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมแข่งขันในรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 3 ณ จังหวัดขอนแก่น ชนะเลิศปืนสั้นยิงช้า Free pistol men 50 m.  โดยมี ดร.ศรีทัสน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาตลอดการแข่งขัน ควบคุมดุแลโดยครูสุรศักดิ์ ดรชัย,ครูโชคอนันต์ จันทรบุตร  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:49:15

ข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ... >> อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมชุมชน ตอบแทนสังคม บำรุงพระพุทธศาสนา
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 23 เมษายน 2565    เวลา 16:26:34

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่23เมษายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 22 เมษายน 2565    เวลา 22:53:42

กิจกรรม วันที่ 21-22 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย       ... >> อ่านต่อ

รับสมัครครูอัตราจ้างเอกดนตรี
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 19 เมษายน 2565    เวลา 10:33:27

  ... >> อ่านต่อ

สำนักทรัพยากรน้ำบาลดาล 10 อนุเคราะห์ปรับปรุงบ่อน้ำบาลดาลโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 19 เมษายน 2565    เวลา 07:27:36

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 14 เมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 16 เมษายน 2565    เวลา 14:44:38

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 16 เมษายน 2565    เวลา 14:43:46

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนดงมะไฟร่วมสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ไทย
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 13 เมษายน 2565    เวลา 14:44:02

  ... >> อ่านต่อ

นักเรียนรับทุนการศึกษา 12 ทุนและประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 13 เมษายน 2565    เวลา 14:42:22

  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับครูใหม่และร่วมประชุมปฎิบัติการ วPA
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 13 เมษายน 2565    เวลา 14:38:00

  ... >> อ่านต่อ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคำเพิ่มพิมยามอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูพาน
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 11 เมษายน 2565    เวลา 15:05:10

  ... >> อ่านต่อ

คณะผู้บริหารโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาร่วมประเพณีสงกรานต์ ณ สพม.23
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 10 เมษายน 2565    เวลา 10:25:09

  ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่รั้วคำเพิ่มพิทยา
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 5 เมษายน 2565    เวลา 10:35:27

  ... >> อ่านต่อ

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมกับรองผู้อำนวยการและคณะตัวแทนครูเข้าอบรม ว PA
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 3 เมษายน 2565    เวลา 10:41:36

  ... >> อ่านต่อ

นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 รายงานตัว
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 30 มีนาคม 2565    เวลา 16:46:54

  ... >> อ่านต่อ

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมคณะกรรมการประเมินฯครูสิทธิชัย ศรีกุลวงค์
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 30 มีนาคม 2565    เวลา 08:59:45

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประจำวันที่ 26 มี.ค. 65
ผู้โพสท์ - นายพีรพัฒน์ แสนนาม : โรงเรียนพังโคนวิทยาคม : วันที่ 28 มีนาคม 2565    เวลา 10:57:30

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ผู้โพสท์ - นายพีรพัฒน์ แสนนาม : โรงเรียนพังโคนวิทยาคม : วันที่ 28 มีนาคม 2565    เวลา 10:54:19

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 80 เดือน มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 26 มีนาคม 2565    เวลา 17:25:54

การเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565         วันที่ 26 มีนาคม 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ได้ให้กำลังใจคณะครูใน การดำเนินการสอบคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มาตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 79 เดือน มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 26 มีนาคม 2565    เวลา 17:25:04

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2564   วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานใน พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม ฟ้า-ขาว เพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่25มีนาคม2564
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 25 มีนาคม 2565    เวลา 13:10:15

กิจกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.สกลนคร เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 25 มี.ค. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 25 มีนาคม 2565    เวลา 11:05:54

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 23 มี.ค. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 23 มีนาคม 2565    เวลา 11:04:08

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มี.ค. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 22 มีนาคม 2565    เวลา 14:52:26

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 มีนาคม 2565    เวลา 14:33:15

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 มีนาคม 2565    เวลา 20:49:08

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 มีนาคม 2565    เวลา 20:48:21

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่16มีนาคม2564
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 16 มีนาคม 2565    เวลา 10:04:47

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมนำเสนองานโดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับโครงการศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมในโรงเรียนกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 15 มีนาคม 2565    เวลา 14:03:30

  ข่าวเพิ่มเติมที่นี่   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่15มีนาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 15 มีนาคม 2565    เวลา 13:43:48

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ที่จบในปีการศึกษา 2564  ... >> อ่านต่อ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร ครู นักเรียน จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 15 มีนาคม 2565    เวลา 09:13:21

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ครู และนักเรียน จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  เข้าพบ ท่านดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดย ท่าน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้กล่าวชื่นชม ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบในการพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขั  ... >> อ่านต่อ

จดหมาข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 12/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 14:20:41

วันที่ 1 มีนาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการ “ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 11/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 14:15:45

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 10/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 14:09:55

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกิจกรรมเก็บมันสำปะหลัง เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม เห็นคุณค่าของตนเอง ดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 9/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 14:02:46

กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม สอนเสริมพิเศษ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 8/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 13:56:54

วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 7/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 13:51:24

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บะฮีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูพัชรินทร์ สิทธิภูมิ และครูภัคประภา สุพัฒนานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565” และได้มอบของขวัญพร้อมทั้งอวยพรวันเกิดให้แก่ครูและบุคลากรที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 6/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 13:42:17

วันศุกร์ ที่ 18 และวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำโดยนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณย่าทุม สมพร ย่าของคุณครูอมร สมพร และร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจคุณยายอินถวา กาญบุตร ยายของคุณครูภัคประภา สุพัฒนานนท์ โดยขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ฉบับที่ 10/2565 เดือนมีนาคม
ผู้โพสท์ - นางสาวสุภาพร แสงตีสุ : โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 13:39:42

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 5/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 13:35:33

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบะฮีวิทยาคม นำนักเรียนทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต คุณธรรม ความรับผิดชอบ และความสามัคคี ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 08:33:34

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 มีนาคม 2565    เวลา 13:44:47

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ฉบับที่ 8/2565 เดือนกุมภาพันธ์
ผู้โพสท์ - นางสาวสุภาพร แสงตีสุ : โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ : วันที่ 11 มีนาคม 2565    เวลา 16:06:42

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ฉบับที่3/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 มีนาคม 2565    เวลา 10:26:07

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนธรรมบวรวิทยา 5/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 มีนาคม 2565    เวลา 10:22:10

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 10 มี.ค. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 10 มีนาคม 2565    เวลา 14:27:21

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 10 มีนาคม 2565    เวลา 13:39:25

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 9 มีนาคม 2565    เวลา 21:05:24

  ... >> อ่านต่อ

การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 9 มีนาคม 2565    เวลา 16:29:12

การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 9 มีนาคม 2565    เวลา 14:26:26

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนส่องดาววิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 21:29:32

วันศุกร์ที่ 4  มีนาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการ  นายบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ  ให้กับนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนส่องดาววิทยาคมออกแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 21:19:42

28 กุมภาพันธ์ 2565   โรงเรียนส่องดาววิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ นายเกษมสุข อันตระโลก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบลในอำเภอส่องดาว ได้แก่ ตำบลส่องดาว ตำบลปทุมวาปี  ตำบลวัฒนา และตำบลท่าศิลา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 78 เดือน มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 7 มีนาคม 2565    เวลา 08:37:41

มอบเกียรติบัตรสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2564   วันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมด้วยนางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดสว่างแดนดิน ร่วมพิธีดังกล่าว    ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 5 มีนาคม 2565    เวลา 15:28:44

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 4 มีนาคม 2565    เวลา 12:14:27

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 3 มีนาคม 2565    เวลา 15:59:43

ติดตามข่าวสารที่นี่     ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 2 มีนาคม 2565    เวลา 12:00:20

วันที่ 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการอย่างหลากหลายภายใต้สถานการณ์การป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครั  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 2 มีนาคม 2565    เวลา 09:20:05

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 1 มีนาคม 2565    เวลา 13:24:05

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่1เดือนมีนาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 1 มีนาคม 2565    เวลา 13:06:43

วันที่25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  นายเสริมศักดิื มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม นายกิตตว์ธรรค์ จิตต์มนัส หัวหน้ากองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม นายสยาม ใบบัว หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขต 1 นายสมหมาย ทุมไมส์ หัวหน้าแผนกการเลี้ยงโคนมเขต2 นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายคณาวิทย์  ปะทะโน  หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายชยพล แต้มครบุรี ร  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 มีนาคม 2565    เวลา 11:16:39

วันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 73 คน  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิจัดโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในเยาวชน
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 1 มีนาคม 2565    เวลา 09:22:55

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวาริชวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิจัดโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในเยาวชน เพื่อลดอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชน มีนักเรียนชั้น ม.1-6 เข้าร่วมจำนวน 152 คน  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 1 มีนาคม 2565    เวลา 08:45:38

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 18:01:44

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 77 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:47:39

การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (IS) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมาย นางสมฤดี แสนเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  และคณะผู้บริหารเป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขันนำเสนอการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (IS) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 76 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:46:51

หจก.หลิม หลิม มอบเสื้อให้คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสว่างแดนดิน      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมาย นางสมฤดี แสนเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะผู้บริหาร รับมอบ มอบเสื้อให้คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสว่างแดนดิน  จำนวน 40 ตัว ราคา. 5,200 บาท จาก หจก.หลิม หลิม โดย คุณนัฐพล หลิม(ผู้บริหาร) และ คุณเอื้อมดาว. ราชาธรรมมา(ผู้ช่วย) ศิษย์เก่า รร.สว่างแดนดิน  ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่าง  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 75 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:46:02

กิจกรรมเข้าการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564   วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือประจำปีการศึกษา 2564  โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 74 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:37:47

กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์  ปีการศึกษา 2564   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 73 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:35:31

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ฉบับที่2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:24:25

  ... >> อ่านต่อ

นายภัทรพล  ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา พร้อมคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนม.1 และ ม.4
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:42:59

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัทรพล  ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา พร้อมคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการตำบลวาริชภูมิ จำนวน 9 โรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นางเยาวนาฏ เริ่มศรี : โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 20:32:08

โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1.)  รางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี    ... >> อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นายทินกฤต เหมือยพรม : โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:28:35

คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เข้าตรวจหาเชื่อ COVID-19ให้คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมพึ่งพระบารมี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ 100% (Negative)   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:12:50

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 24 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:39:07

                    โรงเรียนโพนพิทยาคม  https://www.ptk.ac.th   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 24 ก.พ. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:36:35

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 06:59:05

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 06:58:09

   ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาและตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอารียา คำบุญมี
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:48:26

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาและตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอารียา คำบุญมี ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาออกแนะแนวการสมัครเข้าเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:46:10

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 4/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:48:52

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและรถดับเพลิง จากองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี และสำนักงา นเทศ บาลตำบลพรรณานิคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมดับไฟป่าบริเวณรอบนอกและภายในโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 3/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:47:13

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 ก.พ. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:13:45

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:27:06

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เครือข่ายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรียน ระบบออนไลน์ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ฉบับที่ 7/2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวสุภาพร แสงตีสุ : โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 16:01:08

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 72 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:48:09

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 72 เดือนกุมภาพันธ์ 2565     ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณศาลาปฏิบัติธรรมสามัคคีเสริมบารมีศรีมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ทั้งนี้มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 21 ก.พ. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:14:57

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่21เดือนกุมภาพันธ์2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:22:04

เมื่อวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร โดยดร.ศรีทัศน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:29:32

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ&ยุวกาชาด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:25:01

บุญประทายข้าวเปลือกและผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "ครบรอบ ๔๓ ปี" โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:45:19

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:27:03

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประจำวันที่ 14 ก.พ. 65
ผู้โพสท์ - นางสาวสุภาพร แสงตีสุ : โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:07:24

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 15 ก.พ. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:10:14

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 14 ก.พ. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:07:22

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:54:56

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านยงค์ชาย  ภูอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอวาริชภูมิ ผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:32:52

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาฉบับที่ 46 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นางพัชรนันท์ แสนดวง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:36:28

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:22:38

โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา มอบเงินทุนเสมอภาค
ผู้โพสท์ - นางพัชรนันท์ แสนดวง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:48:23

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 10 ก.พ. 65
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 10:12:08

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 71 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:59:31

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.นงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน ท่านสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดสว่างแดนดิน พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน To Be Number One ของโรงเรียนสว่างแดนดิน ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้    ... >> อ่านต่อ

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพม.สกลนคร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมที่ประสบอุบัติเหตุ
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:29:05

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิ : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:18:34

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11:30 น กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565 และรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การประกวดแข่งขันผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:02:03

   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนดงมะไฟวิทยาจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:19:19

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส : โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:02:29

นักเรียนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับดีเด่น และทุนการศึกษาพระราชทาน กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ เด็กหญิงชนิดา ศรีบุญเรือง เด็กหญิงสิริกัลยา ดียิ่ง และนางสาวกุลยา ทุนชัย โดยได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนภายใต้โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์กา  ... >> อ่านต่อ

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ผู้โพสท์ - นางขนิษฐา สุวรรณะ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 14:01:48

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ในนามตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณภาพในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET)
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:57:24

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวาริชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) โดยมีนายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาเป็นหัวหน้าสนามสอบ  ... >> อ่านต่อ

นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:53:33

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรโรงเรียนวาริชวิทยา และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 21 ทุน เป็นเงิน 51,000 บาท  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ฉบับที่ 1/2565 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:33:29

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนสว่างแดนดิน ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 18:38:20

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 18:29:45

  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.