ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
หัวหน้าบ้านพักเด็กสกลนครประธานสภาเด็กร่วมหารือปัญหาของเยาวชน
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 15:35:36

วันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 11.00 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กสกลนคร,ประธานสภาเด็กฯจ.สกลนคร,สภาเด็กอำเภอนิคมน้ำอูน,ผู้ปกครอง อ.นิคมน้ำอูน เข้าร่วมหารือกับ นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผอ.รร.นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา และ นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการฯ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน ซึ่งในเบื้องต้น จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบภาคีเครือข่ายของ พสน.และทุกส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว  ... >> อ่านต่อ

วันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 15:35:16

วันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 13.00 น. นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผอ.รร.นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา และ นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการฯ คณะครูจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อรณรงค์ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกชนิด  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่31พฤษภาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 13:52:52

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการทรงเปิดอาคารปราชญ์ปัญญา อาคารสิริวรเมธา และอาคารบรรณบริบูรณ์ โดยมีคณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ร่วมรับเสด็จ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่31พฤษภาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 13:51:54

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่ออกมารณรงค์ การใช้งานระบบ ThaiD  ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน โดยมี นายอำเภอเมืองสกลนคร นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี เป็นประธานและให้ความรู้กับนักเรียนในการใช้งานระบบ   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่31พฤษภาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 13:50:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กำหนดจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖  หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

จัดประชุมผู้ปกครอง
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 11:56:34

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณะครูและบุคลกาทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566     ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ฉบับที่3 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 10:18:09

OBECQA  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ฉบับที่2 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    เวลา 10:16:09

นิเทศ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่26พฤษภาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566    เวลา 15:50:38

การแข่งขันชกมวยไทย ศึกวัน NJKF ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญนักกีฬา มวยไทย รุ่นน้ าหนัก ๑๒๐ ปอนด์ จากจังหวัดสกลนคร ไปร่วมท าการแข่งขัน ในครั้งนี้ ซึ่งนายธนวัฒน์ สมสง่า (เก่งสยาม ศิษย์บอลสกล) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นักกีฬามวยจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เป็นตัวแทน จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่26พฤษภาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566    เวลา 15:49:50

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางศรีสวัสดิ์ วิรัสวา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร น าน้ าดื่มมามอบให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่ก าลังอบรม ลูกเสือต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖  ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม กำกับการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566    เวลา 11:52:25

ใน ศุกร์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย พร้อมทั้งท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้ต้อนรับคณะผู้นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่25พฤษภาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566    เวลา 15:56:19

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ออกพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจ ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมี ดร.ศรีทัศน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่25พฤษภาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566    เวลา 15:54:48

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ภายใต้การนำของ ดร.ศรีทัศน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร ณ โครงการฟาร์ม ตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ หนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อ าเภอเมืองส  ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา เดินทางไปแนะนำตัวกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566    เวลา 08:55:13

ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 256 ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์  สิงห์ทองไชย ท่านรองพุทธชาด  แสนอุบล เดินทางไปแนะนำตัวกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ พร้อมบริจาคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ    ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 24 พฤษภาคม 2566    เวลา 10:27:50

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเดชา  ศิริดล  คณะครู นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงต้อนรับ คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  โดย    นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คณะนิเทศ ได้นิเทศ ติดตามด้านข้อมูลสถานศึกษา อาคารสถานที่ การดำเนินงานตามนโยบาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา 904 เพื่อปฏิบัติงาน ในโครงการทำขาเทียมพระราชทาน
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 23 พฤษภาคม 2566    เวลา 11:04:37

ในวัน อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์  สิงห์ทองไชย ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา 904 เพื่อปฏิบัติงาน ในโครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 162 เพื่อเป็นการ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการบริการทำขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาด ให้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารช่วยเหลือตัวเองได้ ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมงานทักษิณานุปาทาน และพิธีสรงน้ำถวายมุทิตาสักการะ “พระครูสันตยาภิวัฒน์”
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566    เวลา 13:59:13

ในวัน อาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์  สิงห์ทองไชย  ท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและบุคลากร โรงเรียนลำปลาหาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานทักษิณานุปาทาน และพิธีสรงน้ำถวายมุทิตาสักการะ “พระครูสันตยาภิวัฒน์” (หลวงปู่แหวน) เนื่องในโอกาส ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ วัดหนองนกกด(ธ) บ้านหนองนกกด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับท่านผู้อานวยการ อดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย ได้ย้ายมาประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนลาปลาหางวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566    เวลา 13:57:52

ในวัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร โรงเรียนลาปลาหาง พร้อมทั้ง ดร.วิชาญ เกตุเพชร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พันตรี เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์อดีตผู้อานวยการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ท่านผู้อานวยการ อดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย ได้ย้ายมาประจาตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนลาปลาหางวิทยา อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566    เวลา 14:08:13

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นการควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียน และสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ ในการติดตามดูแลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว ฉบับที่1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 16 พฤษภาคม 2566    เวลา 10:46:16

ประชุมเตรียมความพร้อม  ... >> อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2566    เวลา 21:33:19

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด  แสนอุบล  ได้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการประเมิน พร้อมทั้ง นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และ นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566    เวลา 16:55:16

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย ท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด  แสนอุบล พร้อมคณะครู นักเรียนและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธา คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.สกลนคร  และศิษย์เก่าทุกๆรุ่น ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ประจำปีการศึกษ  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : สืบสานประเพณีสงกรานต์
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 16 เมษายน 2566    เวลา 13:18:33

  ... >> อ่านต่อ

สอบจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 27 มีนาคม 2566    เวลา 12:24:40

วันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2566 ผอ.เมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ดำเนินการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 22 มีนาคม 2566    เวลา 11:17:10

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 22 มีนาคม 2566    เวลา 11:16:43

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 22 มีนาคม 2566    เวลา 11:16:14

  ... >> อ่านต่อ

ทำบุญครบรอบ 45 ปี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 20 มีนาคม 2566    เวลา 16:10:09

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 06.30 น  นายเดชา ศิริดลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญครบรอบ 45 ปี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่20มีนาคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 20 มีนาคม 2566    เวลา 09:38:39

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อม ฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ร่วมกันในการประเมินในครั้งนี้  ... >> อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 14 มีนาคม 2566    เวลา 13:07:04

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาและนายประจักษ์ สีวงษา คณะครูและบุคลากรทาวการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  ... >> อ่านต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 14 มีนาคม 2566    เวลา 13:06:11

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 นายชลาวุธ สามาอาพัฬน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการออกนิเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ ผอ.เมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  ... >> อ่านต่อ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 13 มีนาคม 2566    เวลา 13:11:18

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  พร้อมด้วย ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดร.บำเพ็ญ วรบุตร ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ และ นางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน  ของนายเดชา ศิริดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โดยมีนางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 13 มีนาคม 2566    เวลา 12:52:09

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 8 มีนาคม 2566    เวลา 14:40:29

  ... >> อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 8 มีนาคม 2566    เวลา 09:05:26

ในวัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา และได้สอบผ่านในระดับนักธรรมชั้นโท และระดับนักธรรมชั้นเอก ณ โรงเรียน ลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 7 มีนาคม 2566    เวลา 14:29:30

วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  นายเดชา  ศิริดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 3 มีนาคม 2566    เวลา 12:08:46

ในวัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ     แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร      ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 13:29:35

  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 12:16:55

 ในวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้แยกทำบุญ แบ่งสายเป็น 2 วัด วันที่ 1 วันป่าโพนสวางนิมิตธรรม ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 5 วัดที่ 2 วัดเสียวสวาด ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6      ... >> อ่านต่อ

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 12:00:56

ในวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 คณะครูโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้นำนักเรียน ทั้งหมด 7 คน เข้ารับทุนเพื่อการศึกษา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ณ หอประชุมอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

เข้ารับการมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย และ อย.น้อย PLUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 2 มีนาคม 2566    เวลา 11:56:39

ในวัน อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา และครูมาลินี พลราชม ได้เข้ารับการมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย และ อย.น้อย PLUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดนนายแพทย์สุรพงษ์  ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:19:15

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:18:44

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:18:11

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:17:21

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:16:42

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:16:11

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:15:29

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:10:32

  ... >> อ่านต่อ

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 10:08:50

ในวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด   แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งได้รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร นำโดยนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ และคณะ ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพนักเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 13:27:24

ในวัน ศุกร์ ที่24 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา คณะครู พร้อมทั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนสวาง-กลางเจริญ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร    ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรม ศรร.
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 13:08:38

ในวัน พฤหัสบดี ที่23 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษาโดยท่านวิทยากร นายทนงศักดิ์ ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จัดอบรม ณ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จ.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:36:38

ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ได้จัดกิจกรรมโครงการท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย ในสถานที่ต่างๆ โดย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เดินทางไปที่จังหวัดเลย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 เดินทางไปที่จังหวัดหน  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 07:54:57

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยานายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:15:04

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่17กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 10:12:12

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ออกพื้นที่ในการให้บริการในการตัดผมฟรี ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและสถานศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะใช้บริการและทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร เข้ามาบริการ ให้กับทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  และขอขอบคุณ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ที่มีจิตอาสา เข้ามาบริการการตัดผมให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:39:34

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:38:44

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:08:16

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:07:31

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:05:28

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้มีความรู้ ทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งเสพติด อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองและผู้อื่น เมื่อวันที่ 14-02-66 ณ หอประชุมโรงเรียน    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:05:15

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:01:34

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 13:00:18

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:29:58

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยอำเภอเมืองสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนอาสาต้ายภัยและห่างไกลยาเสพติด ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในงาน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:33:36

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:33:13

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 15:33:22

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรวิทย์  ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมในโรงเรียน โดยทางผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคนม ให้ทราบ เพื่อหาทางแก้ไข และให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 15:28:39

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ที่สนใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล รวมถึงนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม ในวันที่ 10-02-2566   ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ และห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 14:58:18

ในระหว่างวันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ฝ่ายวิชาการ(รองฯยุวรรณ สาขา) /งานแนะแนว (ครูพรสุข  พลสงคราม, ครูวิรัฏฐยา  พาเพียเพ็ง) แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566. โรงเรียนในเขตพี้นที่บริการ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 08:53:09

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน”วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 18:13:33

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน”วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”(Thailand Investors’ Day 2003) ภายใต้แนวคิด”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จำนวน 10 โครงงาน ผลการประกวดโครงงานได้รับถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โครงงานประเภทการท่องเที่ยว ได้เหรียญทอง 9 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ              ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 15:10:59

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 15:10:40

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 15:10:18

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 15:09:56

  ... >> อ่านต่อ

โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.สน ระดับชั้น ม.3/1 ฉบับ 448/2566
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:24:21

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ครูประพิณ โคตรชมภู และนางสาวกัญชริญา พุทธจันทร์ ครูประจำชั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ดำเนินการโครงการทัศนศึกษาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความต้องการของผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถี  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : MOU ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการพนันและอบายมุขตามโครงการ รร.สีขาว
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 16:46:59

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 15:24:13

  ... >> อ่านต่อ

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:03:09

ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบ พร้อมทั้งคณะครู นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 รวมทั้งหมด 2 รายการคือการแข่งขัน คัดลายมือ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญเงินอันดับที่ 27 การแข่งขัน ทำอาหาร น้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับที่ 4 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 10:32:07

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน จากนายอำพันธ์ุ  เวฬุตันติ ประธานกรรมการ องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) และคณะ โดยมีดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะฝ่ายบริหาร, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมกับร่วมรับฟังการบรรยายและ การปฏิบัติจริง ในการเลี้ยงโคนมที่ถูกต้อง สำหรับการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน การสรุปปัญหา ต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาการเลี้ยงโคนมใ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:09:05

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Leaming แบบ Fundamental AL Training โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่มสาระ 1.นายสุวิทย์  เหล่าใหญ่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 2.นางปภานัน  นามพลแสน กลุ่มสาระภาษาไทย 3.นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4.นางรัตนา  วรรณขาว กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 5.น  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับทุนฯเรียนต่อ ป.ตรี ณ ประเทศจีน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 19:03:21

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : สัปดาห์วันห้องสมุดและรักการอ่าน
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:27:39

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:26:20

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคฯ ครั้งที่ 70
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 17:24:54

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่3กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 12:51:06

ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนครและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(SS.B.T.C) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสหวิทยาเขตธาตุดุมและผู้สนใจ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:50:30

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:50:08

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:49:35

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:48:46

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 11:26:51

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จ.ร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้ไปให้กำลังใจ และร่วมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ... >> อ่านต่อ

มอบทุนโครงการทุนเสมอภาค
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 30 มกราคม 2566    เวลา 13:31:53

ในวัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค (โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) Conditional Cash Transfer แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยาวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 29 มกราคม 2566    เวลา 14:09:13

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 29 มกราคม 2566    เวลา 10:49:49

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 มกราคม 2566    เวลา 13:12:38

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 มกราคม 2566    เวลา 13:10:56

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 มกราคม 2566    เวลา 13:10:18

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 25 มกราคม 2566    เวลา 10:11:23

โครงการระบบการแพทย์  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 24 มกราคม 2566    เวลา 09:11:40

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่23มกราคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 23 มกราคม 2566    เวลา 15:49:41

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร นำโดย ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) จัดงานที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ตามปฏิทินจีน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566 งานนี้นอกจากคณะผู้บริหารและครูบุคลากรทุกท่าน ให้ความร่วมมือแต่งชุดสีแดง เป็นสีตั้งต้นแห่งความศิริมงคล ภายในกิจกรรม มีอั่งเปาแจกนักเรียน การแสดงร้องเพลงจีน การแสดงละครจีน ให้กับนักเรียนได้รับชม รับฟัง   และมีการจัดแสดงซุ้มอาหารประเภทอาหารจีน ของแต่ละห้องเรียน อีกด้วย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 20 มกราคม 2566    เวลา 10:07:11

  ... >> อ่านต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 20 มกราคม 2566    เวลา 09:51:02

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา" พร้อมทั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่นักเรียนถนัดและชำนาญสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ในวัน อังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้ง ท่านผู้ใหญ่บ้านแสงจันทร์  จันทจร ผู้ใหญ่บ้านกลางเจริญ และท่านรองพุทธชาด  แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลานิล 50  ... >> อ่านต่อ

มอบของรางวัลสนับสนุน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 20 มกราคม 2566    เวลา 09:33:59

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมมอบของรางวัลสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายนิคมน้ำอูน  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : วันครู 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 19 มกราคม 2566    เวลา 14:33:30

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : วันเด็กแห่งชาติ 2566
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 19 มกราคม 2566    เวลา 14:31:36

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 11:34:13

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 11:33:42

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 11:33:15

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 11:32:32

  ... >> อ่านต่อ

อบรมนักเรียนแกนนำ เกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 10:20:26

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำ เกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเดชา ศิริดล และนายชัยวุฒิ ทุมกิจจะ กำนันตำบลสว่าง เป็นวิทยากร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่18มกราคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 08:17:46

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นวันครู ประจำปี 2566 ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ผู้บริหารโรงเรียน ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา คณะครู, บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่18มกราคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 08:14:55

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร จัดงานบุญกองข้าวและโดยมีผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษาผู้นำชุมชน, ศิษย์เก่า , ศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามกำลังศรัทธา    ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันครูครั้งที่ 67 อ.พรรณานิคม
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 17 มกราคม 2566    เวลา 18:00:45

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดงานวันครูครั้งที่ 67 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยการ ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม กิจกรรมประกอบ การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การอ่านจากนายกรัฐมนตรี การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ การสวดคำฉันท์ระลึกบูรพา  ... >> อ่านต่อ

วันครู ประจำปี 2566
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 17 มกราคม 2566    เวลา 12:59:21

       วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 โดยร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษาในอำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานในพิธี    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 มกราคม 2566    เวลา 12:45:22

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 มกราคม 2566    เวลา 12:28:23

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 มกราคม 2566    เวลา 12:27:10

  ... >> อ่านต่อ

ศึกษาดูงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต ณ โรงเรียนเียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 436/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มกราคม 2566    เวลา 15:34:42

เมื่อวันที่ 16-20 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายสุเมธ นามคันไชย นายสุนทร โชครื่นเริง และนางสาวคณิตา พรหมสุพรรณ ตำแหน่ง ครู ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต ในโอกาสนี้ นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น เพื่อศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำองค์ความรู้มาต่อยอกพัฒนา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น  ... >> อ่านต่อ

งานกีฬาสีภายในโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ฉบับที่ 435/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มกราคม 2566    เวลา 15:33:55

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธี สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ฉบับที่ 434/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มกราคม 2566    เวลา 15:33:00

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนา  ... >> อ่านต่อ

ร.3 พัน.1 บุคลากรพยาบาล รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จว.ส.น. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ นตท. , นนส. และวิทยาลัยพยาบาลทหารบก ฉบับที่433/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มกราคม 2566    เวลา 15:32:02

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ กลุ่มวิชาการ งานแนะแนว ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 29 ร.3 พัน.1 บุคลากรพยาบาล รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จว.ส.น. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ นตท. , นนส. และวิทยาลัยพยาบาลทหารบก เพื่อแนะนำแนวทางให้กับน้องๆ นักเรียนที่มีความสนใจในการสมัครสอบ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน &ld  ... >> อ่านต่อ

การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระตุ้นเข็มที่ 3 จากโรงพยาบาลคำตากล้า ตามความสมัครใจ ฉบับที่ 432/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มกราคม 2566    เวลา 15:31:04

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลคำตากล้า กลุ่มกิจการนักเรียน งานอนามัยในสถานศึกษา สำรวจความต้องการของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระตุ้น เข็มที่ 3 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  ... >> อ่านต่อ

ารอบรมส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระ ณ มหาวิทยาราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ฉบับที่ 431/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 11 มกราคม 2566    เวลา 15:29:31

เมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ กลุ่มวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน นางสาวรุ่งอรุณ พลแสน และนางสาวนันท์ธิวาว์ ใจประสงค์รักกิจ ตำแหน่ง ครู ไปราชการเข้ารับการอบรมส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระ ณ มหาวิทยาราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมกับอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระกวนการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเร  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 10 มกราคม 2566    เวลา 15:37:56

ในวัน อังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้ง     ท่านรองพุทธชาด  แสนอุบล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 10 มกราคม 2566    เวลา 09:50:13

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 10 มกราคม 2566    เวลา 09:49:30

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 10 มกราคม 2566    เวลา 09:48:59

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 10 มกราคม 2566    เวลา 08:35:47

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 9 มกราคม 2566    เวลา 15:22:42

  ... >> อ่านต่อ

ลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 4 มกราคม 2566    เวลา 13:35:22

ในวัน พุธ ที่ 4 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต  อวนป้อง พร้อมทั้ง  ท่านรองพุทธชาด  แสนอุบล คณะคร บุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน  ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 3 มกราคม 2566    เวลา 12:46:40

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 3 มกราคม 2566    เวลา 12:43:19

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่3มกราคม2566
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 3 มกราคม 2566    เวลา 11:52:54

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร โดยมีการแสดงกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าว ฉบับที่ 26 พิธีลงนามนามถวายพระพร สมเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 มกราคม 2566    เวลา 10:28:56

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีลงนามนามถวายพระพร สมเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัทร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน กิจกรรมจัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : งานบุญประทายข้าวเปลือกผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 31 ธันวาคม 2565    เวลา 15:37:01

  ... >> อ่านต่อ

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 29 ธันวาคม 2565    เวลา 15:24:07

วันที่ 27-29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จัดการแข่งกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวีระ ทุมกิจจะ นายกเทศมนตรีตำบัวสว่าง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา ได้ออกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจเป็นนักกีฬา  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 93 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 28 ธันวาคม 2565    เวลา 14:37:34

   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 92 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 28 ธันวาคม 2565    เวลา 14:34:48

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 92 / 2565   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 28 ธันวาคม 2565    เวลา 13:34:44

  ... >> อ่านต่อ

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 28 ธันวาคม 2565    เวลา 12:59:41

ในวัน พุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ให้นักเรียนได้ร่วมจับฉลาก แลกเปลี่ยนของขวัญ ร่วมไปถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนในทุกระดับชั้น ก่อนวันสิ้นปี พุทธศักราช 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 27 ธันวาคม 2565    เวลา 07:43:08

   ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : กิจกรรมวันคริสต์มาส
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 26 ธันวาคม 2565    เวลา 13:26:34

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 ธันวาคม 2565    เวลา 10:30:50

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 ธันวาคม 2565    เวลา 10:30:29

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 ธันวาคม 2565    เวลา 10:30:00

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 25 ธันวาคม 2565    เวลา 10:29:12

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่25ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 24 ธันวาคม 2565    เวลา 21:34:50

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ฝ่ายวิชาการ/งานพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การเลี้ยงโคนมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 23 ธันวาคม 2565    เวลา 12:40:22

วันศุกร์ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายเดชา ศิริดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์การ์ดคริสต์มาสแบบ DIY การประดิษฐ์การ์ด คริสต์มาสแบบออนไลน์ การประดิษฐ์ดาวคริสต์มาส การประดิษฐ์การ์ดคริสต์มาสแบบออนไลน์ วาดภาพ การแข่งครอสเวิร์ด ประกวดร้องเพลง ประกวดเต้น การประกวดซานต้า และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 49/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 19 ธันวาคม 2565    เวลา 14:46:31

            วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ได้รับบริจาคหนังสือสวดมนต์ จากคุณครูพวงทอง ศรีประภา  พร้อมครอบครัว จำนวน ๑๕๐ เล่ม เพื่อให้นักเรียนได้นำมาใช้ในชั่วโมงสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์            และได้ร่วมกันสวดมนต์ อธิษฐานจิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่19ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 19 ธันวาคม 2565    เวลา 13:57:24

ศุภชัย ผลจันทร์ ม.5/1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ตัวแทนเยาวชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดนครพนม ในรายการศรีโคตรบูรณ์เกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ชนะเลิศ ปืนสั้นอัดลม เยาวชนชาย (ประเภคบุคคล) และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ต่อไป  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่19ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 19 ธันวาคม 2565    เวลา 13:56:23

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google form .” ประจ าปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่19ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 19 ธันวาคม 2565    เวลา 13:55:23

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติฯสกลนคร โดยคุณครูขวัญฤทัย ระดาขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น เด็กหญิงวริศรา มีสุข, เด็กหญิงธนัชพร เพ็ญศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐพร พลธรัตน์, นางสาวอริษา สมแสน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม     ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 23 อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบออนไลน์และการใช้ระบบสแกนใบหน้าด้วยโปรแแกรม FFG-Soft
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 17 ธันวาคม 2565    เวลา 19:19:55

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบออนไลน์และการใช้ระบบสแกนใบหน้าด้วยโปรแแกรม FFG-Soft”โดยมีวัฒถุประสงค ์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการกำกับติดตามดูแลและช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 ธันวาคม 2565    เวลา 15:37:09

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 ธันวาคม 2565    เวลา 15:36:29

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่17ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 17 ธันวาคม 2565    เวลา 11:45:39

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมถวายพระพร สวดมนต์และอธิฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 22 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 ธันวาคม 2565    เวลา 15:44:51

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 16 ธันวาคม 2565    เวลา 11:04:57

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 16 ธันวาคม 2565    เวลา 11:04:29

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่16ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 16 ธันวาคม 2565    เวลา 10:17:42

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้จัดการประชุมในการดำเนินโครงการเลี้ยงโคนม โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาการเลี้ยงโคนม สืบสานอาชีพพระราชทาน และเพื่อปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักศาสตร์พระราชา โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, สำนักงานปศุสัตว์เขต4สำนักงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร, ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร,และโรงเรียนเฉลิมพระเ  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ตั้งเสาเอกโดมโรงเรียนและต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ชาวเยอรมัน Mr.Tom kaija Schumacher
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 14 ธันวาคม 2565    เวลา 17:35:37

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่14ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 14 ธันวาคม 2565    เวลา 10:43:18

เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักเกณฑ์ วิธีการการขอมีและเลื่อน วิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว PA รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เป็นประธานในงาน พร้อมบรรยายพิเศษ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 14:00:21

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 13:59:30

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 13:59:00

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 13 ธันวาคม 2565    เวลา 13:58:28

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 12 ธันวาคม 2565    เวลา 19:37:43

   ... >> อ่านต่อ

การอบรมเสริมสร้างความรู้หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ฉบับที่ 430/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 08:03:12

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วPA รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่   ... >> อ่านต่อ

การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ เล่นการพนันในสถานศึกษา และรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 43/2565 ฉบับที่ 429/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 08:00:54

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายงานเข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ เล่นการพนันในสถานศึกษา และรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 43/2565 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนโยบายจากต้นสังกัด ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ร  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉบับที่ 428/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:58:58

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดบูรพา พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และประกาศเจ  ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มคัดเลือกที่ 3 สพม.สกลนคร ฉบับที่ 427/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:54:42

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มคัดเลือกที่ 3 สพม.สกลนคร ได้รับเกียรติจาก นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหารการศึกษา หัวหน้ากลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นางจิราภรณ์ เ  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โซน 3 สพม.สกลนคร ฉบับที่ 426/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:52:20

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 โซน 3 สพม.สกลนคร สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิท  ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีก รุ่นไม่เกิน 18 ปี U18 SAKONNAKHON STUDENT 2022-2023 ฉบับที่ 425/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:45:12

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีก รุ่นไม่เกิน 18 ปี U18 SAKONNAKHON STUDENT 2022-2023 สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด  ... >> อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา แก้วจันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อุปนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ฉบับที่ 424/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:43:21

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า แสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา แก้วจันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อุปนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2562) ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมี นายปัญญา พั  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 423/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:42:01

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า สรรหา ลงมติเลือกประธานสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้าทดแทนตำแหน่งเดิม เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาในระดับอำเภอ สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ในอากาสนี้ นางสาววาสนา แก้วจันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อุปนายกสมาคมผู้บริหารสถา  ... >> อ่านต่อ

งานฌาปนกิจศพ ร.ต.ท.สมชาย นาคนิ่ม บิดาคุณครูชัญญภัช ภัคพิพัฒน์สกุล ฉบับที่ 422/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:39:30

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ ร.ต.ท.สมชาย นาคนิ่ม บิดาคุณครูชัญญภัช ภัคพิพัฒน์สกุล เพื่อร่วมไว้อาลัย สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนและปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 421/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:37:25

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานอนามัยในสถานศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลคำตากล้า และสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมค่ายอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนและปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3 สนองนโยบายและจุดเน้นข  ... >> อ่านต่อ

รับมอบเหรียญโปรยทาน จากชุมนุมเหรียญโปรยทาน ฉบับที่ 420/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:34:23

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบเหรียญโปรยทาน จากชุมนุมเหรียญโปรยทาน เพื่อนำไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน เพื่อนำไปร่วมทำบุญงานฌานปกิจศพ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอ  ... >> อ่านต่อ

รับรางวัลครูดีเด่นและเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และนำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 7 ระดับประเทศ การแข่งขัน crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 419/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:32:59

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นางกานดา ดาบโสมศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไปราชการเพื่อเข้ารับรางวัลครูดีเด่นและเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และนำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 7 ระดับประเทศ การแข่งขัน crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ สุวรรณรั  ... >> อ่านต่อ

ร่วมไว้อาลัย วางพวงหรีด กับการจากไปของ ร.ต.ท.สมชาย นาคนิ่ม บิดาคุณครูชัญญภัช ภัคพิพัฒน์สกุล ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ฉบับที่ 418/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:29:41

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมไว้อาลัย วางพวงหรีด กับการจากไปของ ร.ต.ท.สมชาย นาคนิ่ม บิดาคุณครูชัญญภัช ภัคพิพัฒน์สกุล ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม เพื่อร่วมไว้อาลัย สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ภาพ/ข่าว:ศักดิ์มงค  ... >> อ่านต่อ

ดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 417/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 ธันวาคม 2565    เวลา 07:27:10

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่าง รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ VS รร.ดงมะไฟวิทยา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 48/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 8 ธันวาคม 2565    เวลา 14:57:55

วัน พฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 6,000 บาท ให้กับผู้ปกครองของเด็กหญิงนภาภรณ์ เพื่อนใบลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่เสียชีวิตจากสาเหตุปอดติดเชื้อรุนแรง ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวมา ณ โอกาสนี้  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 47/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 8 ธันวาคม 2565    เวลา 14:34:15

วัน พฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายประมาณ สุนันธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ได้มอบเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดขบวน งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ๑๒๐ ปี ของดีเมืองพรรณา ให้แก่ นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ร่วมแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูไท รวมทั้งร่วมกิจกรรมแสดงพิธีเปิดชุด "ฟ้อนแญงพรรณนานิคม” โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม 256๕ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 46/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 8 ธันวาคม 2565    เวลา 14:33:25

วัน พุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี นำนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวน และแสดงพิธีเปิดชุด "ฟ้อนแญงพรรณานิคม”  ในงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท ๑๒๐ ปี ของดีเมืองพรรณา โดยจัดนิทรรศการเรือนภูไทแสดงวิถีชีวิต    วัฒนธรรมภูไท รวมทั้งร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม 256๕ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 45/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 8 ธันวาคม 2565    เวลา 14:31:53

นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลนคร กลุ่มคัดเลือกที่  ๒    ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โรงเรียนวาริชวิทยา และโรงเรียนธรรมบวรวิทยา  ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    โดยได้ส่งนักเรียนแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔ กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๒๖ กิจกรรม รางวัลเหรียญเงิน ๕ กิจกรรม &n  ... >> อ่านต่อ

สพม สน นิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ทุนเสมอภาค
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 8 ธันวาคม 2565    เวลา 12:58:40

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม นักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่8ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 8 ธันวาคม 2565    เวลา 11:02:32

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมในการแข่งขัน ฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงาน ในครั้งนี้ด้วย  ... >> อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองและประชุมคณธกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 15:29:12

ในวัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต  อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองพุทธชาด  แสนอุบล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนลำปลาหางวิทยา อีกทั้งได้ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลบุตรหลานในเรื่องของการเรียน และการพัฒนาสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 13:34:39

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 7 ธันวาคม 2565    เวลา 13:29:09

   ... >> อ่านต่อ

เนื่องในโอกาสวันเคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 17:22:10

ในวัน จันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้ง  รองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล และคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การรักษาดูแลดินเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565ณ หอประชุมอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 17:14:00

ในวัน พฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต  อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองพุทธชาด  แสนอุบล คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวาริชวิทยา และโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 19 รายการ และได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายการคือ การแข่งขัน คัดลายมือ ม.1-ม.3 และการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสดเครื  ... >> อ่านต่อ

สพม.สกลนคร นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานนักเรียนยากจนพิเศษ
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 12:10:34

วันอังคาร ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานเงินอุดหนุนในระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: กีฬาสีภายใน 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 6 ธันวาคม 2565    เวลา 10:12:28

  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สพม.สน กลุ่มคัดเลือกที่ 3 ฉบับที่ 416/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:27:20

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สพม.สน กลุ่มคัดเลือกที่ 3 ในโอกาสนี้ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 415/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 16:22:20

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า เพื่อขับเคลื่อนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำตากล้า สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาในระดับอำเภอ สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ในอากาสนี้ น  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 19 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:56

วารสารข่าวฉบับที่ 19 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 18 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:28

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 17 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:31:08

วารสารข่าวฉบับที่ 17 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 16 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:30:22

วารสารข่าวฉบับที่ 16 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 15 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:29:59

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:29:29

วารสารข่าวฉบับที่ 14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวฉบับที่ 13 MOU
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2565    เวลา 12:28:34

ปฏิบัติงานในหน้าที่บุคลากรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่2ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 2 ธันวาคม 2565    เวลา 11:52:36

ด้วย วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องสักการะ ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม    ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 84 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 13:01:39

อบจ สกลนคร ติดตามการเพาะเลี้ยง ปลากินพืช ณ โรงเรียน โพนพิทยาคม   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 83 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 12:59:32

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 83 / 2565 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 82 / 2565
ผู้โพสท์ - นายยุทธณา อาจหาญ : โรงเรียนโพนพิทยาคม : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 12:57:37

นายอำเภอโพนนาแก้ว มาเป็นประธานในพิธีเลี้ยงรับส่งผู้บริหาร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่1ธันวาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2565    เวลา 10:02:43

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมศรีธรรมวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยมี ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เป็นประธานในพิธี และนายสุรศักดิ์  ดรชัย ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุระสงค์ในการจัดพิธีราชสดุดีในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๖    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 44/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:41:54

วันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียน ในงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงภาภรณ์ เพื่อนใบลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ สาเหตุการเสียชีวิต คือ ปอดติดเชื้อรุนแรง  ณ บ้านบะยาวใหญ่ ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนนคร  ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:02:24

วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเดชา  ศิริดล  คณะครู ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่29พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:09:17

เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “4 ทศวรรษ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ” ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร โดย ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆที่ทาง ศูนย์การพัฒนาภูพานฯ ได้จัดแสดงขึ้น  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 72 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:55:10

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 72 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบของขวัญ วันคล้ายวันเกิดคณะครูที่เกิด ในเดือน ตุลาคม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบของขวัญ วันคล้ายวันเกิดคณะครูที่เกิด ในเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:54:28

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่  26 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือ พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Student Care ให้กับคณะครู ซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเห  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 70 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:53:52

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 70 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 69 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:52:16

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 69 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดินเป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนด  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 68 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:51:09

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 68 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.นงรักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมาย นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน  คณะครู โรงเรียนสว่างแดนดิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม เพื่อร่  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 67 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:49:42

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 67 เดือน ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2565 แนะแนวการศึกษา ฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ แนะแนวการศึกษา ฯ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:49:06

กิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 54/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:50:12

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 54/2565   ... >> อ่านต่อ

หยุดการพนัน เชียร์ฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ รร.ครส.
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:59:11

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.สกลนคร ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนันฟุตบอล มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน ด้วยการเชียร์บอลให้สนุก หยุดการพนัน สร้างสรรค์สังคมแห่งคนดี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด กำกับดูแลการใช้เงิน การใช้อินเทอร์เน็ต ยกระดับการเฝ้าระวังในทุกมิติ เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท ตรวจสอบการมาสายของนักเรียน และครูผู้สอน ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งใน และนอกสถานศึกษา เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง รณรงค์ให้ความรู  ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 414/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:33:58

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565 ถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั  ... >> อ่านต่อ

อดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคำตากล้า ฉบับที่ 413/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:32:44

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษนายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคำตากล้า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ท่านพระครูปลัดกิตติพล กิตติพโล (หลวงพี่ปู) ร่วมสมทบปัจจัยทำบุญ จำนวน 3,000 บาท และเปิดโรงทานลูกชิ้น บริการผู้ร่วมทำบุญ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน &ldquo  ... >> อ่านต่อ

โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ฉบับที่ 412/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:31:31

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปราชการร่วมโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดการศึก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถี  ... >> อ่านต่อ

ข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่411/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:30:09

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่าง รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ VS วิทยาลัยเทคนิคภูพาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาข  ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฉบับ410/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:29:02

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ http://www.ay-software.in.th/krs/ โดย ดร.พินิจ มีคำทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร และ นาย  ... >> อ่านต่อ

นำนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมบรรเลงพิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายคำตากล้านาแต้ ฉบับที่ 409/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:27:51

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายสุนทร บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไปราชการนำนักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมบรรเลงพิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายคำตากล้านาแต้ สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาบริการชุมชน สถานศึกษาในเขตบริการ สร้างเวทีให้นักเรียนกล้าคิด กล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม แสดงความสามารถให้กับชุมชนได้รับรู้ชื่นชมบุตรหลานของตนเอง สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ... >> อ่านต่อ

การประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 408/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:26:38

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายสการ หันจางสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนายธนัท ชาวหะศรี เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อแสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ห่างไกลจากยาเสพติด เปิดโอกาสในอาชีพนักเตะในอนาคตหรืออาชีพด้านพลศึกษาต่อไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวสันต์ สาระนันท์ ร  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา:พิธีราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:01:00

  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 53/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:11:35

กษฉา 2565ฉบั  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:36:28

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล โดยมีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. ผู้บริหารและคณะครู บุคลาการทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 2. ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาท 3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เฝ้าระวังใน – นอก สถานศึกษา 4. สถานศึกษาอาจจะบันทึกเทปการแข่งขันให้ดูในเวลาที่เหมาะสม 5. ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด (การใช้เงิน การใช้อินเทอร์เน็ต) 6. ตรวจสอบการมาสายของนักเรียนและครูผู้สอน 7. รณรงค์ให้ความรู้หยุดการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ 8. หากพบเห็นการเล่นพ  ... >> อ่านต่อ

การเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:02:47

ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเป็นประธานกรรมการ นายประจักร์ เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลพัฒนศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง  ผู้อำนวยการท่าแร่ศึกษา ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีจำปา โรงเรียนพังโค  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:55:01

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:53:39

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 43/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:54:23

วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวสมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยมี นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับและนำนิเทศตรวจเยี่ยม     ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน 2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:03:34

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่18พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:58:34

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ พร้อมกับมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ประจำปี 2565 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ... >> อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณะผู้นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:35:53

ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ยินดีต้อนรับคณะผู้นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

การมอบทุนโครงการทุนเสมอภาค
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:32:50

ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค (โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) Conditional Cash Transfer แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:04:58

การนิเทศ ตรวจเยี่ยม  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาจัดโครงการขยับกายสบายหุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:55:47

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาจัดโครงการขยับกายสบายหุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:32:29

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 19:25:48

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ประชุมผู้ปกครอง 2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:48:40

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา : ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ปี2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:46:21

  ... >> อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรี
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:39:32

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกู โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมการต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่17พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:23:41

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดยผศ.ดร.นิศาชล  ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ออกให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวกาศึกษาต่อ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะ ได้เปิดสอน โดยได้รับความร่วมมือและต้อนรับจาก  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาภายใน ลำปลาหางเกมส์ 65
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:10:47

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ท่านผู้อำนวยการชวลิต  อวนป้อง    พร้อมด้วยท่านรองพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน     “ลำปลาหางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 407/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:52:10

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กลุ่มงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดำเนินการเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดการฝึกตามหลักสูตรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื  ... >> อ่านต่อ

โครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรอรับภัยพิบัติ ประปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 405/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:49:17

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรอรับภัยพิบัติ ประปีงบประมาณ 2565 โดยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมรับรู้ ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยได  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ฉบับที่ 404/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:46:58

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับ พ.ต.อ.วีร  ... >> อ่านต่อ

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 403/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:43:30

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน เน้นหลักการพัฒนาสถานศึกษาด้วย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน สนองนโยบายและจุด  ... >> อ่านต่อ

ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 402/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:40:34

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการส  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล U18 ลีค ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 401/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:30:22

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกิจการนักเรียน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล U18 ลีค ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่าง รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ VS รร.โพนงามศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้  ... >> อ่านต่อ

คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการตรวจการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ฉบับที่ 400/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:27:37

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการตรวจการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม ตามงวดงานที่กำหนด เพื่อกำกับติดตามการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อบริการผู้เรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกา  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคำตากล้า ครั้งที่ 2/2565 ฉบับที่ 399/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:21:58

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคำตากล้า ครั้งที่ 2/2565 ดำเนินการตามโครงการ “ปฏิบัติการสกลนคร 90 วัน ปราบปรามผู้ค้า ค้นหาผู้ติด เป็นมิตรกับชุมชน” โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร (ศป.ปส.จ.สน.) โดยมี นายไพโรจน์ ฦาชา ปลัดอาวุโส รัก  ... >> อ่านต่อ

การสอบตามโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) ฉบับที่ 398/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:18:28

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับงานส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับสมัครนักเรียนเพื่อดำเนินการสอบตามโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) มีนักเรียนสอบจำนวน 4 ห้องเรียน แบ่งเป็น ม.ต้น 1 ห้อง ม.ปลาย 3 ห้อง เพื่อโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสอบแข  ... >> อ่านต่อ

มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวริด์ เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ ฉบับที่ 397/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:16:06

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางกานดา ดาบโสมศรี ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวริด์ เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom All Star Thailand 2022) ชิงถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผลการแข่งขันของนักเรียน ดังนี้ 1.รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศ  ... >> อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 13 ฉบับที่ 396/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:12:17

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รุ่นที่ 13 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสด้านคุ  ... >> อ่านต่อ

ประชุมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 โดย สพม.สกลนคร ฉบับที่ 395/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:08:51

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางกานดา ดาบโสมศรี กลุ่มวิชาการ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการการแข่งทักษะวิชาการ เข้าร่วมประชุมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา2565 โดย สพม.สกลนคร ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมรับฟังแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านค  ... >> อ่านต่อ

ประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2566 ฉบับที่ 394/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:06:41

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิ กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อร่วมรับฟังแนวปฏิบัติในการศึกษาต่อของนักเรียน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต ว  ... >> อ่านต่อ

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:50:23

วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเดชา  ศิริดล  คณะครู นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงต้อนรับคณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คณะนิเทศ ได้นิเทศติดตามด้านข้อมูลสถานศึกษา อาคารสถานที่ การดำเนินงานตามนโยบาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ... >> อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยา เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ในสนามสอบวัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:12:03

วันอังคารที่ 15  พฤศจิกายน  2565  นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาอนุญาตให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง สนามสอบวัดสระแก้ว วารีราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 31 คน   ... >> อ่านต่อ

การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน) ฉบับที่ 393/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:02:38

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ ดำเนินการการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (สายงานการสอน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 คน คือ  นางสา  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:20:26

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:18:50

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:14:54

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:53:10

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่15พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:03:52

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พร้อมคณะ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู-บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมต้อนรับและนำเสนอ เพื่อรับการนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน    ... >> อ่านต่อ

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:43:13

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญ ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากลูกน้ำและยุงลาย
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 17:33:04

ในวัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลำปลาหางวิทยาและ อบต.ต้นผึ้ง ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากลูกน้ำและยุงลาย ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:41:46

 [14 พฤศจิกายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการเอกชัย วรรณทอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   โดย ดร.วิชาญ  เกตุเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร คณะศึกษานิเทศก์   ได้นิเทศ ติดตามรายละเอียด ดังนี้  1. ข้อมูลสถานศึกษา  2. ด้านบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  3. การดำเ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่14พฤศจิกายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:11:37

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี นายชัยณรงค์ อ่างคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:36:33

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:35:27

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน เทาชมพูเกมส์
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 22:53:10

   ... >> อ่านต่อ

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิ์กิตติโสภณ
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 22:44:10

   ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12 ร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดำรงธรรม
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565    เวลา 12:44:34

ร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดำรงธรรม  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 42/2565 กิจกรรมวันลอยกระทง
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:21:41

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและความเป็นไทย เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับรายวิชาการงายอาชีพ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบะฮีวิทยาคม ฉบับที่ 41/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:18:04

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3    ... >> อ่านต่อ

ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร ครั้งที่ 10/2565 ฉบับที่ 392/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:22:13

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายศัมงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สกลนคร ครั้งที่ 10/2565 และร่วมต้อนรับ ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพม.สกลนคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ&rdquo  ... >> อ่านต่อ

ร่วมประเพณีลอยกระทงอำเภอคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 391/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:19:54

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประเพณีลอยกระทงอำเภอคำตากล้า ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน “เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอด” ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนสกลราชวิทยนุกูลร่วมพิธีอัญเชิญกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง 12 พระองค์ จัดทำโดยคณะครู-นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:05:24

โรงเรียนสกลราชวิทยนุกูลร่วมพิธีอัญเชิญกระทงประดิษฐานพระประทีปพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง 12 พระองค์ จัดทำโดยคณะครู-นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมประดิษฐ์ ประทีปพระราชทาน เพื่อร่วมงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:59:36

ผู้บริหาร ครุ นักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมประดิษฐ์ ประทีปพระราชทาน เพื่อร่วมงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร   ... >> อ่านต่อ

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:06:50

วันที่ 8 พศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ร่วมกับนายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหนองปลิงร่วมกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:03:17

  ... >> อ่านต่อ

ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:35:20

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  นายเดชา  ศิริดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับเทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยโรงเรียนได้จัดทำกระทงใหญ่ ขบวนแห่ และนางนพมาศ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และขอบพระคุณเทศบาลตำบลบัวสว่าง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ    ... >> อ่านต่อ

ร่วมให้การนมัสการพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการศึกษา สพม.สกลนคร ฉบับที่ 390/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:23:24

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วย  นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การนมัสการพระเทพญาณวิศิษฎ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการศึกษา สพม.สกลนคร คุณธรรมนำความรู้ สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 389/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:20:01

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง เน้นการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉบับที่ 388/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:16:15

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 83 ทุน ทุนละ 1,500 บาท สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาค  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565    เวลา 06:13:41

   ... >> อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาปลอดภัย
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:10:40

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  นายเดชา  ศิริดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาปลอดภัย  ให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง โดยได้รับความกรุณาจากท่าน ร้อยโท เพียร โมยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง เป็นวิทยาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ร่วมงานสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:57:31

 ร่วมงานสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ของเทศบาลตำบลพรรณานคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา:ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้วฟ้า-แดง
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:25:51

  ... >> อ่านต่อ

รร.ดงมะไฟวิทยา: ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเทอม2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:24:10

  ... >> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:45:14

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ไทย จีน ประจำปี 2565 ในโครงการยกระดับความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและจีนของนักเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.นางสาวทิพรดา ไพ คำนาม2.นางสาวนิดาพร มณีบู่3.นางสาวโชษิตา น้อยเภา4.นางสาวสุนทรียา เป้งคำภา5.นางสาวศิริลักษณ์ แสนจักร6.นายภูผา ศรี วิเศษ7.นางสาวพิจิตรา ไชยสุทัศน์8.นางสาวทิพปภา ยาสาไชย  ... >> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
ผู้โพสท์ - นายปวเรศ แสงสว่าง : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 07:44:26

ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี 1.นางสาวอารดา ภาภิรมย์ รางวัลชมชัย อันดับ 7 กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น 1.เด็กชายภาสวี ทรงคาศรี รางวัลชมเชย อันดับ 1 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย 1.เด็กหญิงแก้วตา เต็งมิ่ง 2.เด็กหญิงสิราวรรณ สารโภคา 3.เด็กหญิงกมลเนตร จุลหงส์  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:25:25

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม.  ... >> อ่านต่อ

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 ฉบับที่ 387/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565    เวลา 05:01:14

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วย  นายศักดิิ์มงคล โปทากัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี พระเทพญาณวิศิษฏ์กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อทนุบำรุ  ... >> อ่านต่อ

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ฉบับที่ 386/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:16:12

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ปัญเศษ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 4 คน  โดยได้รับเกียรติจากนางสุภารัตน์ อัฐประจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สกลคร ประจำสหวิทยาเขตอากาศเบญจักษ์ เพื่อกำกั  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 1/2565 ฉบับที่ 385/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:12:37

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสุภัสตรา วงค์อินพ่อ ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานอนามัยในโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 1/2565  โดยมีนายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นประธานการประชุม  สร้างภาคีเครือค่ายการบริหารจัดการศึกษา เสนอโครงการให้สอ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมแบบเร่งด่วน ฉบับที่ 384/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:10:07

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมแบบเร่งด่วน กำกับติดตาม ภารกิจ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ หลังกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนจากต้นสังกัด อาทิ เตรียมความพร้อมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน  สถานศ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:39:30

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:39:00

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565    เวลา 08:38:38

   ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานรายการ International Science and Invention Fair (ISIF 2022) ท
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:48:11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานรายการ International Science and Invention Fair (ISIF 2022)โดยมีโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 614 โครงงาน จาก 32 ประเทศ ซึ่งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 โครงงาน (Online Presentation) ผลการแข่งขันดังนี้(one). รางวัลเหรียญทอง สาขา Physi  ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (T
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:46:04

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565   ... >> อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์(CS : Computer Science)โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:44:59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและครู โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์(CS : Computer Science)โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ผ่านการคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ "Indonesia Inventors Day 2022" ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2565 มีประเทศเข้าร่วมแข่งขันหลายประเทศ เช่น ไทย / อินโดนีเซีย / รัสเซีย / มาเลเซีย / คาซัคสถาน / ไต้หวัน / มาเก๊า / ฮ่องกง /อียิปต์ / ตุรกี / ฟิลิปปิน  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:57:59

  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:38:30

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนวาริชวิทยาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565   ขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการตามแผนปฎิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566  รวมถึงวางแผน ปรึกษาหารือและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมี นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสักทอง  โรงเรียนวาริชวิทยา  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงพยาบาลวาริชภุมิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ผู้โพสท์ - นายสุริยาวุฒิ นาสว่าง : โรงเรียนวาริชวิทยา : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:33:49

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาและโรงพยาบาลวาริชภุมิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีความสุข " ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  150 คน โดยใช้สถานที่คือ ห้องโสต โรงเรียนวาริชวิทยาและมี แพทย์หญิงจุฑาพร  ฉันทภักดี นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ ฉบับที่ 383/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565    เวลา 03:23:17

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน 324ล/55 นอกเขตแผ่นดินไหว) พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล สำหรับการบริหารจัดการศึกษาบริการผู้เรียน ชุมชน ภาคีเครือข่าย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกร  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 66 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:08:10

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 66 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และความตระหนักของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติ ใน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและความตระหนักของ ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  ระหว่างวันที่ 27- 28 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่า  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 65 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:07:34

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 65 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 “เกษียณหรรษา  มุทิตาจิต  การุณ”     วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนสว่างแดน จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตของ ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ “เกษียณหรรษา  มุทิตาจิต  การุณ” ซึ่งในปีนี้ครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ คุณครูเบญจวรรณ์ จุลดาลัย ครูชำนาญการพิเศษ  คุณครูสุรเดช พันธุแดง ครูชำนาญการพิเศษ และ คุณครูเทวีรัตน์ ขันทีท้าว ครูชำนาญการพิเศษ  โดยมีพ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 64 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:06:12

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 64 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565     วันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน นำโดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ หอประชุมฟ้า-ขาว เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 63 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:05:41

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 63 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)   วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรีย  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 62 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:38:45

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 62 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 พิธีทำบุญตักบาตรในโครงการ “ปฎิบัติทาน ศีล ภาวนา”    วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 9 รูป ในโครงการ “ปฎิบัติทาน ศีล ภาวนา”  ณ ศาลาปฎิบัติธรรมเสริมบารมีศรีมงคล โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 61 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:36:31

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 61 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย   วันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีปิดพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือยาเสพติดและโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 60 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:35:42

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 60 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 รับมอบชุดกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน   วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน รับมอบชุดกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน จาก บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์ โดย คุณเยาวรักษ์ แสงใส ผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับ บริษัท คาเธ่ย์ ลีสซิ่ง จำกัด คุณวีระศักดิ์  ศรีสร้อย ผู้การทีมสกลนคร ตัวแทนจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2565 (18th THAILAND  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 59 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:35:07

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 59 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรให้คณะครูงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน     วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรให้คณะครูงานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน และ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม “อาสาพยาบาลน้อย” ณ โดมวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 58 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:34:14

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 58 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมอบรมการทำ Port folio   วันที่ 13 กันยายน 2565  ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบมหายให้ นาง สมฤดี แสนเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในเปิดการจัดกิจกรรมอบรมการทำ Port folio สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 (จำนวน 90 คน) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 57 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:32:54

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 57 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมกล่าวอำลา เนื่องในวาระครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565   วันที่ 12 กันยายน  2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ และกล่าวอำลานักเรียน โดยในปีนี้มี ครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ คุณครูเบญจวรรณ  จุลดาลัย ครูชำนาญการพิเศษ , คุณ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 56 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:32:14

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 56 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 งานเปิดสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2565    วันที่ 11 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดินร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประสงฆ์  4 รูป เนื่องในวันปฐมนิเทศและปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาหลักสูตรสมาธิ รุ่นที่ 48 สถาบันจิตตานุภาพ 103  และในเวลา 09.30 น. ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 55 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:27:45

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 55 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มุทิตา กษิณานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565   วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมงาน 60 ปี สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ "มุทิตา กษิณานุสรณ์" เนื่องในวาระครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 คุณครูเบญจวรรณ์ จุลดาลัย คุณครูเทวีรัตน์ ขันทีท้าว และคุณครูสุรเดช พันธุ์แดง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 54 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:26:53

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 54 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   วันที่ 7 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2565 ณ โดมวุฒิสว่างวิทยา โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 53 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:26:08

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 53 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 จุดเช็คอินธนาคารโรงเรียนสว่างแดนดิน     วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการจุดเช็คอินธนาคารโรงเรียนสว่างแดนดิน โดยมี ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน คณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน เข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอินธนาคารโรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิ  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 52 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:25:25

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 52 เดือน กันยายน 2565 ปีการศึกษา 2565 ค่ายเเหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา   วันที่ 3 กันยายน 2565 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานกล่าวเปิด ค่ายเเหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 การอบรมออนไลน์ นโยบายด้านวิชาการ สพม.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:32:13

การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ นโยบายด้านวิชาการ จากสพม.สกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง ปีการศึกษา 1/2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:59:46

การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง ปีการศึกษา 1/2565  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10:58:18

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ สพม.สกลนคร มอบนโยบายด้านวิชาการ ฉบับที่ 382/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:58:41

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์  หัวข้อ สพม.สกลนคร มอบนโยบายด้านวิชาการ โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.  ... >> อ่านต่อ

การประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ 3 ฉบับที่ 381/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:55:40

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซนคัดเลือกที่ 3 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดแข่งขันทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2565  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านคว  ... >> อ่านต่อ

ร่วมการเเข่งขันกีฬาภายในนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา ฉบับที่ 380/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:48:02

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการเเข่งขันกีฬาภายในนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมดำเนินการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ฉบับที่ 379/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:44:14

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมดำเนินการงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ปฏิบัติตามหลักการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน” สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภา  ... >> อ่านต่อ

ร่วมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และเปิดโรงทานบริการประชาชน ฉบับที่ 378/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:40:23

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอรุณบุญโชติ (หลวงปูเกรียง กตปุญโญ) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และเปิดโรงทานบริการประชาชน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ&nb  ... >> อ่านต่อ

ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนายขจรเดช ศิริวานก ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคม นายสกุลชัย ศิริ ในโอกาสบรรจุตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ฉบับที่ 377/256
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 21:38:04

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,  นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนายขจรเดช ศิริวานก ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคม  นายสกุลชัย ศิริ ในโอกาสบรรจุตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  “ท่านมาเราดีใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง” เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู  ... >> อ่านต่อ

วารสารฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2565 ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 20:13:26

ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    เวลา 14:10:35

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:34:54

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:06:20

   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    เวลา 13:05:32

   ... >> อ่านต่อ

ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 16:16:33

วันจันทร์ ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565  ท่านมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพม.สกลนคร และท่านชลาวุธ  สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ด้วยความขอบพระคุณและยินดียิ่ง  ... >> อ่านต่อ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 ตุลาคม 2565    เวลา 13:27:34

การมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายธนาชัย ไชยศรี : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 21:17:36

   ... >> อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 ฉบับที่ 376/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:22:43

เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 วางแผนเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 มอบนโยบายจากต้นสังกัด กำกับติดตามงานในหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ   ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วางแผนเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 ฉบับที่ 375/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:21:51

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ, นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร,นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วางแผนเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น  ... >> อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ ฉบับที่ 374/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:18:55

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ เพื่อประชุมวางแผนการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน อาทิ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 โซนการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ การเตรียมทำบุญกฐิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงคราม เป็นต้น สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 373/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:17:31

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอำเภอวานรนิวาส เพื่อฝึกบททวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตรของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานว  ... >> อ่านต่อ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ฉบับที่ 372/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:14:48

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่ พิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ราษฎรเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการในด้านก  ... >> อ่านต่อ

การอบรมผู้ตัดสิน อบจ.ลีก18ปี ฟุตบอลคลับ ฉบับที่ 371/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 27 ตุลาคม 2565    เวลา 18:11:19

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ,นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร, นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกา