ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนหนองแวงวิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข : โรงเรียนหนองแวงวิทยา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:25:18

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร ๑ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:24:40

  วันที่ ๑ กรกฎาคม 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาได้จัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30มิถุนายน2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 มิถุนายน 2565    เวลา 15:02:13

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาภูพานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อนุเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ มาให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 52 คน โดยทาง ดร.ศรีทัศน์ วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ และสนับสนุนในการอบรมในครั้งนี้ และมอบหมาย นายพิชิต อุดมมา,นางยุวรรณ สาขา รองฯผอ. ดูแลการอบรมในครั้งนี้    ... >> อ่านต่อ

โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:53:06

โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดเทพสวัสดิ์ โดยได้รับความเมตตาและอนุเคราะห์จาก พระครูสุเทพสันติคุณ เจ้าอาวาสสวัสดิ์เทพสวัสดิ์ เจ้าคณะตำบลนาใน และทีมงานวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ตามนโยบาย ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดเทพสวัสดิ์วิทยา  ... >> อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 29 มิถุนายน 2565    เวลา 11:50:41

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ เปตอง ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน 2. การประกวดเต้นแอโรบิก 3. การอบรม TO BE NUMBER ONE 4. การประกวดร้องเพลง  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา รับเกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 11:51:59

นายสราวุธ วิเชียรลม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา รับเกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

นายสราวุธ  วิเชียรลม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบถุงปันสุข
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 23 มิถุนายน 2565    เวลา 09:07:12

นายสราวุธ  วิเชียรลม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบถุงปันสุข ให้แก่นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างกักตัวและรักษาอาการ  ... >> อ่านต่อ

โครงการป้องกันควมคุมโรคโควิด-19 และความปลอดภัยในสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวปวีณา บุญเกิด : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 16:20:57

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 และความปลอดภัยในสถานศึกษา  โดยมี  นายชัยณรงค์  ศรีสถาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  และโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จาก สภ.บ้านม่วง  และ  รพ.สต บ้านมาย  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  มาให้ความรู้  คำแนะนำ  การด  ... >> อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมพร้อมความดีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
ผู้โพสท์ - นางสาวสุนทรี พจนา : โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565    เวลา 14:29:24

โครงการส่งเสริมคุณธรรมพร้อมความดีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ทุกวันศุกร์  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม พันธุ์ไทยพื้นบ้าน ระดับประเทศ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:04:38

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้นำนักเรียน คือ เด็กหญิงนภารัตน์ ฉัตรเกษ และนางสาวชลดา สอนเคน เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม พันธุ์ไทยพื้นบ้าน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ริมฝั่งหนองหาร) จังหวัดสกลนคร    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมคัพเค้ก)
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 10:03:02

  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประจำปี 2565 (หลักสูตรการทำขนมคัพเค้ก) จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดเรือคำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ เสริมศักยภาพด้านอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ต่อไป     ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเลือกสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:31:50

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยรองผู้อำนวยการเกษมสุข  อันตระโลก  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และสร้างภาวะการเป็นผู้นำ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้นักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:26:22

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติขึ้น  ได้นำกล้าไม้  จำนวน 100 ต้น  มาปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน์ให้กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:17:39

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมมอบเข็มดาราพัฒน์ให้กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเกียรติสิริมงคล  และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน   ได้ตระหนักในความเป็น "ดาราพัฒน์" ณ หอประชุมปัญญพัฒน์นุสรณ์  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:11:16

[2 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน   ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและ อยู่คู่สถานศึกษาของไทยมาอย่างยาวนาน  เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงตวามเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนา ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  และทำบุญหอประชุม
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 มิถุนายน 2565    เวลา 06:04:06

[1 มิถุนายน 2565]  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัยสถาปนา ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  และทำบุญหอประชุม "ปัญญพัฒน์นุสรณ์"  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวดาราพัฒน์  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การเปิดภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:40:48

  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ผู้บริหารและคณะครูได้พบกับนักเรียนและชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ ของการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ โดยยึดแนวปฏิบัติมาตรการจาก ศบค. พร้อมทั้งมีการแนะนำคุณครูที่ย้ายมาใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้วย    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:39:13

    วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และชี้แจ้งระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 05:08:31

24  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมีนายประยูร  จรรยาเพศ  เป็นประธานการประชุม   เพื่อปรึกษาหารือในการขัดการเรียนการสอน  การดำเนินงานของโรงเรียน  ประจำปี 2565  และรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564  ที่ผ่านมา  ... >> อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พงษ์ศักดิ์ มณีกุล บริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 19:58:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  มณีกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บริจาคเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท ในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลูกตะกร้อ จำนวน ๑๒ ลูก, ลูกฟุตบอล (ซ้อม) จำนวน ๖ ลูก, ลูกฟุตซอล (แข่ง) จำนวน ๒ ลูก ให้กับโรงเรียน ท่าสงครามวิทยา เพื่อสนับนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียน รวมทั้งการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้...   ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:03:53

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  รับบริจาคกล้าไม้จาก นายมานะ ศรีวิชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย กล้ายางนา จำนวน 50 กล้า กล้าตะเคียนทอง จำนวน 50 กล้า และกล  ... >> อ่านต่อ

รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:02:41

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานระดมทุนเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกระจกเงา ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ บริการผู้เรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:00:40

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ดำเดินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ประจำวันศุกร์ คาบจริยธรรม ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” โดยมีนักเรียน ชุมนุมสวดมนต์สรภัญญะ เป็นแกนนำ “ก่อการดี” ณ หอปร  ... >> อ่านต่อ

รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:58:09

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบที่เหยียบแอลกอฮอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนวิชา IS และโครงงาน “CAKES MODEL” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนงานอนามัยในสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคต  ... >> อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:54:59

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวร่มโพธิ์ ร่มไทร นักเรียนระดับชั้น  ม.4 ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดสกลนคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการแสดง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแ  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:52:35

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน เพื่อทราบ  ... >> อ่านต่อ

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:50:04

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับOBECQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรมแกรม Zoom Video Conference โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.สกลนคร มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ พา  ... >> อ่านต่อ

ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:47:35

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา งานห้องเรียนพิเศษ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-24 พ.ค.2565 ณ รร.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ นักเรียนประสงค์สมัครเข้าร่วม จำนวน 13 คน  โดยได้รับจากเอื้อเฟื้อสถานที่จาก นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเร  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:44:15

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้ นายศักดิ์มงคล โปทากัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับและแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 9 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานวิชาชีพวิชาชีพครู โดยอยู่ในความดูแลของบุคลากรในโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษ  ... >> อ่านต่อ

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:38:00

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 77,777 กอง กองละ 77 บาท เพื่อสมบททุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง ในการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ (ปางนาคปรก 9 เศียร) ณ วัดศรัทธาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่   ... >> อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:35:04

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการบริหารสถานศึกษา ชี้แจงแนวปฏิบัติ  นโยบายการจัดการเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนบริหารจัดการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวนโยบายเปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ ปฏิบัติตามมาตรก  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่30พฤษภาคม2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:18:42

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นนวัตกร ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 09:45:00

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  ท่านผู้อำนวยการ ดร. สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ พร้อมคณะครู นักเรียน  เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยตามมาตรการCovid-19 อย่างเคร่งครัดโดยได้ตรวจATK ให้กับนักเรียนทุกคน  และดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ฉบับที่ 22/2565
ผู้โพสท์ - นายทินกฤต เหมือยพรม : โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 21:21:19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายธนิก เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กล่าวต้อนรับนักเรียน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนแสงตะวัน ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ให้นักเรียนจำนวน 5 คน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี   ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 18:38:22

   ... >> อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิดออกเยี่ยมสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 18:32:09

   ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:39:12

  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:04:31

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 1/2565  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมดาราพัฒน์
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 16 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:24:03

11  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมปฐมดาราพัฒน์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565   นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกระเบียบ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ... >> อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2565    เวลา 07:11:39

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปทำบุญ ตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ในปีอธิกมาส  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:58:48

  วันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ร่วมกันทำความสะอาด “Big Clean Day” เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และจัดประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕    ... >> อ่านต่อ

รับมอบกระปุกออมทรัพย์ A-School Bus และหมอนผ้าห่ม
ผู้โพสท์ - นางสาวธนัญญา พจนา : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ : วันที่ 15 เมษายน 2565    เวลา 11:37:23

ในวันที่ 26 มกราคม 2565 นางชนิตา ยิ่งยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากนายวรเวช แง่พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ให้เป็นตัวแทนในการรับมอบของที่ระลึกจากคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการมอบกระปุกออมทรัพย์ A-School Bus หมอนผ้าห่ม เพื่อเป็นของที่ระลึกการฝากเงินโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ณ ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 4 เมษายน 2565    เวลา 21:56:56

4  เมษายน  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการ นายบรรดา  แก้วบ้วสา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน 2 ท่าน  ได้แก่  นางสาวจริดาพร  ปาระพิมพ์  วิชาเอกสังคมศึกษา  และนางสาวพิมพ์ชนก  อาจหาญ  วิชาเอกเคมี  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 4 เมษายน 2565    เวลา 21:52:25

2  เมษายน  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการ นายบรรดา  แก้วบ้วสา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมการรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  โดยยึดหลัก D-M-H-T-T  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด  ... >> อ่านต่อ

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมคณะกรรมการประเมินฯพนักงานราชการนายฤทธิเดช ศรีจันทร์
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 1 เมษายน 2565    เวลา 14:51:41

  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 28 มี.ค. 2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครติดตาม ”โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 28 มีนาคม 2565    เวลา 16:00:15

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครติดตาม ”โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาชัมพันธ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 28 มีนาคม 2565การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 28 มีนาคม 2565    เวลา 15:59:10

วันที่ 28 มีนาคม 2564 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร นำโดยนายสีพระจันทร์ ไฝทาคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการจัดการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2564 สำหรับจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) เพื่อนำส่งหน่วยงานต้นสังกัด ในลำดับต่อไป ทางโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารขอขอบคุณประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้    ... >> อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 15 มีนาคม 2565    เวลา 14:13:54

      วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งที่เดินทางมาสมัครเรียนด้วยตนเอง และสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงไปด้วยดี    ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 15 มีนาคม 2565    เวลา 14:13:11

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ( Day Camp ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   ฝึกประสบการณ์จากการเข้าค่ายและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยในกิจกรรมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแจกเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 06:21:12

[9  มีนาคม  2565] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการ  นายบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมแจกรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2564  ให้นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3    ... >> อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (9-13 มีนาคม 2565)
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 06:16:23

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (9-13 มีนาคม 2565) [9 มีนาคม 2565]โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการ  นายบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดจัดงานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2565  เพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 14 มีนาคม 2565    เวลา 06:06:15

[9  มีนาคม  2565] โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดยผู้อำนวยการ  นายบรรดา  แก้วบัวสา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี (STEM : Project Based Learning)  ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในรายวิชา IS (การศึกษาค้นคว้าอิสะ)    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 3 มีนาคม 2565    เวลา 12:26:41

    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีจันทิมาพึ่งบารมี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายทินกฤต เหมือยพรม : โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 21:58:17

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. รายละเอียดการรับสมัครตามป้ายประกาศการรับสมัครนักเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 086-1435182 ครูนิตยา สีแสง และ เบอร์ 086-2286397 ครูวิมลรัตน์ พระหันธงไชย เบอร์โทรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โทร.042-704700 หร  ... >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 12:05:16

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จ ของนักเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:44:27

  ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยานางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการ
ผู้โพสท์ - นายจักรินทร์ ชื่นค้า : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 13:42:46

  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส : โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:36:51

การดำเนินโครงงานคุณธรรมเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) โครงงานมารยาทงามครามสกล สู่วิถี New Normal โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

สมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนสว่างแดนดิน
ผู้โพสท์ - นายชลทิศ อาวรวาน : โรงเรียนสว่างแดนดิน : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:39:03

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ SMT ,ห้องเรียนพิเศษ IVBP และ ห้องเรียน IEP ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08:00 น เป็นต้นไป สมัครเรียนคลิกที่นี่ : https://forms.gle/7xpCc5F8Av3ZRYDr7 ดูเอกสารการสมัครเรียนเพิ่มเติม : https://swdschool.ac.th/?p=2632  ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนครประจำวันที่18กุมภาพันธ์2565
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 12:02:26

เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565 ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบวุฒิบัตรให้กับครูที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่66 ประจำปี2565  ... >> อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:45:49

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  จากท่านรองชลาวุธ  สามาอาพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  และคณะ   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:35:37

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม   ... >> อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 15:09:41

   ... >> อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้โพสท์ - นายเอกพล พรหมโคตร : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 21 มิถุนายน 2564    เวลา 15:52:57

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ... >> อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นายวรวิทย์ ดันมีแก้ว : ผู้ดูแลระบบ : วันที่ 1 สิงหาคม 2562    เวลา 12:21:30

รายละเอียดตามประกาศ  ... >> อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย
ผู้โพสท์ - นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 13:34:46

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ... >> อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (คนหาย)
ผู้โพสท์ - นายภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ : กลุ่มอำนวยการ : วันที่ 20 มิถุนายน 2562    เวลา 09:56:12

แจ้งประชาสัมพันธ์ คนหาย  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.