ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ภาพข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

เรื่อง
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 10:33:34

เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๐, ร, มส. ของนักเรียน โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:11:43

วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โรงเรียนท่าสงครามวิทยา โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานวัดผลประเมินผลได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๐, ร, มส. ของนักเรียน โรงเรียนท่าสงครามวิทยา  ... >> อ่านต่อ

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:09:49

วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ทำกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   ... >> อ่านต่อ

กีฬาฟุตบอล "สิรินธร" ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566    เวลา 09:08:22

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา นำนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนอำเภออากาศอำนวย เข้าทำการแข่งขันระหว่างทีมอำเภอเต่างอย ผลปรากฎว่า ทีมอำเภออากาศอำนวย ชนะ ทีมอำเภอเต่างอย ๒ : ๐   ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 25 มกราคม 2566    เวลา 10:13:39

ตรุษจีน66  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 20 มกราคม 2566    เวลา 09:57:52

ประชุมผู้ปกครอง  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 18 มกราคม 2566    เวลา 09:13:53

วันครู 2566  ... >> อ่านต่อ

งานวันครูครั้งที่ 67 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 17 มกราคม 2566    เวลา 18:03:47

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดงานวันครูครั้งที่ 67 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยการ ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม กิจกรรมประกอบ การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การอ่านจากนายกรัฐมนตรี การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ การสวดคำฉันท์ระลึกบูรพา  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 21 ธันวาคม 2565    เวลา 14:59:26

กิจกรรมการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565    เวลา 09:50:57

กิจกรรมกีฬาสี2565  ... >> อ่านต่อ

กระทำพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:15:20

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสกุลชัย ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นำลูกเสือ เนตรนารีกระ ทำพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ... >> อ่านต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เวลา 16:13:42

  วันพฤสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสกุลชัย ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาพร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนได้เป็นอย่างดี   ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    เวลา 11:17:36

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้โพสท์ - นางสาวมาลินี พลราชม : โรงเรียนลำปลาหางวิทยา : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565    เวลา 15:01:31

ในวัน อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลำปลาหางวิทยาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ... >> อ่านต่อ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เวลา 10:43:30

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ"กตัญญุตาคารวะ"
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 22 กันยายน 2565    เวลา 10:13:56

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ"กตัญญุตาคารวะ" แด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน ประกอบ คุณครูทศพล พยัคฆพงศ์,คุณครูพูนพล จองกัลยาและคุณครูรัตนา แพงดี โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 15:22:04

วันพุธที่ 15 กันยายน 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วย ร.ต.ต.วัชรินทร์ ไชยวงศ์คต จากสภ.พรรณานิคม และนางสาววันทนีย์ ทิพชาติ จาก รพ. พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 224 คน.  ... >> อ่านต่อ

พิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 19 กันยายน 2565    เวลา 15:19:48

    วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เข้าร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 9 กันยายน 2565    เวลา 13:04:56

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6  จำนวน  360 คน โดยมีนายกิติพงษ์ เวชย์บูชา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีมหาวิลัยที่มาให้การแนะแนวในครั้งนี้ ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 1 กันยายน 2565    เวลา 09:50:11

กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมรับมอบชุดลูกเสือ หนังสือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 สิงหาคม 2565    เวลา 14:23:05

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและรับมอบชุดลูกเสือ หนังสือ จากคุณแววตา อิทธิฤกษ์มงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 สิงหาคม 2565    เวลา 10:17:54

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง" ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี โดยมีคุณครูทนงศักดิ์ ทินบุตร ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม.สกลนคร เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้.  ... >> อ่านต่อ

มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 20:59:10

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับโล่ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 Northeastern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด.  ... >> อ่านต่อ

นักเรียนดี เป็นศรีท่าสงคราม
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 26 สิงหาคม 2565    เวลา 14:19:17

   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 22 สิงหาคม 2565    เวลา 11:41:42

       วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดชุดรีไซเคิล การแสดง Science Show และการแสดง Cover Dance จากชุมนุม To Be Number One โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 09:36:28

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้แก่นายสศิโรจน์ นาคช้างแดง และนางสาวธนัชชา อินทร์ตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ คุณครูปิยะธิดา เหมะธุลิน และคุณครูสุภารัตน์ ปาละลี  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 19 สิงหาคม 2565    เวลา 09:31:23

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ได้อันดับที่ 7 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.OBECQA
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2565    เวลา 19:45:55

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำโดยดร.สมใจ อุดมศรี เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์.  ... >> อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2565    เวลา 10:57:32

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ภาคเช้าทำบุญตักบาตร ณ วัดเทพสวัสดิ์ ตอนเย็น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม  ... >> อ่านต่อ

ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2565    เวลา 10:36:37

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4/7 เดินทางศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ในการเข้าศึกษาดูงาน (OBECQA)
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 16 สิงหาคม 2565    เวลา 10:26:44

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผอ.รัชฏาพร ผิวเงิน และคณะครูจากโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ในการเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การประเมิน"ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ " กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 15 สิงหาคม 2565    เวลา 09:18:23

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ... >> อ่านต่อ

พิธีเข้าประกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕  โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม.สกลนคร
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 4 สิงหาคม 2565    เวลา 12:17:48

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา จัดพิธีเข้าประกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕  ให้กับลูกเสือใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๗ คน     ... >> อ่านต่อ

โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสกลนคร
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 20:43:26

วันอังคารที่ 26 ก.ค. 2565 จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.65 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โอกาสนี้ นักเรียนได้นำเสนอผลงานต่อประธานในพิธี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์  คอทอง ดังนี้ 1) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "BALLAN Model" 2) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในช่วงวิกฤตการ  ... >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์:พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2565.
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2565    เวลา 20:41:09

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฏาคม 2565.  ... >> อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 27 กรกฎาคม 2565    เวลา 12:04:27

    วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา นำคณะผู้บริหาร พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าสงครามวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในบริเวณอาคารเรียน โรงเรียนท่าสงครามวิทยา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร      ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:29:00

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565    เวลา 09:27:51

กิจกรรมการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

พิธีมอบพันธุ์ปลา และอาหารปลา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    เวลา 17:14:48

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าสงครามวิทยา รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท หจก.ต. สกลโภคภัณฑ์ และบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในการมอบปลาดุก ปลานิล จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว และมอบอาหารปลา จำนวน ๑๐ กระสอบ ให้กับโรงเรียนท่าสงครามวิทยาเพื่อนำไปปล่อยในโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.)    ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2565    เวลา 07:03:29

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดย เทศบาลพรรณานิคมและเทศบาลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบัวราฎร์บำรุง แห่เทียนพรรษาและเดินรณรงค์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565    เวลา 16:33:29

ในวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565   นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเดินรณรงค์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ปลูกฝังให้นักเรียนรักสุขภาพ รวมถึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีพุทธอันดีงาม    ... >> อ่านต่อ

รับมอบพันธ์ุปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนครพนม จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 8 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:33:00

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ ธุระพระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยนายทัศนัย เสนาอินทร์ ได้เดินทางไปรับมอบพันธ์ุปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนครพนม จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว เพื่อนำมาปล่อยในพื้นที่โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.) ของโรงเรียนท่าสงครามวิทยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน ชุมชน      ... >> อ่านต่อ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 8 กรกฎาคม 2565    เวลา 15:31:35

วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นายสุชาติ ธุระพระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเข้มแข็ง และอดทน และเพื่อให้ลูกเสือในโรงเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๓ คน     ... >> อ่านต่อ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามปี 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 14:23:34

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามปี 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:58:48

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:56:15

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ... >> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:59:11

การแข่งขันกีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าสงครามวิทยา    ... >> อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย และปุ๋ยมูลไส้เดือน
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เวลา 08:57:45

ผลิตภัณฑ์น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย และปุ๋ยมูลไส้เดือน จากโครงการพระราชทานอายเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.) ฐานการเรียนรู้ท่าสูตรอินทรีย์ โดยนางสาวนิภา ชูรัตน์ และนายชัยมงคล คุณบุราญ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๒๙ ถุง   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 16:19:10

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 13:47:52

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาราะการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการประกอบพิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ระลึกถึงและสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในด้านภาษาไทยและวรรณกรรมของไทย กิจกรรมจัดขึ้น ณ สวนวรรณกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 09:57:57

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 27 มิถุนายน 2565    เวลา 09:56:33

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 11:03:04

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน โดยการนำเศษใบไม้แห้งหรือวัสดุย่อยสลายได้มาจัดทำเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อาทิเช่น การทำกระถางต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ ซึ่  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 20 มิถุนายน 2565    เวลา 09:36:01

เลือกตั้งสภานักเรียน  ... >> อ่านต่อ

โครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2565    เวลา 09:53:07

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมตามโครงการยกระดับการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

พลตรีณรงค์​ สวนแก้ว​​ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์​มนตรี​ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 14 มิถุนายน 2565    เวลา 09:59:42

วันจันทร์ที่​ ๑๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๕​ พลตรีณรงค์​ สวนแก้ว​ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์​มนตรี​ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ ๒​ ส่วนแยก​ ๑​ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์โดยมีผู้อำนวยการ​ ดร.สมใจ อุดมศรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนรับมอบ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการในพื้นที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร​ เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ ซึ่งจะมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครวันที่​ ๑๕​ มิถุนายน​ ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2565    เวลา 09:37:31

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 20:03:53

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โดยมี ผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกอบพิธีไหว้ครู การเจิมหนังสือ การมอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลการประกวดแข่งขันพานไหว้ครูและการมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 9 มิถุนายน 2565    เวลา 16:00:17

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง เป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในการนี้มีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย    ... >> อ่านต่อ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:44:06

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ในชั่วโมงเสริมทักษะและกิจกรรมชุมนุม    ... >> อ่านต่อ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภาพบรรยากาศการเดินทางมาถึงโรงเรียนของนักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูเวรประจำวัน
ผู้โพสท์ - นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข : โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร : วันที่ 7 มิถุนายน 2565    เวลา 17:42:23

ภาพบรรยากาศการเดินทางมาถึงโรงเรียนของนักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูเวรประจำวัน  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565    เวลา 10:41:52

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.  ... >> อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 14:22:25

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมชาย ระเริงจิตร นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้โพสท์ - นายอนุสรณ์ คำจวง : โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง : วันที่ 1 มิถุนายน 2565    เวลา 11:51:06

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปีการศึกษา  25๖๕   เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:09:00

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณรอบสระน้ำข้างหอประชุมโรงเรียน.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    เวลา 11:05:08

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,3,5และ6 พร้อมกันนี้ยังได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กับผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565    เวลา 20:19:21

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเรือง เซ็นนิล เป็นประธานการประชุม กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565    เวลา 13:14:44

วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:09:51

วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กล่าวทักทายกับผู้ปกครองนักเรียน เนื่องในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บริเวณหอประชุมโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ในการนี้มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในกิจกรรมมีการชี้แจงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องทำความเข้าเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานศึกษา      ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565    เวลา 16:06:13

วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าสงครามวิทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก      ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 4/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    เวลา 14:44:52

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 4/2565   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 3/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:56:19

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 3/2565   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 2/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565    เวลา 12:55:32

 วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 2/2565   ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:36:15

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธิดา  ... >> อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้โพสท์ - นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ : โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 08:33:42

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เวลา 15:32:25

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โดยมีนางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม  ... >> อ่านต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพม. สกลนคร
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:33:30

วันที่ 13 เมษายน 2565 นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม พร้อมด้วยรองฯ วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ และนายอำนวย อามาตรมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:27:58

วันที่ 11 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 และวางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565    ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:13:21

วันที่ 11 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดี และต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 13:08:32

วันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ครูอมร สมพร เข้ารับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม รองฯ วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ แสดงความยินดีกับคณะครูที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย และอวยพรวันเกิดครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวชรินทร์ทิพย์ วงศ์ธรรม : โรงเรียนบะฮีวิทยาคม : วันที่ 30 เมษายน 2565    เวลา 12:56:46

วันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565  ... >> อ่านต่อ

รับรางวัลการแข่งขันฟุตบอลรายการ U18 Sakonnakhon student League 1 ฤดูกาล 2021 - 2022
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 11 เมษายน 2565    เวลา 21:52:31

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร นำนักกีฬาฟุตบอลเข้ารับรางวัลการแข่งขันฟุตบอลรายการ U18 Sakonnakhon student League 1 ฤดูกาล 2021 - 2022 ซึ่งจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยทีมโรงเรียนท่าสงครามวิทยาได้รับรางวัล ทีมมีพัฒนาการยอดเยี่ยม และนายสิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง ได้รับรางวัล ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม โ  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการพระราชทานอารยเกษตรฯ
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 7 เมษายน 2565    เวลา 16:30:36

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการพระราชทานอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.) โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบโรงเรียน เป็นอย่างดี ซึ่งผลผลิตที่ได้นี้จะได้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑที่จะนำไปสู่การงานสร้างอาชีพ  สร้างงาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ให้กับชุมชน สังคมรอบโรงเรียนในอนาคตต่อไป...    ... >> อ่านต่อ

อบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ๓ ท่อน
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 1 เมษายน 2565    เวลา 11:35:45

นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ โยนก ครู เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนโพนงามศึกษา โดยมีนายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม     ... >> อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 13 มีนาคม 2565    เวลา 05:26:08

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศิริพงษ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" (สพฐ.) โดยมีนายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าสงครามวิทยากล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก และได้มีการเยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง ๙ ฐานการเ  ... >> อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 6 มีนาคม 2565    เวลา 20:54:09

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเ รียนโพนงามศึกษา ดำเนินงานโดยโรงเรียนท่าสงครามวิทยา  ... >> อ่านต่อ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 12:35:06

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อ วันที่ 25 ก.พ. 2565 ????ผลการแข่งขัน???? ????รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชาย **ได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับภาคสงฆ์ 8 ** ????รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง **ได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับภาคสงฆ์ 8 ** คุณครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูรัฐกร คุณบุร  ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 24/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:58:27

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 24/2564   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 23/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:56:11

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 23/2564   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 22/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:54:22

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 22/2564   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 21/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 08:52:54

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 21/2564   ... >> อ่านต่อ

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 20/2564
ผู้โพสท์ - นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์ : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 12:57:03

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ฉบับที่ 20/2564  ... >> อ่านต่อ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
ผู้โพสท์ - นายอภิวัฒน์ โยนก : โรงเรียนท่าสงครามวิทยา : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 11:44:34

นายขจรเดช ศิริวานก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ หอประชุม โรงเรียนท่าสงคราม วิทยา มีผู้กำกับลูกเสือ และบุคลาการทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน ลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน ๑๑๓ คน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน     ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา: การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:36:11

การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวดสวดมนตหมูู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประจําปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยรางวัลประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ดิถีมาฆบูชา  ผลการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  ... >> อ่านต่อ

โรงเรียนธรรมบวรวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
ผู้โพสท์ - นางสาวบุศรากร ภูเรียนรมย์ : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 17:16:11

  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.