ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กลุ่มอำนวยการ

เรื่อง
แจ้งขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฝ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 16:02:27

ด้วยกรมสรรพากรได้แจ้งขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ฝ่านอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบกว่า  ๖๕๕,๗๐๐  ล้านบาท   ดังแนบ  ... >> อ่านต่อ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 6/2564 ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 11:25:49

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  รองผอ. สพม. เขต 23 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 6/2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    ... >> อ่านต่อ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2564 ประจำวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 10:58:00

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 น. - 09.00 น. 2564 ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  รองผอ. สพม. เขต 23 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 4/2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    ... >> อ่านต่อ

ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2564พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 4/2564
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 10:54:02

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 09.00 น. ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 4/2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ... >> อ่านต่อ

โครงการ องค์กรคุณธรรม เขตสุจริต จิตอาสา และการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ Big Cleaning Day”
ผู้โพสท์ - นายกวี เมืองมุงคุณ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 10:21:26

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำคณะข้าราชการและบุลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ทำความสะอาดภายในห้องทำงานของแต่ละกลุ่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ตามนโยบายของ สพฐ.  ... >> อ่านต่อ

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.