ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 061-9345313
supitcha_takky@hotmail.com
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.