ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สถิติการให้บริการประจำปี 2563


ปีงบประมาณ 2563

    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มกฎหมายและคดี >>>CLICK<<< 
    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล1 >>>CLICK<<<
    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล2 >>>CLICK<<<
    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มแผน >>>CLICK<<<
    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มส่งเสริม >>>CLICK<<<
    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มอำนวยการ >>>CLICK<<<
    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มการเงิน >>>CLICK<<<
    - สถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติกลุ่มนิเทศ >>>CLICK<<<


 


ปีงบประมาณ 2562

    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา >>>CLICK<<<
    - สถิติการให้บริการงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ >>>CLICK<<< 
    - สถิติการให้บริการงานฝ่ายบุคลากร >>>CLICK<<<

 

ปีงบประมาณ 2561

    - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  >>>CLICK<<< 
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา >>>CLICK<<<
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล >>>CLICK<<<

   

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.