ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สถิติการให้บริการ ประจำปี 2565


สถิติการให้บริการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

 

สถิติการให้บริการระดับกลุ่มงาน ประจำปี 2565

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.