ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<<

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562

    - ไตรมาสที่ 1 >>>CLICK<<<
    - ไตรมาสที่ 2 >>>CLICK<<<
    - ไตรมาสที่ 3 >>>CLICK<<<
    - ไตรมาสที่ 4 >>>CLICK<<<

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

    - ปีงบประมาณ 2562 
    - ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.