ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - รายละเอียด >>>CLICK<<<
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<< โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<< โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>>CLICK<<<
 

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   - ปีงบประมาณ 2562
   - ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<

 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.