ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

   - รายละเอียด >>>CLICK<<<

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - การดำเนินการตามนโยบาย >>>CLICK<<< 
  

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >>>CLICK<<<

 

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   - ปีงบประมาณ 2562  >>>CLICK<<< 
  

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.