ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

 

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.