ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เอกสารประกอบการอบรม


เอกสารประกอบการอบรม
 

>> เอกสารประกอบการอบรม และไฟล์วิดีโอย้อนหลัง (Video Conference) 
การประชุมทางไกล เรื่อง การนิเทศบูรณาการก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 
>>>CLICK<<<   You Tube : >>>CLICK<<<


>> เอกสารประกอบการซักซ้อมและทดสอบระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
>>>CLICK<<<

>> เอกสารประกอบการอบรม DMC 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<<

>> เอกสารประกอบการอบรม ITA วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 >>>CLICK<<<

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.