ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

    - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด >>>CLICK<<<


 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 1 - 2  >>>CLICK<<<
ไตรมาสที่ 3 
ไตรมาสที่ 4
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<
ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.