ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

   - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด >>>CLICK<<<

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน

   - รอบที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 รายละเอียด >>>CLICK<<<

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   - ปีงบประมาณ 2562 >>>CLICK<<<


 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.