ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

   - รายละเอียด >>>CLICK<<<

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

   - รายละเอียด >>>CLICK<<< 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

   - ปีงบประมาณ 2562  >>>CLICK<<<

 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.