ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายละเอียด >>>CLICK<<<
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 >>>CLICK<<<
ไตรมาสที่ 2 >>>CLICK<<<
ไตรมาสที่ 3 >>>CLICK<<<
ไตรมาสที่ 4 >>>CLICK<<<
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปีงบประมาณ 2562 
>>>CLICK<<<
ปีงบประมาณ 2561 >>>CLICK<<<

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.