ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563


ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
(ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
(ระดับกลุ่มงาน) 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.