ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2564


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564 

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.