ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2565


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.