ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ สพม.สกลนคร


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
และน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.