ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กำหนดปฏิทินการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แจ้งปฏิทินการตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 10 แห่ง แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารและรับการตรวจสอบตามปฏิทิน ต่อไป

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:22:06 อ่านแล้ว 149
ผู้โพสท์ - นางสุภาวดี กลิ่นช้าง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.