ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ(งบเงินอุดหนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษ๋าขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 09:38:53 อ่านแล้ว 540
ผู้โพสท์ - นางสาวทิพย์อักษร ใจอ่อน : หน่วยตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.