ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e - GP ) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล และ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิ


ตามไฟล์แนบ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    เวลา 10:31:08 อ่านแล้ว 443
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.