ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ( ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน 204/27 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e


ตามไฟล์แนบ

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 30 มีนาคม 2565    เวลา 09:19:50 อ่านแล้ว 284
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.