ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาครั้งนี้อิเล็กทรอนิกส์ ( e –


ตามไฟล์แนบ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 30 มีนาคม 2565    เวลา 09:22:44 อ่านแล้ว 272
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.