ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

แจ้งความประสงค์ ในการจัดหาที่เรียนของ สพม.สกลนคร กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มี ที่เรียน ปีการศึกษา 2565


แจ้งความประสงค์ในการจัดหาที่เรียนของ สพม.สกลนคร
กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565
https://forms.gle/9uy9E3m9AMAFvLga6

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 1 เมษายน 2565    เวลา 09:56:23 อ่านแล้ว 94
ผู้โพสท์ - นางสาววรรณนิภา คชสวัสดิ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.