ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ประจำวันที่23เมษายน2565


กิจกรรม วันที่ 21-22 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 

 

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 22 เมษายน 2565    เวลา 22:53:42 อ่านแล้ว 30
ผู้โพสท์ - นายชนวีร์ สร้อยมาลัย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.