ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ( เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )


ตามไฟล์แนบ

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 27 เมษายน 2565    เวลา 16:35:06 อ่านแล้ว 635
ผู้โพสท์ - นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพน : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.