ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

กิจกรรมปฐมดาราพัฒน์


11  พฤษภาคม  2565  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  นำโดผู้อำนวยการบรรดา  แก้วบัวสา
คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมปฐมดาราพัฒน์  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565  
นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกระเบียบ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 16 พฤษภาคม 2565    เวลา 10:24:03 อ่านแล้ว 27
ผู้โพสท์ - นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ : โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.