ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

การแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 245/2665


เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนผู้เรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย วรรณคดีไทย สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:27:49 อ่านแล้ว 50
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.