ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญ อำเภอคำตากล้า ฉบับที่ 246/2565 รร.ครส.


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป  ให้บริการสถานที่  จัดประชุมสัมมนาข้าราชการบำนาญ อำเภอคำตากล้า โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครส เพื่อให้บริการข้าราชการบำนาญ สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์กับองค์กรในเขตพื้นที่บริการ  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:ไพรวัลย์ คำยอด/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 18 มิถุนายน 2565    เวลา 23:30:28 อ่านแล้ว 15
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.