ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ


วันจันทร์ที่ 20  มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมาย ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานการคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 20 มิถุนายน 2565    เวลา 11:18:43 อ่านแล้ว 41
ผู้โพสท์ - นายปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ : ผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.