ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา


วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน โดยการนำเศษใบไม้แห้งหรือวัสดุย่อยสลายได้มาจัดทำเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อาทิเช่น การทำกระถางต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 40 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์.

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 11:01:01 อ่านแล้ว 18
ผู้โพสท์ - นายจิระ ราชโยธา : โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.