ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน ฉบับที่ 247/2565


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา งานอนามัยในสถานศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมถอดบทเรียน TSY เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับแกนนำนักเรียนในเรื่องทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ ขยายผลสู่ผู้เรียนต่อไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องอความารีน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาพ:สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


วันที่โพสท์ - วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:20:55 อ่านแล้ว 12
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.