ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.ครส. ฉบับที่ 249/2565


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.40 น. นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอบนโยบาย กำกับติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ“ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  ภาพ: วิษณุ ดีประเสริฐ/ข่าว:ศักดิ์มงคล โปทากัน

 


ไฟล์แนบ

วันที่โพสท์ - วันที่ 21 มิถุนายน 2565    เวลา 22:26:28 อ่านแล้ว 18
ผู้โพสท์ - นายศักดิ์มงคล โปทากัน : โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
หมวดหมู่
โพสท์ล่าสุด

สงวนลิขสิทธิ์   : Copyright © 2019 All rights reserved.